GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Rozważania ze Słowem Bożym

Mt 25, 31–46
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgro- madzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pa- sterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stro- nie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przyby- szem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?». Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Być otwartym na człowieka
   Syn Boży stał się Człowiekiem, poznał wszystkie tajemnice naszego niełatwego ży- cia. Doświadczył co to znaczy być głodnym, spragnionym, co znaczy odczuwać zimno. Poznał gorzki smak ludzkich łez. Pan Jezus stał się solidarny i współczujący z tymi wszystkimi, którzy cierpią i potrzebują ludzkiej pomocy i uczy nas tego samego. Każdy człowiek jest zdolny miłować, ponieważ jest podobny do Boga, który jest Miłością. Powinniśmy nieustannie pojmować tę miłość i pamiętać, że kiedyś będziemy musieli z tej miłości rozliczyć się przed Bożym trybunałem.
   
    Panie Jezu Chryste, otwórz moje oczy na potrzeby innego człowieka, abym dostrzegał Twoje oblicze w twarzach ludzi biednych i potrzebujących.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.