GRODNO
Środa,
06 grudnia
2023 roku
 

Święto Najdrożejszej Krwi Pańskiej

Tradycje chrześciańskie

1 lipca 2020 r. w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie w trakcie uroczystej liturgii ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa, kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton OFM rozsypał na skale agonii płatki czerwonych róż jako symbol krwawego potu ZbawicielaNajdroższej Krwi Zbawiciela. Uroczystość ta była ustanowiona w 1849 roku przez papieża Piusa IX. W 1933 Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od momentu przelania Najświętszej Krwi za ludzkość.
W 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa, jako nieograniczonego źródła duchowych owoców i lekarstwa przeciw złu nękającemu ludzkość. Była to zachęta wiernych, aby przez cały lipiec otoczyć szczególną czcią Krew Chrystusa i rozważać tajemnicę o Jej niesłychanej obfitości i nieogarnionej wartości. Właśnie papież Jan XXIII zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Nabożeństwo to ma swoje uzasadnienie w Słowie Bożym. Zapewne siódmy miesiąc roku był wybrany do tego wzniosłego celu nieprzypadkowo. Liczba siedem symbolizuje doskonałe dzieło Boże. W Starym Testamencie kapłan w świątyni dokonywał przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela poprzez pokropienie ołtarza krwią cielca i kozła siedem razy (por. Kpł 15, 19). Podobnie Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, składając przebłagalną ofiarę za grzechy Adama i całej ludzkości przelał swoją Krew siedmiokrotnie.
    Pierwszy raz miało to miejsce na górze Oliwnej, gdy „Jego pot był niczym gęste krople krwi” (Łk 22, 44). W ogrodzie Eden Adam sprzeciwił się Bożej woli, oddał swoje prawo panowania na ziemi pod władzę szatana i ściągnął przekleństwo. „Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie” (Rdz 3, 17-19). W ogrodzie Getsemani, natomiast, Syn Boży poddał się woli Ojca Niebieskiego nie zważając na wizję okrutnego cierpienia: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42) i swym krwawym potem odkupił to, co Adam utracił.
    Kolejny raz nasz Zbawiciel przelał Krew w domu arcykapłana Kajfasza, gdzie został targany, policzkowany, bity pięściami po twarzy, opluty, wyszydzony (por. Mk 14, 65) i gdzie wyrywano mu brodę (por. Iz 50, 14), by przez to cierpienie oczyścić wizerunek człowieka ze wszelkiego zawstydzenia, poniżenia i obelgi, a także przywrócić ludzką godność. Następnie, Pan Jezus obficie się wykrwawił, gdy Jego ciało było bezlitośnie biczowane przy słupie kaźni. „Tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi” (Iz 52, 14), by każdy z nas doznał fizycznego uzdrowienia ciała ze wszelkich chorób. Po raz czwarty Krew polała się w pretorium przed Piłatem, gdy żołnierze założyli koronę cierniową na głowę Syna Bożego, po to, byśmy doznali uzdrowienia umysłu. Po piąte, Krew z przebitych rąk miała obmyć i pobłogosławić pracę rąk naszych. Nogi, z kolei, zostały przebite, byśmy mogli chodzić w prawdzie i świetle Ewangelii, a ziemia, na której staną nasze nogi była oczyszczona, uświęcona i wyrwana z mocy szatana.
    Ostatni, siódmy raz, Krew i woda Zbawiciela wylała się do reszty, gdy Jego bok został przebity włócznią (por. J 19, 34), ku narodzeniu Kościoła, duchowemu odrodzeniu człowieka i ocaleniu duszy. Podobnie jak Ewa została stworzona z boku Adama, jako jego niewiasta, tak i kościół Chrystusowy miał się wyłonić z otwartej rany boku Jezusa. Jednak, jeśli Ewa podążyła za kłamstwem ducha nieczystego, to, wraz z Krwią i wodą Zbawiciela, Jego niewiasta otrzymała Ducha Świętego i czystego, by mogła usłuchać prawdy, nie błądzić w ciemnościach, nie poddawać się pokusom i dochować wierności swojemu Oblubieńcowi. Wysączona do ostatniej kropli Krew Odkupiciela daje nam także nieograniczone zdroje miłości i miłosierdzia Bożego. Takim sposobem dokonane odkupienie było całkowite i doskonałe. Dlatego nie ma na ziemi innej wartości większej od Krwi Jezusa Chrystusa. Ona oczyszcza, uświęca, usprawiedliwia, uniewinnia, odnawia, uzdrawia, leczy rany duszy, łamie przekleństwa i zniewolenia, chroni przed nieszczęściami, broni przed niszczącymi mocami ciemności i daje nam władzę nad nimi, wzmacnia naszą wolę, pokrzepia na drodze życiowej, wstawia się za nami przed Bogiem, otwiera Niebo, gwarantuje Boże obietnice błogosławieństwa i zawsze jest po naszej stronie. Jej się należy najwyższy szacunek i chwała ludu Bożego.
    W 1969 roku papież Paweł VI wprowadził zmiany do kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II, i obchód na cześć Krwi Pańskiej został w Kościele powszechnym złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. Obecnie stara tradycja zachowała się jedynie w sanktuariach Najświętszej Krwi Pańskiej i zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Niemniej jednak, każdy wierny, znając Jej potężną moc, może, a nawet powinien, nadal podążać za nawołaniem papieża Jana XXIII i przez cały lipiec adorować i modlić się w sposób szczególny do Krwi Odkupiciela, wypraszając odwrócenie złowrogich epidemii i błogosławieństwo dla ludzkości.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  25

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.