GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

26 lipca 2020 roku

Z głębi serca

KONGREGACKA MB


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi, obfitości darów Ducha Świętego, dużo ludzkiej dobroci oraz obfitych plonów na niwie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji 23. rocznicy święceń kapłańskich i imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, niezbędnych sił do codziennej posługi kapłańskiej, łask Bożych i tylko radosnych chwil. Niech Bóg miłosierny błogosławi Cię każdego dnia, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie otacza swoją opieką. Dziękujemy za życzliwość, modlitwę, dobre i czułe serce.
Komitet Kościelny i wdzięczni wierni z parafii Traby
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi z okazji imienin składamy moc gorących życzeń. Prosimy w tym dniu o nieustannej odnowie Twojego kapłaństwa w Kościele przez Ducha Świętego. Błagamy o to, abyś życiem stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, jakie Twoje osobiste powołanie kapłańskie posiada zarówno w nim samym, jak też dla wszystkich ludzi; abyś trwał w dziękczynieniu za dar powołania jako za łaskę niczym nie zasłużoną, a nieustannie dziękując, umacniał się w wierności dla tego świętego daru, który jest tak bezinteresowny, że tym bardziej zobowiązuje. Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, dając satysfakcję i radość z tego wszystkiego, co udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Maryja, Matka Kapłanów i Wspomożycielka Wiernych, niech strzeże Twoją kapłańską wiarę, pomaga odnowić i zachować pierwotną miłość do Boga i Kościoła, jaką było napełnione Twoje serce w dniu święceń.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Niechaj Pocieszyciel – Duch Prawdy – będzie z Tobą poprzez święte swoje dary. Niech będą z Tobą Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyś umiał zawsze rozeznać to, co od Boga pochodzi, i odróżnić to, co pochodzi od „ducha świata”. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu, co zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem i radością. Ze swej strony ogarniamy Ciebie w sposób szczególny naszą modlitwą, by Bóg błogosławił Ci oraz umacniał nieustannie swoją łaską i pokojem.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji nadchodzących imienin życzymy zdrowia, pogody ducha, pokoju w sercu, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość w wykonaniu posługi duszpasterskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji imienin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą naznaczył dla Ciebie Bóg Wszechmogący, oraz życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Wierni z parafii Świętych Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji imienin szczerze życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia i życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień przynosi Ci świeże siły do pełnienia posługi duszpasterskiej, pokój i radość zawsze goszczą w sercu, a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za Twoją dobroć, uśmiech, modlitwę i posługę w naszej parafii. Niech Ojciec Miłosierny wynagrodzi Ci za to.
Z szacunkiem parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Annie z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, pogody ducha, obfitych owoców pracy. Nosisz imię babci Jezusa i zaufałaś Mu. Niech dobry Bóg rozjaśni Twą drogę życia, aby łatwo było nią kroczyć.
Wdzięczni parafianie z Surwiliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subielowi z okazji 23. rocznicy święceń kapłańskich i imienin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, twórczej inspiracji, owoców duchowych na dalszej drodze posługi w naszej parafii. Niech życie będzie ciekawe i dobre, droga – szczęśliwa, sprawy – udane, a żadne trudności nie przestraszają.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i radości. Niech Bóg Najwyższy obdarzy Cię swoimi łaskami, Matka Najświętsza ma w opiece i pomaga zawsze i wszędzie, patron święty towarzyszy na drodze do świętości, a każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Z wdzięcznością wierni z kaplicy w Wincukach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus obdarza obfitymi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otula swoją łaską i opieką, a Duch Święty prowadzi przez życie.
Byli parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i mądrością w posłudze duszpasterskiej, Najświętsza Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień.
Komitet Kościelny, apostolat „Margaretka” i parafianie z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji nadchodzących urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości i ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień, a Matka Boża otula pieszczotą. Dziękujemy za światło duszy i za piękne rozważania Słowa Bożego, po których serce wypełnia radość i pokój.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.