GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

27 września 2020

Z głębi serca

29 в29 верасня - Арханёлаў: Міхала, Рафала, Габріэля


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze pasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą chwilę Twojego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, Matka Najświętsza opiekuje się i pomaga w trudnych chwilach, a Duch Święty obficie obdarza swoimi darami.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji urodzin składam najserdeczniejsze życzenia: opieki Matki Bożej, nadziei, obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo, wychodzące z Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą dla naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak mocno złączą Cię z Bogiem, byś nigdy nie oddalał się od Niego. A moja gorąca i serdeczna modlitwa niech będzie dla Ciebie wsparciem w realizacji wszystkich planów i zamiarów na niwie Pana Boga i w Twoim życiu.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, a Duch Święty obficie wynagradza swymi darami.
Z pamięcią w modlitwie Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, radości, mądrości, cierpliwości, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża zawsze Ci pomaga, a święty patron opiekuje się w każdej chwili życia. .
Z pamięcią w modlitwie byli parafianie ze Mścibowa
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Leonardzie Stankowski!
Składamy Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa dla Ciebie, jak również wszystkim Twym krewnym i tym, którzy się modlili o dar powołania dla Ciebie, którzy wspierali i pomagali w trudnych chwilach. Szczerze dziękujemy Ci za wieloletnią opiekę duszpasterską, troskę o nas i parafię, za to, że byłeś z nami w trudnych chwilach. Życzymy mocnego zdrowia, opieki Najświętszej Maryi Panny i błogosławieństwa Bożego. O to prosimy miłosiernego Boga w swoich modlitwach.
Wierni z kościoła pw. Opieki NMP w Dojlidkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Юрыю Władysławowi Surwile/div> z okazji imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Chwile radości niech Ci się mnożą, I kwitną kwiaty na drodze Twej. Ciesz się, nasz Księże, opieką Bożą I ze swej pracy pociechę miej. Niech Matka Boża z naszego ołtarza Udziela łask wiele i zdrowiem obdarza, By kapłan czcigodny przez życie całe Służył ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Aby życie kwitło, jak majowy sad, Życzymy zdrowia i tradycyjne sto lat! ую хвіліну жыцця.
Z najgłębszym szacunkiem członkowie chóru kościelnego wraz z organistą z parafii Wojstom
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Міхалу Ластоўскаму
з нагоды

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.