GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Rok św. Józefa w Kościele

Tradycje chrześciańskie

Крыніца фота: wikipedia.orgPatronie trudnych czasów i obrońco przed szatańskimi mocami, módl się za nami!
Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego. On, który opiekował się Dzieciątkiem Jezus, teraz opiekuje się nami, czyli Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Papież obrał tego świętego patronem Kościoła dekretem „Quemadmodum Deus” wydanym w szczególnym momencie dziejów. Kościół przeżywał wtedy bardzo trudny czas. Druga połowa XIX wieku to okres rewolucji przemysłowej, migracji ludzi z wiosek do miast, rozpowszechniania się ideologii przeciwnych chrześcijaństwu, likwidacji Państwa Kościelnego, istniejącego od VIII wieku. Papież musiał ratować się ucieczką do Gaety, a po powrocie do Rzymu ogłosił się więźniem Watykanu. W wielu państwach trwały prześladowania Kościoła przez różne reżimy w tym kulturkampf, czyli politykę antykatolicką prowadzoną w Cesarstwie Niemieckim przez Ottona von Bismarcka.
   
    Patron na trudne czasy
    W opublikowanym Liście apostolskim „Patris Corde”, papież Franciszek wyznaje, że pragnienie podzielenia się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józefa, narastało w nim szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten pozwolił doświadczyć, że „nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapomniane – które nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii”.
    Rzeczywiście obecne czasy nie są łatwe dla wszystkich ludów i narodów. I nie chodzi tu tylko o pandemię koronawirusa, która całkiem sparaliżowała świat cały i uwięziła ludzi w domu z obawy przed zarażeniem się, albo w związku z obowiązującymi ograniczeniami. Widzimy, że w wielu krajach nasila się walka z Kościołem. Rozpowszechniane wówczas ideologie rodzą kolejne, których celem jest przede wszystkim pogarda dla życia poczętego, kwestionowanie małżeństwa, jako sakramentalnego związku mężczyzny i kobiety, niszczenie rodziny. Dokonuje się to dzisiaj poprzez ideologię gender, która wprowadza „płeć kulturową” oraz podążające za nią ruchy LGBT. Mają miejsce profanacja miejsc kultu, dochodzi do przerywania Liturgii, bezczeszczone jest Pismo Święte, ale także święte obrazy, powstają obrazoburcze sztuki i filmy.
   
    Obrońca przed szatańskimi mocami
    Widzimy jak bardzo dzisiaj, w 150-lecie patronatu św. Józefa potrzebujemy jego pomocy. Winniśmy natychmiast zwrócić się ku niemu, błagać go o ratunek, by chronił nas tak jak Dziecię Jezus przed szatańskimi mocami.
   Ojciec Święty przywołując doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą w św. Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty przypomina – dodaje papież, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii» mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.
    Papież Franciszek w swym Liście nazwał św. Józefa – ojcem z twórczą odwagą. Owa twórcza odwaga objawia się w obliczu trudności. Doświadczając ich „można zatrzymać się i zejść z pola walki lub jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za Dziecię Jezus i Jego Matkę Maryję oraz wiarę i ufność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił on zawsze problemy i trudności przekształcić w szansę.
    Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności dzisiejszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja.
   
    Odpusty na Rok św. Józefa
    Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcający do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu).
    Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy:
    • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o św. Józefie;
    • na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
    • odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi;
    • powierzać będą codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, a także będą wzywali do Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
   • modlić się będą w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
    • odmawiać będą Litanię do św. Józefa lub też jakąś inną modlitwę do niego;
   
    Ponadto odpust można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji dni jemu poświęconych, a więc:
    19 marca – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny;
   1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika;
    9 dnia 1 każdego miesiąca; ;
    w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.