GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

I Niedziela Wielkiego Postu

Rozważania ze Słowem Bożym

Mk 1, 12-15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
    Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.

Bóg blisko nas
   Dni wielkopostnej zadumy powinny stać się czasem odnowienia naszej relacji z Bogiem. To odnowienie powinno się przejawiać w pogłębionej modlitwie, w zasłuchaniu w słowo Boże, w praktykach pokutnych i w postawie miłości bliźniego. A wszystko po to, abyśmy otwarli się na łaskę zbawienia, którą Chrystus wysłużył dla nas na krzyżu.
    Jezus Chrystus pokonujący szatańskie pokusy na pustyni i Jego polecenie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wskazują nam cel tej wielkopostnej drogi: jest nim śmierć zadana naszym grzechom i zmartwychwstanie do pełni życia w Bogu.
    Wielki Post jest okazją, aby odnowić nasze przymierze z Bogiem i z ludźmi. Nawet Chrystus musiał stawić czoło szatanowi i przezwyciężyć jego pokusy. Trzy z nich, przedstawione Jezusowi, obrazują pokusy współczesnego człowieka: materializm i konsumpcjonizm, posługiwanie się religią do realizacji własnych celów i bałwochwalstwo wyrażające się w uwielbieniu dla pieniędzy, rozpusty i władzy.
    Człowiek jest kuszony, by zdając się na osiągnięcia ludzkiego rozumu, wyeliminował Boga i Jego przykazania ze swojego życia. Odrzucając Boga, człowiek zamyka się na dar życia nadprzyrodzonego. Traci również sens życia tu, na ziemi. Dlatego, aby nie popaść w tę pułapkę, potrzebne jest stałe nawracanie się i głęboka wiara w słowa Chrystusa. Rzeczywiście, bliskie jest Królestwo Boże. Podejmijmy wysiłek nawrócenia, by kiedyś nie żałować, że Bóg był tak blisko nas, a my odrzuciliśmy Jego zaproszenie.
   Panie Jezus Chryste, który cierpisz za mnie i za grzechy całego świata, pomagaj mi być zawsze blisko Ciebie. Pomóż mi godnie przeżyć tegoroczny Wielki Post, abym poprzez modlitwę, post i jałmużnę, mógł doświadczyć Twojej obecności w moim życiu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.