GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Kto może otrzymać błogosławieństwo papieskie?

Pytania i odpowiedzi

Katolicy mają możliwość otrzymania osobistego błogosławieństwa od papieża na ozdobnym pergaminie. Jest on przyznawany przez Ojca Świętego z okazji przyjęcia sakramentów (chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania, ślubu, święceń kapłańskich lub złożenia ślubów zakonnych), a także z okazji rocznicy związanej z wyżej wymienionymi sakramentami i wydarzeniami, a także urodzinami (18. urodzin, a następnie po osiągnięciu 50. roku życia i w każdym następnym dziesięcio- leciu).
Aby otrzymać błogosławieństwo apostolskie, należy osobiście złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej w Watykanie. Główny warunek – to bycie praktykującym katolikiem, dlatego w wielu przypadkach wniosek musi być złożony razem z zaświadczeniem proboszcza parafii, potwierdzony pieczątką.
    Wniosek o otrzymanie takiego pergaminu można również złożyć online. Jednocześnie wiarygodność wskazanych informacji pozostaje na sumieniu osoby, która prosi o błogosławieństwo. Wypełniając moduł, należy potwierdzić następujące informacje: jestem katolikiem, prowadzę życie chrześcijańskie zgodne z wiarą i moralnością Kościoła katolickiego, nie przynależę do żadnej grupy religijnej niekatolickiej lub stowarzyszenia czy organizacji otwarcie wrogiej wobec Kościoła katolickiego, nie żyję w niesakramentalnym związku, nie zawarłem powtórnego niesakramentalnego związku po rozwodzie, nie jestem objęty żadną karą kanoniczną prawnie nałożoną lub stwierdzoną oraz nie piastuję urzędu publicznego.
    Wszystkie dochody wpływające do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej od osób, które chcą otrzymać pergamin z papieskim błogosławieństwem, przeznaczane są na działalność charytatywną.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.