GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

13 września 2020 roku

Z głębi serca

Касцёл УЗВЫШЭННЯ СВ. КРЫЖА. Гродна


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu proboszczowi
Wiktorowi Wieliwisowi
z okazji urodzin i 18. rocznicy posługi w naszej parafii z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo sił w niełatwej służbie kapłańskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego i pomocy świętego patrona w każdej chwili życia.
Wierni z parafii św. Rocha w Grandziczach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Olegowi Żurawskiemu
z okazji 45-lecia składamy serdeczne życzenia: obfitych łask od Jezusa Chrystusa, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, zdrowia i pogody ducha na długie lata życia, dużo sił i wytrwałości, zapału w głoszeniu Słowa Bożego, wiary, nadziei i miłości, aby pomagać ludziom w odnajdywaniu Prawdy.
Wdzięczni parafianie z Nowojelni
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry i miłosierny Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie udziela swych darów i wspiera w posłudze duszpasterskiej. Życzymy szczerych i życzliwych ludzi na drodze życia, radości i obfitych owoców w służbie Bogu i ludziom!
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sareło
z okazji 45-lecia z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi, optymizmu, radości i pogody ducha, na co dzień. Niech Pan Bóg będzie hojny na swe łaski i błogosławieństwo, Matka Boża nieustannie opiekuje się Księdzem, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Stanisława Sidorowicz i Łucja Łabecka z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sareło
z okazji 45-lecia urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, Chrystus zawsze prowadzi swoimi drogami, a Duch Święty udziela pełni swych darów i kieruje Cię jako strażnika prawdy Kościoła.
Maria Wiszniewska i Maria Skorb z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi Romanowskiemu
z okazji urodzin życzymy, aby ten radosny dzień na zawsze odsunął w cień Twe troski, smutek i trwogi. Życzymy odrobinę: niech wszystko, co masz w życiu, przynosi Ci radość; wszystko, czego nie masz, nie jest dla Ciebie konieczne; wszystko, o czym marzysz, spełni się w sposób cudowny. Z ufnością krocz ścieżką do świętości, nigdy nie trać kierunku dobroci i sprawiedliwości. Niech dobry Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, umacnia wiarę i cierpliwość, oświeca serce i darzy pokojem. Wierni z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Maryi Panny, dobrego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień i życzliwych ludzi obok. Niech z Bożą pomocą realizują się wszystkie Twe plany i zamiary.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sareło
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Rodziny Kreckich i Olchowik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jackowi Markielowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, mądrości i cierpliwości. Niech Najświętsza Matka zawsze Ci pomaga, a święty patron opiekuje się w każdej chwili życia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Zelwy
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Jacku Markiel!
Z okazji urodzin i imienin życzymy, aby Jezus Chrystus codziennie Ci błogosławił, Matka Boża otaczała swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał godnie wypełniać posługę kapłańską i nieustannie udzielał swych darów. Dziękujemy Bogu za Twoją dobroć, miłość do ludzi, mądrość, optymizm oraz za troskę o naszą świątynię. Modlimy się, kochamy, szanujemy i szczycimy się Tobą!
Koła Żywego Różańca z parafii Trójcy Najświętszej w Zelwie
❧✿❧
Szanownej Babci
Mani Aniskiewicz
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wszechmogący oraz Maryja Panna zawsze mają Cię w opiece. Życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia.
Z szacunkiem siostry zakonne Anna i Agnieszka
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Witalemu
Cybulskiemu i Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia z Bożą pomocą wszystkich zamysłów i planów, jak najwięcej otwartych i szczerych serc ludzkich, nieustannej nadziei, radości z powołania i miłości Chrystusowej, aby każdy Wasz dzień był słoneczny i szczęśliwy.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze
Filotei Cichonowicz
z okazji imienin składam serdeczne życzenia. Do Panny Maryi modlitwy wznoszę, Za każdy Twój dzień Jezusa proszę. Niech będą miłość, pokój i zdrowie, By życie było ciekawe i dobre. Drogi szczęśliwej i sprawy udanej, By w domu matuchna zawsze czekała. Niech żadne trudności nie będą Ci straszne, Bądź z Bożą pomocą zawsze odważna.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze
Marii Stasiewicz
z okazji urodzin życzę szczęścia i jak najwięcej radosnych chwil. Niech miłosierdzie Boże przez moje modlitwy wynagrodzi Ci dobrym zdrowiem, mocą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i gorliwej służbie Bogu i ludziom. Niech Matka Najświętsza otuli Cię swoim płaszczem, otoczy miłością i dobrocią, a Duch Święty rozjaśni drogę, którą kroczysz do Boga.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mądrości Bożej, mocnego zdrowia, cierpliwości na drodze kapłańskiej, ciepłych i radosnych dni. Niech Bóg Ojciec nieustannie się Tobą opiekuje, Duch Święty błogosławi na każdy dzień posługi w naszej parafii, a miłosierny Jezus Chrystus napełnia Twe życie dobrocią, radością i pokojem. Dziękujemy Bogu za to, że w naszej parafii jest taki kapłan, a dla Twych rodziców prosimy Pana mocnego zdrowia i potrzebnych łask.
Z szacunkiem wierni z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Cybulskiemu
z okazji urodzin składamy szczere życzenia i słowa wdzięczności za posługę w naszej parafii, za Msze św., pragnienie przybliżenia nas do Pana Boga, za to, że poprzez Słowo Boże i własny przykład umacniasz nas w wierze, dotykasz naszych dusz, czyniąc je czystymi, dobrymi i miłosiernymi. Niech każdy dzień daje Ci siłę, by służyć ludziom i Kościołowi katolickiemu. Pomyślności, zdrowia i cierpliwości na drodze kapłańskiej, hojnych darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Dziękujemy Panu Bogu, że jesteś z nami, a
Twoim rodzicom za syna kapłana. Wdzięczni wierni z parafii św. Kazimierza we Wsielubie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji urodzin szczerze życzymy dobrego zdrowia, spokoju w sercu, siły ducha i szacunku ze strony ludzi. Niech silna wiara, jasna nadzieja i wierna miłość Boga wypełniają Twe serce. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że jesteś wśród nas, głosisz Słowo Boże, wspierasz każdego i zawsze dasz mądrą radę. Twym rodzicom dziękujemy za syna kapłana i życzymy im mocnego zdrowia.
Wdzięczni wierni z kaplicy MB Ostrobramskiej w Urciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu kanonikowi
Wiktorowi Wieliwisowi
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, opiekę duchową, troskę o świątynię, opiekę nad każdym wiernym, szczerą modlitwę, dobry uśmiech i kochające serce.
Parafianie z Putryszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem na długie lata, dodaje sił, byś nadal podążał Jego drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś, będzie przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Wierni ze wsi Gołowieńczycy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Włodzimierzowi Aksentiewowi
z okazji urodzin życzymy zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej posługi na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Ci sił i natchnienia, a Matka Boża codziennie obdarza pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarność w posłudze oraz miłość i szacunek do każdego z nas. Pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Wierni z parafii Lack

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.