GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

12 lipca 2020 roku

Z głębi serca

SZKAPLERNA MB


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, długich lat życia, radości, obfitych łask Jezusa Chrystusa, wszelkich darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Bogusławowi Wójtowiczowi z okazji jubileuszu 60-lecia życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i radości z pełnienia posługi kapłańskiej, aby Bóg Wszechmogący pomagał Ci w realizacji planów, a Matka Boża opiekowała się na drodze realizacji Twoich marzeń i zamiarów.
Parafianie z Holszan
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Hańczycowi z okazji 10-lecia konsekracji kościoła, 25. rocznicy święceń kapłańskich i 60. rocznicy urodzin życzymy miłości Bożej, duchowej radości, mądrości, niewyczerpanych sił duchowych i fizycznych, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg Wszechmogący pomnoży lata Twej posługi w naszej parafii i wynagrodzi za naszą świątynie, za rozwój duchowy wiernych, za każdy wysiłek, szczerość w modlitwie i pracy oraz za troskę o każdego z nas.
Z modlitwą wierni z parafii Świętej Rodziny w Lidzie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji urodzin i imienin życzymy zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary, owocnej posługi na niwie Pana, miłości i szacunku od każdego z nas. Niech Bóg Miłosierny i Duch Święty dodają Ci sił i natchnienia, a Matka Boża codziennie obdarza dobrocią swego serca. Życzymy realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarną posługę i troskę o nas, oraz za to, że leczysz nasze dusze. Pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach.
Koła Różańcowe i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony pokojem, w oczach lśni szczęście, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata w posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Michaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości, nieustannego zapału w posłudze kapłańskiej. Nisko się kłaniamy za miłość i troskę o parafian i świątynię, za uwagę do każdego, szczerość, dobroć i otwartość. Niech Bóg Miłosierny błogosławi Twej mamie za szczerego syna kapłana.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Wnorowskiemu z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz obfitych łask Bożych. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością i pokojem, a posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Odelska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Genadiemu Kucharewiczowi z okazji 45-lecia urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego, nieustannej pomocy Matki Najświętszej i opieki św. Michała Archanioła. Szczerze dziękujemy Ci za owocną posługę duszpasterską w naszej parafii.
Wierni z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Izabelinie
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Annie z okazji imienin życzymy opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w pełnieniu posługi i obfitych owoców na niwie Bożej.
Komitet Kościelny i wdzięczni wierni parafii Traby
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twe życie będzie wypełnione światłem i miłością, Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Życzymy mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Pana Jezusa.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Marii Stasiewicz z okazji imienin składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg Ci błogosławi, obdarza zdrowiem, pomyślnością i siłą, Matka Boża niech panuje w Twoim sercu, a Pan Jezus kroczy z Tobą wybraną drogą i pomaga w trudnych chwilach życia.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, a także mocnego zdrowia i mądrości duszpasterskiej, dużo sił do pokonywania trudności, mocnej wiary, niegasnącej nadziej i prawdziwej miłości Bożej. Niech Jezus Chrystus oświeca swoją łaską Twą drogę życiową. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę, cierpliwość do nas oraz za Słowo Boże, którym napełniasz nasze dusze. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Apostolat „Margaretka i parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żyrmunach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.