GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

7 marca 2021 roku

Z głębi serca

jozef wyrozniajacy


❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji nadchodzących imienin życzymy mocnego zdrowia oraz nieustającej opieki Matki Bożej i św. Józefa. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Kochająca mama z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem i niewyczerpalnym natchnieniem, światło Chrystusa niech oświetla drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najlepszym szlakiem do świętości i z troską przytula do swego macierzyńskiego serca.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Sylwanowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Kazimierzowi Murawie
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otacza swą matczyną pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żupran
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wszechmogący obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża i patron święty nieustannie się opiekują. Niech zdrowie będzie mocne, radość codzienna, siły nieustanne, a serce nadal zostaje dobre i otwarte na Boga i ludzi. Życzymy dobrych ludzi obok i wszystkiego najlepszego.
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na każdy dzień. Niech Matka Boża i święty patron otulają Ojca swoim płaszczem i obdarzają potrzebnymi łaskami.
Z wdzięcznością i modlitwą Rodzina Bondziusz ze wsi Mońkowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Szemetowi
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Niech spotykane na Twej drodze trudności nigdy nie zniechęcają, lecz umacniają i prowadzą do świętości.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia na długie lata, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona. Niech Matka Boża otuli Cię swoim płaszczem miłości, a święty patron towarzyszy w każdej chwili życia. Szczęść Boże!
Mieszkańcy wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Szemetowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu służby kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza wraz ze swoim Synem zawsze mają Cię w swojej opiece, towarzysząc w ciągu całego życia, byś zawsze z ogromną radością służył Bogu i ludziom.
Wdzięczni członkowie grup modlitewnych z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji urodzin życzymy, by całe Twe życie było wypełnione światłem i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską, a obok zawsze będą wyłącznie życzliwi ludzie. Życzymy mocnego zdrowia, a także nieustannej opieki Maryi Panny i świętego patrona.
Wdzięczni członkowie grup modlitewnych z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, wszelkich potrzebnych łask od Chrystusa, dobrego zdrowia, pokoju w sercu, równowagi duchowej, a także ludzkiej dobroci i niegasnącego ciepła duchowego w posłudze kapłańskiej.
Parafianie ze wsi Niemnowo
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, pokoju na każdy dzień, ludzkiej życzliwości, darów Ducha Świętego, zawsze dobrych ludzi dookoła, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i świętego patrona.
Wierni ze wsi Ostasza
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, radości na co dzień, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Ojca dzień będzie oświecony promieniami Miłosierdzia Bożego.
Walery, Jana i Weronika
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Aleksandrze Szemet!
Z okazji imienin serdecznie życzymy, aby Bóg Cię błogosławił na każdy dzień posługi, obdarzał siłą, cierpliwością, wytrzymałością i męstwem. Niech nigdy nie gaśnie Twa gorliwość na niwie Pana, żarliwość w modlitwie, ciepło i miłość, którymi się z nami dzielisz. Niech Matka Boża zawsze strzeże Cię przed wszelkimi nieszczęściami i troskami oraz trzyma Cię pod swoją opieką. Serdecznie dziękujemy za każdą Twą posługę w sakramentach, za każde dobre słowo i radę, za to, że jesteś bardzo gorliwym gospodarzem swojej świątyni.
Z szacunkiem parafianie z Adamowicz
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi Murawskiemu
i Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej. Niech ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, darzą Was radością i życzliwością.
Rodziny Orlukas i Juodeszko ze wsi Goraczki

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.