GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO KONFERENCJI KATOLICKICH BISKUPÓW BIAŁORUSI NА DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2021

Słowo Pasterskie

[…] Liturgia wprowadza nas w zakamarki serca Maryi, w którym ukryte zostały przeżycia związane ze Zwiastowaniem Anielskim. Wypowiedziane przez Nią „fiat” potwierdza gotowość człowieka do przyjęcia obietnicy Boga związanej z Nowym Przymierzem, objawionym i potwierdzonym przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, by i w ten sposób człowiek mógł poznać Boga.
W przeżywaniu tajemnicy Wcielenia Maryja nie jest sama. „Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi. To właśnie on, św. Józef w każdych okolicznościach swojego życia potrafił wypowiedzieć swoje «fiat», jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani” (Patris corde, 3). […] W roku, gdy obchodzimy 150 rocznicę, ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do odkrycia na nowo jego roli w wykonaniu obietnicy Boga zawarcia Nowego Przymierza […].
    Możemy więc śmiało powiedzieć, że zawarcie Nowego Przymierza z człowiekiem zależne było od postawy Maryi, ale też w takim samym stopniu od św. Józefa. Stało się tak, ponieważ Bóg zaufał temu człowiekowi, podobnie zresztą i Maryja, która „odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko” (Patris corde, 5).
    […] W najbliższy czwartek, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, po raz kolejny będziemy obchodzić Światowy Dzień Świętości Życia. Przeżywając tę tajemnicę, uświadamiamy sobie, że naszą powinnością jest bronić życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Czynimy to na różne sposoby, angażując się w przeróżne akcje propagujące wartość życia ludzkiego. Jedną z takich inicjatyw, prowadzonych przez Kościół Katolicki, jest „Duchowa Adopcja”, czyli modlitwa w intencji dzieci, których życie jest zagrożone oraz ich rodziców […].
    Dziś, ucząc się od św. Józefa troski i odpowiedzialności za życie, zachęcamy do tej modlitwy kapłanów, osoby zakonne, wiernych Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli. „Podobnie jak Bóg powiedział do św. Józefa: «Józefie, Synu Dawida, nie bój się» (Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: «Nie lękajcie się!»” (por. Patris corde, 4). Weźcie odpowiedzialność za życie ludzkie, ponieważ „za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo” (Patris corde, 7).
    Na trud wytrwałej modlitwy i praktyk podjętych w obronie zagrożonego życia dziecka, w roku św. Józefa, z serca Wam wszystkim błogosławimy.
Поўная версія тут

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.