GRODNO
Poniedziałek,
15 kwietnia
2024 roku
 

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz: „Krzyż ten przyjmuję z pokorą”

Wywiad

Сatholic.byOd 31 sierpnia metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz przebywa za granicą z powodu zakazu powrotu do kraju. Lecz pomimo faktu, że arcypasterz jest daleko, to wiara, modlitwa i ogólna troska wiernych o Kościół na Białorusi nie pozwalają osłabić naszej jedności.
W dzisiejszym numerze „Słowo Życia” arcybiskup zwraca się do wiernych z pasterskim słowem, a także rozważa nad tym, jak my, chrześcijanie, powinniśmy się zachowywać w sytuacji kryzysu społeczno-politycznego, który obecnie panuje na Białorusi.
   
    – Księże Arcybiskupie, minął już prawie miesiąc od momentu, gdy odmówiono Ekscelencji wjazdu na Białoruś. Proszę powiedzieć, co teraz Ekscelencja czuje, gdy nie może w pełni kontynuować swojej posługi i kierować Kościołem na Białorusi?
– Wasze pytania otrzymałem w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To bardzo symboliczne. Jezus powiedział, że kto chce iść za Nim, niech weźmie swój krzyż i niesie go. Dzisiaj, z powodów niezależnych ode mnie, nie mogę pełnić swoich obowiązków pasterskich jako metropolita mińsko-mohylewski, a także jako przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. To krzyż, który przyjmuję z pokorą jako wolę Bożą. Modlę się, żeby lepiej ją poznać. Będę niósł ten krzyż tyle, ile potrzeba, z wiarą, że z niego narodzi się dobro.
   
    – 29 września w Kościele obchodzone jest święto Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Św. Michał jest patronem Białorusi. Figura Księcia Wojsk Niebieskich nawiedza kościoły katedralne na Białorusi. Wierni i osoby duchowne modlą się o pokojowe rozwiązanie kryzysu społeczno-politycznego w kraju i w intencji powrotu Ekscelencji do Ojczyzny. Na ile ważne jest, aby w tym niespokojnym czasie naszą bronią była Ewangelia i modlitwa? Podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej w Szydłowie (Litwa)
    – Mówią, że gdy Stalinowi powiedzieli o Watykanie, zapytał, ile ma dywizji pancernych. Bronią Kościoła nie są czołgi, samoloty, rakiety itp., lecz Ewangelia i modlitwa. Jezus wzywa do wytrwałej modlitwy i zapewnia: „Módlcie się i otrzymacie”.
    Historia pokazuje, że modlitwa może „przebić” niebo. W czasach ateizmu, gdy wydawało się, że wraz ze śmiercią ostatniego kapłana z mapy Białorusi zniknie Kościół, ludzie modlili się o wolność wyznania, i ta wolność przyszła. Dzisiaj, podczas niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego w naszym kraju, Kościół wzywa do modlitwy, ponieważ wierzy w jej moc.
    Ewangelia jest mapą drogową człowieka i księgą życia. Aby nie zgubić drogi korzystamy z mapy (w naszych czasach może częściej z GPS-u). Dlatego w swoim życiu powinniśmy jak najczęściej zwracać się do Ewangelii, która wzywa do nawrócenia i modlitwy. Jest to droga do rozwiązania kryzysu, w którym znalazła się nasza Ojczyzna.
    Święty Michał Archanioł jest zwycięzcą złego ducha. A przyczyną wszelkiego zła jest grzech. Peregrynacja figury św. Michała Archanioła, która odbywa się w naszych katedrach – jest znakiem wiary w jego opiekę i siłę. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w peregrynacji i modlić się do naszego patrona, aby przyczynił się do szybkiego pokojowego rozwiązania kryzysu społeczno-politycznego.
   
    – 13 września podczas modlitwy „Anioł Pański” papież Franciszek zwrócił uwagę na zjawisko protestów społecznych obserwowanych w wielu częściach świata. Papież wzywał demonstrantów do pokojowego wypowiadania się na temat swoich problemów, nie ulegać pokusie agresji i przemocy, a władze państwowe – wsłuchać się w głos współobywateli i spełnić ich uzasadnione żądania, zapewniając pełny szacunek dla praw człowieka i wolności obywatelskich. Papież nie nazwał konkretnych państw, jednak, czy to, co powiedział, można odnieść do współczesnej sytuacji na Białorusi? Dlaczego wszyscy musimy pracować na rzecz dialogu i pojednania?
    – Jan Paweł II mówił, że pojednanie buduje, a nienawiść niszczy. Stare przysłowie mówi: „Zły pokój jest lepszy niż dobra wojna”. Gdy między ludźmi dochodzi do konfliktów i nieporozumień, najlepszym sposobem na ich rozwiązanie jest dialog. Nawet świeckie sądy zachęcają skonfliktowane strony, aby poszły na ugodę, uzgodniły wszystko, a tym samym rozwiązały problem.
    Od początku kryzysu społeczno-politycznego Kościół na Białorusi wezwał wszystkie jego strony do dialogu i pojednania. Cieszę się, że Ojciec Święty podziela nasze stanowisko.
   
    – Jest teraz Ksiądz Arcybiskup daleko, lecz nieustannie troszczy się Ekscelencja o przyszłość naszego Kościoła. Proszę skierować kilka słów do wiernych, którzy wspierają duchowo Księdza Arcybiskupa i z niecierpliwością czekają na dzień, w którym znów będą mogli powitać Ekscelencję na białoruskiej ziemi.
    Metropolita przybył na uroczystość do Szydłowa 
na zaproszenie biskupów Litwy– Drodzy Bracia i Siostry! Serdecznie dziękuję za Wasze modlitwy i solidarność ze mną. Jest to dla mnie duże wsparcie podczas nowych prób. Jest to również dowód, że chociaż jesteśmy rozdzieleni fizycznie, to duchowo jesteśmy zjednoczeni.
    Każdego dnia modlę się w Waszych intencjach i za umiłowany Kościół na Białorusi. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie podczas naszych wspólnych trudności, pamiętając o słowach Chrystusa, że ci, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, są szczęśliwi. Bądź silny w swojej wierze, kochaj każdą osobę i żyj nadzieją na spokojne i szczęśliwe rozwiązanie współczesnego kryzysu, aby ponownie nasza Ojczyzna była krajem pokoju, tolerancji i wzajemnego szacunku.
    Z wiarą w szczęśliwe i spokojne rozwiązanie kryzysu i szybkie spotkanie z całego serca Was wszystkich błogosławię w imię Ojca, + i Syna, i Ducha Świętego.
   
   Stolica Apostolska
   interweniowała w sprawie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza
, któremu władze białoruskie uniemożliwiły powrót na Białoruś i unieważniły paszport. Informację tę potwierdził w rozmowie z dziennikarzami sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
Szef dyplomacji Watykanu dodał, że przyczyniła się do tego również wizyta w Mińsku sekretarza ds. Relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, choć jego dokładne wyniki nie są jeszcze znane. „W każdym razie nalegamy, aby arcybiskup mógł wrócić do archidiecezji i kontynuować przewodzenie swej owczarni” – powiedział hierarcha. Jednocześnie zaznaczył, że Kościół powinien zawsze być “czynnikiem dialogu, zgody i pokoju”.
    Podczas spotkań z arcybiskupem Gallagherem przedstawiciele władz ponowili zaproszenie dla papieża do przyjazdu na Białoruś. „Białoruś zawsze wykazywała duże zainteresowanie wizytą papieża” – podkreślił kard. Parolin. Plany te nie zostały jednak sprecyzowane, a obecnie pandemia COVID-19 “zablokowała wszystko”, nie wiadomo na jak długo. „Myślę, że to jedna z wizyt, którą papież rozważy” – zaznaczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
    Radio Watykańskie

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  261

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.