GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

10 stycznia 2021 roku

Z głębi serca

chrzest jezusa


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
życzymy, aby zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszyły, a Matka Najświętsza otaczała swoją opieką i chroniła od zła.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
życzymy zdrowia, szczęścia, wytrwałości w powołaniu kapłańskim, spokoju i pogody ducha oraz wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zaś Światła tak silnego i jasnego, aby Go Księdzu nikt i nic nie przysłoniło.
Parafianie z Małej Brzostowicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Eugeniuszowi Uczkuronisowi
życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, radości i niegasnącego zapału w posłudze na niwie Pana. Niech Jezus króluje w Twoim sercu, a Matka Boża i św. Jan Paweł II nieustannie się Tobą opiekują.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, Kółko Różańcowe i wierni parafii św. Jana Pawła ІІ w Smorgoniach
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu
i Antoniemu Dziemiance,
Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi
i wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej
życzymy, by Dzieciątko Jezus obdarzało swoimi łaskami i codziennie błogosławiło, Maryja stale się opiekowała, a światło Ducha Świętego nigdy nie gasło w sercu.
Parafianie z Krupowa
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Antoniemu Dziemiance
życzymy, by dobry Bóg obdarzył Cię potrzebnymi łaskami w niełatwej posłudze Kościołowi na Białorusi. Z okazji urodzin życzymy również dobrego zdrowia i nieustającej opieki Matki Bożej.
Parafianie z Nowogródka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi
życzymy, by miłosierny Bóg wynagrodził mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym zapałem w posłudze, a Maryja opiekowała się Tobą przez całe życie i darzyła ciepłem swego serca.
Kółka Różańcowe i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Włodzimierzowi Oksentiewowi
życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzał zdrowiem i radością, Jego Matka opiekowała się Tobą, a gwiazda betlejemska oświecała życie i sprowadzała do serca pokój.
Wierni ze wsi Jewłasze, Dołgaja, Bogdany parafii Lack
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Franciszkowi Gałdysiowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech Święta Rodzina ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty zawsze towarzyszy na drodze życia, udzielając potrzebnych łask.
Byli parafianie z Girowicz oraz ks. Aleksander i parafianie z kościoła MB Fatimskiej i Chrystusa Króla w Żemosławiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Marianowi Chamieni
i Piotrowi Wiśniewskiemu
oraz Siostrze Eligii
życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, radości i pomyślności. Niech Pan Jezus będzie Waszym Przyjacielem, Maryja Panna obdarza ciepłem serca, Duch Święty oświeca dogę, a Anioł Stróż pomaga w każdej chwili życia.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Ruszniskiemu
życzymy szczęścia, zdrowia, pomyślności, dobrych ludzi obok, mocnej wiary i wszelkich łask od Pana. Niech Matka Boża okrywa Cię swym płaszczem, a Jezus błogosławi.
Władysława Byczkowska z parafii Korobczyce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
życzymy wiele łask od Bożej Dzieciny, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz mocnego zdrowia, radości i pogody ducha. Z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi na niwie Pańskiej.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
życzymy mocnego zdrowia, spokoju ducha, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus na każdy dzień i niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech światło Ducha Świętego, które świeci w Twoim sercu, nigdy nie zgaśnie.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi
życzymy, aby Dzieciątko Jezus obdarzało Cię dobrym zdrowiem, serce nigdy się nie zasmucało, a dalsze życie płynęło w szczęściu i pokoju.
Parafianie i Kółko Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Dymitrowi Nieścierowi
życzymy zdrowia, mądrości, siły i cierpliwości. Niech narodzony Jezus Chrystus obdarza Cię swym błogosławieństwem i broni od zła, Matka Boża zawsze ma w swojej opiece, a Duch Święty udziela obfitych darów.
Komitet kościelny i parafianie z Gieranion
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Arturowi Wołczkiewiczowi
życzymy prawdziwej radości, pogody ducha, pomyślności i mocnego zdrowia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a narodzone Dziecię Boże zawsze ma w swojej opiece.
Parafianie z Łazdunów-2
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy mocnego zdrowia, sił i radości. Niech każdy Twoj dzień jaśnieje miłością i miłosierdziem Bożym, a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekuje.
Parafianie ze Studzienik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
życzymy dobrego zdrowia i niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Cię swoją mocą i błogosławieństwem, a Maryja będzie przykładem czułości, życzliwości, wytrwałości i cierpliwości.
Grupa Modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi
Józefowi Bogdziewiczowi,
Stanisławowi Krawczenko
i drogim Siostrom
życzymy, by Gwiazda Betlejemska oświecała Waszą drogę, nowonarodzony Jezus obdarzył pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej chwili, a Duch Święty hojnie udzielał swoich darów.
Parafianie kościoła pw. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i opieki Matki Bożej, zdrowia, spełnienia marzeń, życzliwych ludzi obok. Niech Wasza posługa Bogu będzie szczęśliwa i owocna, a Bóg Wszechmogący wynagrodzi za to, że pomagacie ludziom iść przez życie z wiarą, nadzieją i miłością.
Wierni parafii św. Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech praca przyniesie obfity owoc, dobry Bóg błogosławi w posłudze kapłańskiej, a każdy dzień nowego roku będzie radosnym i szczęśliwym.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
życzymy, by malutkie Dzieciątko Jezus darzyło Cię wszelkimi łaskami i pomagało w każdym dniu posługi kapłańskiej. Z okazji imienin życzymy również mocnego zdrowia, radości oraz pogody ducha.
Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli i Świętej Rodziny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, pomocy Matki Bożej w niełatwej pracy i we wszystkich dobrych uczynkach, zdrowia, cierpliwości i spokoju ducha. Niech każdy dzień nowego roku przynosi radość i nadzieję na lepsze jutro.
Rodziny Szczockich, Maszuta, Marcińczyk i Kasperowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Janowi Rejszelowi
życzymy błogosławieństwa Bożej Dzieciny, opieki Matki Najświętszej, mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze Panu i ludziom, a także obfitych darów Ducha Świętego.
Wierni parafii Żołudek
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi
Andrzejowi Agielowi,
Janowi Osipowiczowi,
Witalemu Słuce,
Witoldowi Petelczycowi,
Aleksandrowi Machnaczowi,
Klerykowi Andrzejowi,
Bratu Wiktorowi,
organistkom Ludmile i Natalii
życzymy dobrego zdrowia. Niech Dzieciątko Jezus oświeci obfitymi łaskami Waszą ścieżkę życia, a Matka Boża otoczy matczyną opieką.
Kołko Żywego Różańca św. Maksymiliana ze Szczuczyna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Bartoszewiczowi
życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża przygarnie Cię do swego serca, a Gwiazda Betlejemska wskazuje drogę do Pana.
Komitet kościelny i parafianie z Żyrmun.
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi,
Witalemu Cybulskiemu,
Jerzemu Jodzikowi,
Aleksandrowi Worobjowowi,
Arturowi Wołczkiewiczowi
i Olegowi Janowiczowi
życzymy obfitych darów Ducha Świętego i nieustającej opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, dobrego zdrowia, radości i życzliwości. Niech płomień Bożej miłości w Waszych sercach nigdy nie zagaśnie.
Apostolat „Margaretka”, Legion Maryi, Kółko Różańcowe i byli parafianie kościoła pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy, aby Dzieciątko Jezus obdarzało Cię swoimi łaskami i błagosławieństwem, a Matka Boża wspomagała w niełatwej służbie duszpasterskiej.
Parafianie i Kółka Różańcowe z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jackowi Markielowi
życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej oraz wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska zawsze oświetla Twoją drogę kapłańską.
Kółka Żywego Różańca z Zelwy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Włodzimierzowi Hulajowi,
Witalemu Sidorce,
Romanowi Wojciechowiczowi,
Pawłowi Bezlapowiczowi,
a także Siostrom Halinie Zaniewskiej
i Annie Macul
życzymy, by Gwiazda Betlejemska oświecała Waszą drogę, narodzony Chrystus obdarzył pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty obficie udzielał swoich darów.
Komitet kościelny, apostolat „Margaretka” i parafianie z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
życzymy radości w niesieniu słowa Bożego, błogosławieństwa Bożej Dzieciny, zdrowia, siły w pokonywaniu trudów codziennego życia, cierpliwości, niezachwianej wiary i mocnej nadziei.
Wierni parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Władysławowi Surwile
życzymy szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego na długie lata życia, dobrego zdrowia i radości. Nadal owocnie służ ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę.
Członkowie chóru kościelnego wraz z organistą
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia.
Wierni parafii Dworzec
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Olegowi Janowiczowi i Janowi Sarele
życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, radości, nadziei, sił w pracy duszpasterskiej i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus. Niech Matka Najświętsza broni Was od złego i zawsze się opiekuje.
Maria Wiśniewska i Maryna Skorb z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi,
Antoniemu Adamowiczowi
oraz Siostrom Zakonnym
życzymy, aby Dziecię Jezus ogarniało Bożą miłością i wynagradzało zdrowiem, a Matka Najświętsza zawsze była obok.
Parafanie z Indury
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Stanisławowi Pacynie,
Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu,
Aleksandrowi Worobjowowi,
Andrzejowi Radziewiczowi,
Pawłowi Białonosowi,
Janowi Romanowskiemu
oraz wszystkim Księżom,
którzy pracowali w naszej parafii życzymy, aby dobry Bóg obdarzył mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi łaskami, a Dzieciątko Jezus błogosławiło na każdy dzień posługi kapłańskiej.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym, apostolat „Margaretka” i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu,
Ernestowi Mikołajczykowi
i Andrzejowi Zajko
życzymy, by mały Jezus poprowadził Was ziemskim szlakiem, zawsze był wsparciem i oporą. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej długą białą wstęgą rozciąga się przez całe życie, oświęcając radosne wydarzenia i uśmiechy na Waszych twarzach.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
życzymy zdrowia, sukcesów, szczerych i wiernych ludzi wokół, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i nieustającej opieki Maryi Panny. Niech Wasza posługa będzie długa i owocna, a Najwyższy wynagrodzi Wam za wszystko.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu,
Denisowi Brazińskiemu,
Arturowi Wołczkiewiczowi,
Olegowi Janowiczowi,
Witalemu Cybulskiemu,
Siostrom Irenie,
Marii i Zofii
życzymy wielkiej miłości od Dzieciątka Jezus, dobrego zdrowia, nieustającej radości, dobra i ciepła. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę, a Matka Boża opiekuje się w każdej chwili.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
życzymy dobrego zdrowia na długie lata, cierpliwości, wytrwałości, radości, życzliwych ludzi obok i obfitego owocu w posłudze duszpasterskiej. Niech mały Jezus przygarnie Cię do swojego serca i błogosławi.
Komitet kościelny, Kółka Różańcowe i wierni parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława, Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi,
Wiktorowi Sawickiemu,
Jerzemu Martinowiczowi
i Witalemu Dobrołowiczowi
życzymy zdrowia, pomyślności, sił, radości, opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Was szczęściem i błogosławieństwem.
Wierni z kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzał Cię zdrowiem, radością i siłą, a Matka Boża opiekowała się Tobą i strzegła. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twe życie i niesie pokój serca i duszy.
Parafianie z Niemnowa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzył Cię zdrowiem, siłą, radością, życzliwością serc ludzkich, pokojem oraz mocną wiarą.
Walery, Weronika i Jana
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu
życzymy hojnych łask od nowonarodzonego Zbawiciela. Z okazji imienin życzymy również, by dobry Bóg napełniał życie spokojem i miłością, obdarzał zdrowiem i wytrwałością, a Najświętsza Matka miała Cię w swojej opiece.
Parafianie z Zabłocia
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
życzymy mocnego zdrowia, bezgranicznych sił duchowych, długich lat życia, owocnej pracy na niwie Pana, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus oraz dobroci, siły i wytrwałości od Jego Matki Maryi.
Rodzina Zając
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy zdrowia, długich lat życia, radości, pogody ducha, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz błogosławieństwa Dieciątka Jezus i nieustannej opieki Matki Bożej.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Antoniemu Filipczykowi,
Witalemu Pietkiewiczowi,
Tomaszowi Mikołajczykowi,
Dymitrowi Lewczykowi,
Siostrom Miriam, Natalii,
Liliannie i Antoninie
życzymy mocnego zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus przyniesie pokój i radość.
Franciszkański Zakon Świeckich i Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom, Braciom
i Siostrom Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na drodze życia, wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień.
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
życzymy hojnych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej, a także dobrych ludzi obok.
Wierni z parafii Wojstom
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Michałowi Steckiewiczowi
w związku ze śmiercią brata ks. prałata Jerzego Steckiewicza składamy szczere kondolencje. Niech wsparcie modlitewne i słowa chrześcijańskiej pociechy pomogą przetrwać nieznośny ból wszystkim, których ta śmierć dotknęła i napełniła smutkiem i żałobą. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Berdówce i św. Kazimierza w Pierwomajskim

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.