GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

Uroczystość Wszystkich Świętych

Rozważania ze Słowem Bożym

Mt 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Powołani do świętości
    Człowiek zawsze poszukuje ścieżkę, którą mógłby dojść szczęśliwie do celu, znaleźć radość i spełnienie pragnień. Jednak często wokół pojawiają się propozycje tylko powierzchownie przyjemne, lecz są złe i szkodliwe. Według Ewangelii, prosta droga i szeroka brama prowadzą w złą stronę.
    W Kazaniu na górze otrzymaliśmy wskazówki, którędy pójść na spotkanie z Bogiem, z Chrystusem i z tymi, którzy już mają udział w wiecznej radości i chwale. Należy obrać drogę duchowego ubóstwa, czyli wolności od chęci posiadania za wszelką cenę. Bóg ma być pierwszym celem naszego życia. Trzeba przyjąć postawę kogoś, kto jest cichy, działa z łagodnością i kieruje się miłosierdziem w relacjach z ludźmi. Należy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, zabiegać o nią, okazać ją wszystkim. Szukać pokoju i tego, co ma swoje najgłębsze źródło w pojednaniu z Bogiem. Czystość serca to postawa życia wolna od tego, co ma w sobie choćby cień zła.
    Taka postawa może budzić sprzeciw u niektórych. Cieszmy się, gdy spotka nas prześladowanie, ponieważ tą drogą doszli do Nieba ci, których czcimy dzisiaj w liturgii Kościoła.
   
    Panie Jezu Chryste, niech Twoje wskazówki pomogą mi dojść do udziału w wiecznej radości i chwale. Bądź najważniejszym celem mojego życia.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.