GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Powinniśmy nosić brzemiona jeden drugiego, okazywać wzajemne wsparcie i solidarność

Słowo Pasterskie

Katoliccy biskupi Białorusi
Mińsk, 25 listopada 2020 r.
Katoliccy biskupi Białorusi skierowali Apel do wiernych i ludzi dobrej woli w związku z napiętą sytuacją w kraju.
Nasza ojczyzna Białoruś już czwarty miesiąc przebywa w stanie niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego, który, niestety, się pogłębia. Przemoc nie ustaje, wciąż przelewa się krew, społeczeństwo jest podzielone. Wszystko to nie rokuje naszej ojczyźnie szczęśliwej przyszłości, gdyż, jak mówił Chrystus, dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się (por. Mt 12, 25). Trudno uwierzyć, że coś takiego dzieje się w naszym miłującym pokój kraju, znanym ze swojej tolerancji i zgody panującej między ludźmi różnych wyznań i narodowości.
Kościół Katolicki, kierując się Ewangelią i opartym na niej nauczaniem społecznym, występuje przeciwko przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości i kłamstwu i potępia je. Kościół wzywa do pokojowego rozwiązania powstałych problemów poprzez dialog w duchu miłości do Boga i bliźniego, z przestrzeganiem prawa Bożego oraz ludzkiego.
    My, biskupi katoliccy Białorusi, przyłączamy się do apelu Papieża Franciszka, skierowanego po modlitwie Angelus 13 września 2020 roku do władzy państwowej. Papież wezwał w nim do wysłuchania głosu obywateli i zaspokojenia ich zgodnych z prawem pragnień, zapewniając pełen szacunek dla praw człowieka i wolności obywatelskiej.
    Jednocześnie pragniemy podkreślić, że głównym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, aby zbudować Królestwo Boże, które nie kieruje się zasadami tego świata i nie rości sobie prawa do ziemskiej władzy. Dlatego Kościół nie pełni funkcji państwowych i nie może być przez nikogo wykorzystywany do celów politycznych.
    W obecnym czasie, gdy ważą się losy naszej ojczyzny, zgodnie z nauką św. apostoła Pawła, powinniśmy nosić brzemiona jeden drugiego (por. Gal 6, 2), okazywać wzajemne wsparcie i solidarność w imię budowania zjednoczonej, a nie podzielonej Białorusi.
    Zwracamy się do katolików i do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o dalsze zanoszenie modlitw w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu, gdyż błogosławieni są pokój czyniący i ci, którzy dążą do sprawiedliwości, jak powiedział Chrystus. Dobro pokona zło. Pokój i dobro dla ciebie, nasza ojczyzno Białoruś!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.