GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

Solidarni z Metropolitą!

Życie Kościoła

Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy
    „Wyrażamy solidarność całego Episkopatu Europejskiego z arcybiskupem Kondrusiewiczem i Kościołem na Białorusi w tym bolesnym czasie i podzielamy wezwanie papieża Franciszka «do dialogu, do zakończenia przemocy i do poszanowania sprawiedliwości i legalności». Również wraz z papieżem powierzamy wszystkich białorusinów opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Świata.
    Zapewniając o swojej modlitwie za ukochanego pasterza i za całą białoruską wspólnotę, życzymy arcybiskupowi mińsko-mohylewskiemu bezzwłocznego powrotu do domu i do swojej posługi biskupiej, a także zachęcamy wszystkich troszczyć się o pokojowe rozwiązanie konfliktu i z zaufaniem idąc do przodu drogą dialogu dla dobra człowieka i całego społeczeństwa”.

   Mike Pompeo,
    Sekretarz stanu USA
    „Białoruskie władze powinny zezwolić na powrót abpowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, aby mógł zatroszczyć się o swoją owczarnię w czasie trwających protestów. Jemu i całemu narodowi białoruskiemu należy umożliwić korzystanie z podstawowych swobód, łącznie z wolnością wyznania”.
   
    Arcybiskup Paolo Pezzi,
    przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji (w imieniu katolickich Biskupów Rosji)
    „Umiłowany bracie Tadeuszu, wiemy o poważnych doświadczeniach i trudnościach, jakie w tym momencie spotkały Twój lud i Ciebie osobiście. Zwracamy się do Ciebie z braterskim pozdrowieniem, aby dodać Ci otuchy i pewności co do naszych modlitw za Ciebie i za lud Twój, aby pokój i dobro zwyciężyły i zawsze panowały w sercach i umysłach wszystkich ludzi. Wtedy słowa świętego apostoła Pawła o pierwszych chrześcijanach w Macedonii, spełnią się na nas, żyjących w XXI wieku: «Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty» (2 Kor 8, 2).
    Wiemy, dziś tęsknisz za Ojczyzną, odczuwasz niepokój o jej los, o los jej ludu, cierpisz z powodu niemożności pełnienia posługi pasterskiej. Nie lękaj się! Lud Boży modli się za Białoruś. Ufając mocy modlitwy, wyrażamy nadzieję, że dzięki łasce Bożej wkrótce wrócisz do domu i będziesz kontynuował posługę duszpasterską. O to, codziennie wznosimy prośby do Wszechmogącego Boga”.
   
    Christian Hartl,
    dyrektor wykonawczy katolickiej organizacji charytatywnej „Renovabis”
    „To poważne naruszenie podstawowego prawa człowieka, jakim jest swoboda podróżowania. Arcybiskup Kondrusiewicz od wielu lat jest szanowanym partnerem «Renovabis», całkowicie oddanym swojej posłudze pasterskiej. Właśnie w obecnej sytuacji byłby szczególnie potrzebny na Białorusi jako pasterz i mediator”.
   
    Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi
    “„Niedopuszczalne jest, aby biskup Kościoła katolickiego, który jest pasterzem powierzonych mu wiernych, był pozbawiony możliwości przebywania we własnej archidiecezji i pełnienia w niej posługi powierzonej przez Ojca Świętego.
    Według KKBB zakaz powrotu do kraju arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, który jest obywatelem Republiki Białorusi, jest niezgodny z obowiązującym prawem, nie sprzyja budowaniu konstruktywnych relacji między państwem a lokalnym Kościołem katolickim, nie służy zmniejszeniu napięcia i przezwyciężeniu głębokich podziałów w społeczeństwie. KKBB ma nadzieję, że sprawa odmówienia wjazdu arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi do naszego kraju zostanie wkrótce wyjaśniona i okaże się ona przykrym nieporozumieniem, a także, że w przyszłości takie incydenty nie będą miały miejsca”.
   
   
    Biskup David J. Malloy,
    przewodniczący Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju w Świecie (w imieniu Episkopatu USA)
    „Modlę się o pokój i sprawiedliwość na Białorusi. Wzywam do poszanowania praw człowieka wszystkich obywateli. Zachęcam katolików i ludzi dobrej woli przyłączyć się do papieża w jego modlitwach o pokój i sprawiedliwość na Białorusi”.
   
   
    Protojerej Sergiusz Lepin,
    rzecznik białoruskiej Cerkwi
    „Osobiście wyrażam słowa braterskiego poparcia całej katolickiej wspólnocie Białorusi i życzę pomyślnego rozwiązania tej sytuacji – niezrozumiałej i niebezpiecznej. Mam nadzieję, że wkrótce katolicka wspólnota zjednoczy się ze swoim ordynariuszem. Niech wszystko będzie dobrze!”.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  256

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.