GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Wspierajmy modlitwą Arcybiskupa!

Życie Kościoła

           Spotkanie arcybiskupa z ministrem spraw wewnętrznych

W ostatni dzień sierpnia powracającemu z Polski arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, metropolicie mińsko-mohylewskiemu odmówiono we wjeździe na Białoruś.
W związku z tym powstało wiele akcji modlitewnych w intencji szybkiego powrotu arcybiskupa do swoich wiernych, by dalej mógł kontynuować swoją pasterską posługę i prowadzić Kościół na Białorusi. Między innymi w katedrze grodzieńskiej pw. św. Franciszka Ksawerego na zakończenie peregrynacji figury św. Michała Archanioła odbyła się Msza św. w intencji hierarchy, a także za kraj i jego mieszkańców. Wierni wszystkich parafii miasta nad Niemnem modlili się o pokój oraz o dar pojednania dla obywateli Białorusi na drodze dialogu, w duchu wzajemnego szacunku i troski o dobro wspólne.
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w warunkach kryzysu społeczno-politycznego, przeżywanego przez nasz kraj, wzywał (i nadal to czyni będąc za granicą) do dialogu i pojednania. Hierarcha podkreśla, że Kościół katolicki na Białorusi nie nawołuje do żadnej rewolucji, lecz podtrzymuje ideę pokojowego rozwiązania trudności.
   Będąc jeszcze w Mińsku, arcybiskup Kondrusiewicz inicjował spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Republiki Białorusi Jurijem Karajewym.
    Podczas spotkania hierarcha podkreślił, że Kościół katolicki zawsze stoi w obronie słabych i bezbronnych i w tej sytuacji jest głosem tych, którzy są pozbawieni głosu, jak naucza papież Franciszek. Arcybiskup Tadeusz apelował o uwolnienie osób zatrzymanych po protestach, oraz wezwał obie strony konfliktu do złożenia broni i rozwiązanie sporu na drodze pokojowej.
   W trudnym dla nas wszystkich czasie mobilizujmy się do modlitwy, okazujmy szczególną solidarność z arcybiskupem Tadeuszem, który tyle robi dla Kościoła katolickiego i społeczeństwa w naszym kraju. Wspierajmy się w każdej sytuacji. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Niech nigdy nie będzie między nami żadnych podziałów. Niech miłość, zgoda i przebaczenie prowadzą nas do wspólnego celu – spokojnego i szczęśliwego życia na ziemi oraz wiecznego zbawienia.
   
P rzewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz urodził się w Odelsku koło Grodna, posiada obywatelstwo Białorusi.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.