GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

22 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ХРЫСТА - ВАЛАДАРА СУСВЕТУ


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Ci każdego dnia, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej i hojnie obdarza swoimi darami. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, szczęśliwych dni i przyjaznych ludzi dookoła. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i wszystkim, którzy stali u początków Twego życiowego wyboru.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Waleremu Szejgierewiczowi
z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich składamy szczere życzenia. Dzięki Twoim staraniom nasz kościół i kaplica są nieustannie odnawiane. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci za Twą pracę mocnym zdrowiem, a Matka Boża niech zawsze będzie obok na drodze życia. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i udzielanie nam sakramentów świętych.
Z wdzięcznością i szacunkiem parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji jubileuszu składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, zdrowie nie zawodzi, a ludzie obok obdarzają dobrocią i radością. Niech Pan Bóg Wszechmogący zsyła na Ojca swe bezgraniczne łaski, a Matka Najświętsza i święty patron nieustannie czuwają nad Ojcem.
Rodzina Bondziusz, wieś Mońkowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siła nieskończona, a radość codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, Jezus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze jest obok.
Wierni z parafii Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji jubileuszu z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, życzliwości od ludzi obok oraz Bożego błogosławieństwa i opieki świętego patrona na każdy dzień.
Walery, Weronika i Jana z parafii Sylwanowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji rocznicy święceń kapłańskich z serca życzymy mocnego zdrowia, wiele łask Bożych na każdy dzień, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu w pracy duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha oraz szczerej radości w sercu.
Wdzięczni parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Romanowskiemu
z okazji urodzin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, radości i nadziei. Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i dobra, abyś mógł szczerze służyć Panu i ludziom. Niech się zawsze Tobą opiekują Bóg Ojciec i Syn Boży, Duch Święty udziela swych darów, Matka Najświętsza otacza opieką i miłością, a obok będą życzliwi ludzie.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha, zawsze dobrych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz darów Ducha Świętego.
Wierni ze wsi Ostasza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, nieskończonych sił twórczych, radości z owoców swojej pracy. Niech Jezus Ci zawsze będzie Przyjacielem, Duch Święty opromienia swym światłem, a Matka Boża ma w swojej opiece. Niech płomyk optymizmu nigdy nie gaśnie w sercu.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Radziewiczowi
z okazji urodzin i zbliżających się imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień, opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech zdrowie dopisuje przez długie lata, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka” i wdzięczni parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
z okazji imienin składam wiązankę najpiękniejszych życzeń. Kapłaństwo to nadzwyczajny cud, niewyczerpalna moc, jasna i silna osłona. Bóg dał Ci mądrość i prostotę, cierpliwość, miłość i swoją opiekę. Darzysz ludzi dobrocią i nadzieją, nawracasz ich. Niech Matka Boża zawsze otacza Cię matczyną miłością, a Jezus Chrystus błogosławi posługę kapłańską.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa
❧✿❧
Czcigodny Księże
Jerzy Kuźmicz!
Składając najszczersze urodzinowe życzenia, chcemy Ci podziękować serdecznie za to, że razem modlimy się dzisiaj, i śpiewem jest wypełniona świątynia. Niech Maryja Dziewica zawsze ochrania, zarówno w gorzkich, jak i w radosnych czasach. Będziemy modlić się do wiecznego Boga o szczęście i zdrowie dla Ciebie.
Z szacunkiem młodzież, wierni, uczestnicy ruchu „Margaretka” i Kółka Żywego Różańca z Nowego Dworu
❧✿❧
Drogiemu Księdzu
Andrzejowi Strukielowi
z okazji urodzin i imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siła niestrudzona, a radość codzienna. Bądź zawsze otoczony promieniami miłosierdzia Bożego, mocą Ducha Świętego i opieką Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus Chrystus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze będzie obok.
Chrześniak Maksym i cała rodzina Miluszkiewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
z okazji imienin z całego serca życzymy, aby zdrowie było mocne, życie długie, twórcze siły nieskończone, a radość codzienna. Niech Pan Bóg nadal błogosławi Twą niestrudzoną posługę, da niewyczerpaną siłę duchową i fizyczną w wypełnianiu Jego świętej woli i okazuje Ci swe bezgraniczne miłosierdzie. Niech Maryja zawsze mocno trzyma Cię za rękę i pomaga iść za Jej Synem w każdym momencie życia. Dziękujemy za ofiarność w posłudze, troskę, miłość i szacunek dla każdego z nas.
Z wdzięcznością i modlitwą Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, niewyczerpanych sił, życzliwych ludzi obok, wytrwałości na wybranej drodze oraz codziennej radości i nadziei. Niech Duch Święty ześle na Ciebie swe dary, a Maryja Panna otuli niebieskim płaszczem, broniąc od niebezpieczeństwa, i otoczy matczyną miłością.
Kółko Różańcowe MB Anielskiej z Korobczyc
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, nieskończonych sił i codziennej radości. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron nieustannie będzie obok. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mamy takiego kapłana. Dziękujemy za pouczające kazania, dobroć, życzliwy uśmiech, cierpliwość, troskę o ludzi oraz oddaną pracę przy budowie naszej świątyni.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe oraz wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Drogiemu Księdzu
Olegowi Kononowiczowi
z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości przez długie lata. Niech na drodze życia Ci zawsze towarzyszy bliskość Pana, Maryja prowadzi najlepszą drogą do świętości, a Jezus opromienia swoim światłem każdy Twój dzień.
Mama, ojciec, siostra i krewni
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Zdzisławowi Pikule
i Arturowi Leszniewskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, szczęścia, ciepła, radości, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, światła Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech Bóg zawsze chroni Was przed złem, chorobami i smutkiem.
Z wdzięcznością parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mógł szczęsliwie pełnić swoją posługę i radować wszystkich swoim uśmiechem.
Rodzina Steckiewicz i Wasiliewych
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
przesyłamy słowa szczerego żalu z powodu śmierci bratanka i siostry Barbary. Jednoczymy się z Tobą w modlitwie, dzieląc ból i smutek. Niech Pan Bóg doda sił, aby udźwignąć ciężar straty bliskich osób.
Alicja, Teresa, Irena, Janina, Jadwiga i Czesława
❧✿❧
Kochany Księże Proboszczu
Witalij Wnorowski!
Przyjmij wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu odejścia do wieczności mamy Janiny. Łączymy się Tobą w smutku i bólu i prosimy o łaskę Nieba dla niej. A dla Ciebie i całej rodziny – o moc, aby wytrwale przeżyć tę stratę.
Wierni z parafii Odelsk

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.