GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

20 grudnia 2020 roku

Z głębi serca

25 grudnia. BOŻE NARODZENIE


❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Jerzy Żegaryn!
Życzymy Ci wiary niezachwianej, wszech darów Ducha, od Chrystusa wsparcia, owocnej pracy, wszelkich łask od Pana, by w drodze do bram Nieba nie ustawać. Niech będzie z Tobą troska Matki Bożej, opieka od Michała Archanioła, a Dziecię Jezus niechaj Ci pomoże stać przy ołtarzu Świętego Kościoła./div>
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Rusłanowi Mazanowi
życzymy mocnego zdrowia na długie lata, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Maryja otacza pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez życie.
Byli parafianie ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Etelowi
życzymy, aby Bóg obficie obdarzał swymi łaskami, opieka Matki Bożej i świętego patrona zawsze była odczuwalna, dary Ducha Świętego pokrzepiały, a obok zawsze byli życzliwi ludzie.
Komitet parafialny i wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu,
Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi,
Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu
życzymy obfitych darów Dzieciątka Jezus, mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, pogody ducha oraz dobrych ludzi obok.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu
życzę radosnych i pogodnych dni, wiele szczęśliwych chwil, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom
Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi,
Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu,
Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Janowi Sarele i Janowi Romanowskiemu
życzymy darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, pogody ducha, mocnego zdrowia i szczęścia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę, a Dzieciątko Jezus dodaje sił i cierpliwości w trudnych chwilach.
Apostolat „Margaretka” i Legion Maryi z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Pawłowi Szczerbickiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Olegowi Korolowowi, Olegowi Żurawskiemu, Władysławowi Surwile i Eugeniuszowi Uczkuronisowi
życzę zdrowia na długie lata życia. Niech Pan Bóg obdarza Was swoimi łaskami, wzmacnia wiarę i nadzieję, a Matka Boża codziennie się Wami opiekuje.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Kuczyńskiemu
życzę szczęścia, radości, mocnego zdrowia na długie lata, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus.
Z modlitwą i wdzięcznością pracownica katedry grodzieńskiej Pelagia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Zacharzewskiemu, Pawłowi Zwierzyńskiemu i Zdzisławowi Pikule
życzymy zdrowia na długie lata, wszelkich łask od Wszechmogącego Boga i sił do pełnienia posługi duszpasterskiej. Niech narodzony Zbawiciel błogosławi, a Maryja Panna nieustannie się Wami opiekuje.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
życzymy zdrowia na długie lata, radości Bożej na każdy dzień posługi, życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą, a także sił w pokonaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych.
Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nowego roku i nieustannej opieki Matki Bożej.
Wierni parafii Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
i Siostrze Zofii Śmietance
życzymy zdrowia, opieki Maryi Panny, niegasnącego zapału w posłudze Bogu i ludziom, radosnych i pogodnych dni. Dziękujemy za dobre serce i otwartość na każdego człowieka.
Wierni z Żemosławia
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi
Janowi Rejszelowi
i Siostrze Annie Nosiewicz
życzymy zdrowia, radości i szczęścia. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami i umacnia w niełatwej posłudze, a Duch Święty otacza swym światłem każdego dnia.
Wierni z kaplicy Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Witalemu Czurganowi
życzymy opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień, nieustanności w posłudze kapłańskiej i pogody ducha. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Cię zdrowiem na długie lata życia.
Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
życzę mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w sercu. Z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzę również pomyślności w posłudze, dużo sił i wytrwałości.
Pani Janina z rodziną z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Zenonowi Romejce
życzymy, aby Bóg obficie wynagrodził Cię za niełatwą pracę i błogosławił w nieustannej posłudze. Niech święta noc napełni serce pokojem i radością, a moc Boża towarzyszy w ciągu całego nowego roku. Z okazji imienin życzymy również mocnego zdrowia, optymizmu, cierpliwości i wiernych przyjaciół.
Kółka Różańcowe i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi,
Witalemu Sidorce, Pawłowi Bezlapowiczowi i Romanowi Wojciechowiczowi,
Siostrom Halinie i Annie
życzymy, aby Dzieciątko Jezus obdarzało Was pokojem, radością i miłością, Matka Boża otaczała matczyną opieką, a Duch Święty opromieniał swym światłem każdy Wasz dzień.
Komitet kościelny i parafianie z Lidy Fary
❧✿❧
Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
życzymy mocnego zdrowia na długie lata, nieustannej radości, szczęścia, dużo sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Z okazji urodzin życzymy także, aby miłosierny Bóg błogosławił każdą chwilę Twojego życia, Matka Boża pomagała w trudnych chwilach, a Duch Święty obficie obdarzał swoimi darami.
Rodzice i brat z rodziną
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Etelowi,
Aleksandrowi Fiedotowowi, Witalemu Więckiewiczowi, Aleksemu Więckiewiczowi,
Siostrom Dorocie i Aleksandrze oraz organistce Julii
życzymy wszelkich łask od Dzieciątka Jezus w codziennym życiu. Niech Bóg nieustannie Was strzeże i rozjaśnia nad Wami swe oblicze, a Matka Boża opiekuje się Wami.
Komitet parafialny i wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Michałowi Łastowskiemu i Arturowi Małafiejowi
życzymy, aby każdy dzień był napełniony Bożą mocą, światłem, miłością, ludzką życzliwością i dobrocią. Niech Dzieciątko Jezus Wam błogosławi, Matka Boża będzie Wspomożycielką, a Duch Święty oświeca drogę życia.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Radziukowi,
Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi i Pawłowi Romanowskiemu
życzymy, aby narodzony Zbawiciel, który niesie pokój całej ludzkości, obdarzał Was swymi łaskami: zdro a, pomyślności w pracy oraz pogodnych i jasnych dni. Niech obok będą tylko życzliwi ludzie, a Dzieciątko Jezus obdarza swoim błogosławieństwem.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg adoracji z kościoła pw. MB Anielskiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Żegarynowi i Witalemu Cybulskiemu
życzymy łask Bożych i miłosierdzia, niezachwianej wierności Chrystusowi, opieki Maryi Panny i ofiarnej posługi na chwałę Bożą. Niech miłość Chrystusa oświeca Wam drogę, a Michał Archanioł prowadzi do spotkania z Jezusem w Niebie.
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Waleremu Spirydonowi i Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, obfitych łask Bożych i błogosławieństwa od nowonarodzonego Zbawiciela. Niech każdy Wasz dzień będzie napełniony radością i pokojem.
Wierni z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy opieki Matki Bożej i świętego patrona, obfitych łask od Dzieciątka Jezus i darów Ducha Świętego. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona.
Wierni z kaplic Worobiejki i Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Romanowi Jałowczykowi
życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, opieki Matki Bożej na drodze kapłaństwa, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, zdrowia, pogody ducha i szczerych ludzi obok.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Waleremu Spirydowi,
Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy, by światło Gwiazdy Bet lejemskiej oświecało i wskazywało drogę do Jezusa, Matka Boża otulała płaszczem swej macierzyńskiej opieki, a nadchodzący nowy rok był pełny dobrego zdrowia, pomyślności i wszelkich łask Bożych.
Wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Bołtrukiewiczowi
życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i radości. Niech Dzieciątko Jezus napełnia Cię swoją mocą i błogosławieństwem, a Matka Boża czuwa nad Tobą na drodze wiary.
Wierni z Nowogródka
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Martinowiczowi, Leonowi Liszykowi,
Ojcom Waleremu Maziukowi, Aleksandrowi Drogosiowi i Waldemarowi Słocie
życzymy mocnego zdrowia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus szczerze Wam błogosławi, Gwiazda Betlejemska oświeca każdy dzień, a Matka Boża otula i chroni przed złem.
Pani Janina z rodziną i wierni z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Siostrom
Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot, Julii Klewiec, Mariannie Oleszczyk, Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek
życzę, aby życie było napełnione światłem i miłością, a Pan Jezus prowadził piękną drogą, obdarzając zdrowiem i cierpliwością.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Agnieszce i Annie
oraz Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie
życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech narodzony Zbawiciel oddali od Was smutek i trwogi, wypełni serca radością i nadzieją na lepsze jutro oraz zachowa od nieszczęść.
Komitet kościelny i Kółko Żywego Różańca MB Bolesnej z Girowicz oraz parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
życzymy błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia, mocnej wiary i miłości do swej pracy. Z okazji urodzin życzymy również, aby pokój i radość zamieszkały w Twym sercu, a uśmiech nigdy nie schodził z twarzy.
Wierni z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Wieliwisowi,
Siostrze Paulinie
i organistce Anastazji
życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzył Was swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, pogodą ducha i niegasnącym zapałem w pracy. Niech marzenia się spełniają, a Matka Boża otacza Was swoją opieką.
Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Zdzisławowi Pikule,
Kazimierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Arturowi Leszniewskiemu,
Siostrom Karolinie i Natalii
życzymy dobrego zdrowia na długie lata, radości, siły, wytrwałości i pogody ducha. Niech narodzony Chrystus błogosławi i strzeże Was, a Matka Boża otacza swoją opieką.
Parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Puzynie,
Aleksandrowi Pietrowiczowi, Janowi Woronieckiemu i Jerzemu Sadowskiemu
życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzył swoimi darami: zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech Bóg, który wskazał Wam drogę do kapłaństwa, prowadzi przez życie i pomaga pokonywać wszelkie trudności.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Romanowskiemu
życzymy szczerego zapału twórczego, obfitych owoców w Twej honorowej posłudze, cierpliwości, mocnego zdrowia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Duch Święty natchnia Cię we wszystkich dobrych inicjatywach.
Parafianie kościoła pw. MB Różańcowej w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Waleremu Szejgierewiczowi
życzymy dobrego zdrowia, pomyślności w posłudze i ludzkiej życzliwości. Niech Święta Rodzina ma Cię w swojej opiece, Gwiazda Betlejemska oświeca drogę, a dobry Bóg pomaga realizować wszystkie zamiary.
Wierni kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, uśmiechów i pogody ducha. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię łaskami i błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem swojej opieki.
Parafianie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Jerzemu Jasiewiczowi,
Rusłanowi Mazanowi i Andrzejowi Jodkowskiemu
życzymy zdrowia, pomyślności, sił, radości i wytrwałości w trudnych chwilach życia. Niech noc betlejemska napełni serce pokojem i radością, a Boża moc towarzyszy Wam przez całe życie.
Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena i wierni ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi,
Witoldowi Petelczycowi
i wszystkim Ojcom Pijarom
życzymy wielu łask od Wszechmogącego na każdy dzień, mocnego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech te wspaniałe Święta i dalsze dni życia będą napełnione pokojem, ciepłem i dobrocią.
Wierni parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi,
Witalemu Walukowi
i Siostrze Magdalinie Kułaj
życzymy, aby nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarzało Was swoimi łaskami, napełniało pokojem, radością, miłością i błogosławiło każdego dnia, Matka Boża zawsze opiekowała się Wami, a Gwiazda Betlejemska wskazywała piękną drogę do Pana.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i wierni parafii św. Jana Pawła ІІ w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Dmitrijowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi i Zmicierowi Czarnelowi
życzymy, by nowonarodzone Boże Dziecię nieustannie obdarzało Was swoimi darami, dobrym zdrowiem, niegasnącym zapałem do służby Bogu i ludziom, a Najświętsza Maryja Panna okrywała Was płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” oraz wierni parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Wiktorowi Subielowi, Siostrom Agnieszce i Annie, Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie
życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, udzielał Wam swych darów: zdrowia, radości i pogody ducha, a także otoczył dobrocią i życzliwością od ludzi obok.
Parafianie kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Antoniemu Kozłowskiemu
życzymy mocnego zdrowia i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi każdą chwilę Twojego życia, Matka Boża zasłania od nieszczęść, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę do Pana.
Wierni ze wsi Malinowaja Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.