GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

8 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ostrobramska


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi
z okazji imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Leonardowi Stankowskiemu
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twój święty patron codziennie się Tobą opiekuje, Matka Boża niech otacza płaszczem swojej macierzyńskiej pieszczoty, Wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia swoimi darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Soły
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich szczerze dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni Bogu, Twojej rodzinie i wszystkim, którzy stali u podstaw wyboru Twojej drogi życiowej, za to, że mamy takiego kapłana. Niech miłosierny Pan Bóg obdarzy mocnym zdrowiem i bezgranicznym natchnieniem, światło Chrystusa niech oświeca drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą ścieżką do świętości i przytula do swojego macierzyńskiego serca. Jesteśmy Ci wdzięczni za udzielenie sakramentów, Twoją miłość, kierownictwo duchowe, rady, nastawienia, troskę o nasze zbawienie, za niełatwą posługę na niwie Pana dla ratowania każdej zabłąkanej duszy.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Grodna-Augustówek
❧✿❧
Czcigodny ojcze
Andrzeju Zuj!
Z okazji urodzin i zbliżających się imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg oświeca obfitymi łaskami Twą drogę życia, obdarza mocnym zdrowiem, dodaje natchnienia, cierpliwości i wytrwałości na długie lata posługi. Niech Bóg Najwyższy z Nieba na Ciebie Ducha zsyła, By Twoja praca dobrych owoców pełna była. Na mądre duszpasterstwo niech Bóg Cię błogosławi, By do ostatnich dni swych służyłeś Mu ofiarnie.
Z szacunkiem i miłością wierni z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela we wsi Horodziszcze rejonu dokszyckiego obwodu witebskiego
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji urodzin składamy moc gorących życzeń. Niech każdy nowy dzień przynosi Ci tylko dobre wiadomości, serce nie dotyka trwoga i smutek, a posługa, do której się stawisz tak odpowiedzialnie, przynosi tylko zadowolenie i radość. Niech płomyk dobroci, zapalony przez Pana Boga w Twoim sercu, płonie w ciągu całego życia i nigdy nie gaśnie. Mocnego zdrowia i opieki Matki Bożej Darów Świętego Ducha, nowych planów! A Twoja godność, świętość oraz dobroć – Najlepszy wzór dla wszystkich Twych parafian. Szczęść Boże Twoim rodzicom i chrzestnym za wychowanie takiego kapłana.
Z szacunkiem wierni z kościoła pw. MB Różańcowej w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi
Romanowskiemu
z okazji 6. rocznicy kapłaństwa oraz urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, obfitych owoców w pracy na niwie pańskiej, a także
pomocy Bożej na niełatwej drodze kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień i życzliwych ludzi obok. Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Szanownej Pani
Janinie Utyro
z okazji 80-lecia z całego serca życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, wytrwałości i pogody ducha. Niech radość i pokój zawsze Ci towarzyszą, smutek zawsze omija i życie płynie w radości, a Matka Boża niech oświetla Twą drogę promieniami swojej miłości.
Józef i Zofia Utowka wraz z dziećmi i wnukami
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi
z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia na długie lata, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. Niech dobry Bóg obdarza Cię obfitymi łaskami, Matka Najświętsza czuwa nad Tobą każdego dnia, święty patron nieustannie się opiekuje, a posługa będzie pełna mocy i darów Ducha Świętego.
Z szacunkiem byli parafianie z Wojstomia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wielkiej radości z każdego dnia posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski u Pana, abyś nadal odważnie kroczył niełatwą ścieżką życia kapłańskiego.
Z modlitwą i pamięcią byli parafianie z Mociewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Radziukowi
z okazji 16. rocznicy kapłaństwa pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych i tylko szczęśliwych chwil. Życzymy dużo radości w posłudze duszpasterskiej, a także siły dla realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech wszyscy ludzie, których spotkasz na swojej drodze kapłańskiej, darzą Cię dobrocią i życzliwością, a wszechmogący Bóg niech zsyła na Ciebie swoje szczodre dary.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Olegu Szpień!
W czasie smutku i żałoby przyjmij wyrazy szczerego współczucia z powodu odejścia do wieczności drogiej mamy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za śp. pani Reginę, która była ofiarną dobrodziejką naszej parafii. W swoich modlitwach prosimy Wszechmogącego o łaskę Nieba i wiecznej chwały dla niej, a dla Ciebie – o moc, aby wytrwale przeżyć tą przedwczesną stratę z miłością do Pana Boga.
Wierni z kościoła pw. Opieki NMP w Dojlidkach

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.