GRODNO
Czwartek,
23 marca
2023 roku
 

JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE

Rozważania

Objawienie w LourdesObjawienie w Lourdes
    11 lutego 1858 roku, tydzień przed Środą Popielcową, 14-letniej ubogiej chłopskiej dziewczynce-analfabetce, Bernadetcie Soubirous, ukazała się Piękna Pani w Grocie Massabielskiej na peryferiach Lourdes we Francji.
    W małej wnęce groty, 3 metry ponad ziemią wypłynął złocisty obłok i pojawiła się światłość, z której wyłoniła się postać młodej kobiety. Bernadetta opisała Ją tak: „Miała białą suknię przewiązaną niebieską wstęga, biały welon na głowie i złocistą różę na każdej stopie. Na ramieniu trzymała różaniec. Była bardzo piękna, najpiękniejsza ze wszystkich kobiet, jakie do tej pory poznałam. Była bardzo młoda. Nie była starsza ode mnie”.
Było to pierwsze z osiemnastu zjawień, które miały miejsce w okresie od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku, znane powszechnie jako objawienia w Lourdes. Tu właśnie w sposób namacalny odkryła się prawda słów Chrystusa, że to, co decyduje o historii ludzkości i wiecznym szczęściu każdego człowieka, jest zakryte przed mądrymi i roztropnymi, natomiast zostaje objawione prostaczkom (por. Mt 11, 25). To objawienie Matki Bożej przed Wielkim Postem zapewne było nieprzypadkowe. Piękna Pani przyszła, by przypomnieć grzesznemu światu o potrzebie nawrócenia, modlitwy i pokuty w czasie wielkiego przygnębienia.
   
   Tragiczny los Francji
    Należy wspomnieć, że poprzednio Królowa Niebios objawiła się 19 lipca 1830 roku Katarzynie Labouré w Paryżu i przekazała smutną prawdę o tragicznym losie, jaki czekał Francję i inne kraje w ciągu najbliższych czterdziestu lat. „Czasy są bardzo złe. W tych strasznych dniach cały świat nawiedzą klęski wszelakiego rodzaju. […] Cały świat będzie pełen smutku i żałoby”. Jako pocieszenie, Matka Boża przekazała wtedy ludzkości wielki dar – Cudowny Medalik z wezwaniem: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, i obietnicą: „Wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask”. Przez lata medalik ten stał się narzędziem nawrócenia i uzdrowienia wielu ludzi.
    Proroctwo Maryi spełniło się już po tygodniu. 25 lipca 1830 roku we Francji wybuchła wojna domowa, która rozpoczęła szereg niespokojnych wydarzeń: powstania w Lyonie (1831-34), Rewolucja Lutowa (1848), kryzys rolny, zaburzenia społeczne i polityczne, załamanie gospodarki i nasilające się napięcie wewnętrzne. Na dodatek burzliwych nastrojów wewnątrz kraju, w latach 1831–1838 cała Europa została ogarnięta groźną epidemia cholery, która pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich. Kolejne ataki choroby zanotowano w okresie 1848–1855. Do zakażenia dochodziło na drodze pokarmowej przez skażoną wodę i żywność.
    W 1855 roku epidemia cholery dotarła do Lourdes. Wtedy zaraziła się również Bernadetta – nabawiła się astmy, a później gruźlicy kości nóg. Choroba zrujnowała jej delikatny organizm. I oto to biedna schorowana dziewczynka doznaje wielkiego wyróżnienia od Królowej Niebios, która wybrała ją na swoją posłanniczkę.
   
    Przesłania Maryi
   Śmierć przynosząca cholerę, magazyn „Le Petit Journal” Głównym przesłaniem Maryi było nawołanie do codziennej i gorliwej modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Mówiła: „Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników”. Wezwania te powtarzały się niejednokrotnie. Aby zapewnić ulgę cierpiącym i uzdrowienia na ciele i duszy, Matka Boża sama poleciła Bernadetcie wykopać źródło w określonym miejscu i zapowiedziała cuda związane ze stosowaniem tej wody. To cudowne źródło nigdy nie wyschło i stało się przyczyną wielu uzdrowień.
    Podczas szesnastego objawienia, 25 marca 1858 roku, w dzień Święta Zwiastowania Pańskiego, Matka Boża przekazała Bernadetcie prawdę o swoim niepokalanym poczęciu. Gdy na prośbę proboszcza Dominika Peyramale Bernadetta poprosiła tajemniczą Panią, by dała czytelny znak kim naprawdę była, otrzymała odpowiedź: „Jestem Niepokalane Poczęcie!”, tym samym dając dowód na boski charakter nadprzyrodzonych zjawisk. Jednocześnie potwierdziło to ogłoszony przez papieża Piusa IX (8 grudnia 1854) dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
    W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy świątyni w miejscu objawień w Lourdes. Jedenaście lat później została ona uroczyście poświęcona przez arcybiskupa Paryża Guibert, jako Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych.
   
   Obrona w trudnym czasie
    Dziwnym zbiegiem okoliczności, historia Francji i świata z dziewiętnastego wieku wydaje się szczegółowo powtarzać na naszych oczach. Ponad 160 lat po objawieniach w Lourdes, cały świat znowu pogrążył się w rozpaczy. Pandemia koronawirusa atakuje z coraz to nową mocą, śmierć zbiera swój obfity plon, wiele państw doświadcza zaburzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. Ludzkość wyraźnie nie umie sobie poradzić swoimi siłami w obliczu takich wyzwań.
    Zbliżając się do Wielkiego Postu, tym bardziej należy przypomnieć sobie receptę Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes i Jej najbardziej skuteczną obronę przed niebezpieczeństwem. Jest ona ponadczasowa, pozostaje aktualna i niezmienna: nawrócenie, modlitwa różańcowa za grzeszników, pokuta, zadośćuczynienie za grzechy ludzkości i zawierzenie się Niepokalanej.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  284

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.