GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

28 czerwca 2020 roku

Z głębi serca

ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji jubileuszu kapłaństwa życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga i ludzi, radości na co dzień, pogody ducha i optymizmu. Niech Pan Bóg błogosławi Ekscelencję każdego dnia.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich życzymy bezgranicznej radości z owoców posługi duszpasterskiej. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze gości pokój i dobroć, a energia towarzyszy przez długie lata życia.
Kochająca mama z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji imienin życzymy opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny oraz obfitych plonów na Bożej niwie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Iwia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji urodzin i imienin szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i ludzkiej życzliwości, nieustannej opieki świętego Patrona i wszelkich łask Bożych. Dziękujemy za otwarte serce, mądre kazania i rady, troskę o nas i świątynię.
Pracownicy z katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Romanowskiemu z okazji imienin życzymy nieustannej opieki świętego Patrona, wsparcia od Boga i ludzi, realizacji wszystkich zamiarów, mocnego zdrowia, cierpliwości i nieustannego zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech dobry Bóg błogosławi Ci każdego dnia, Duch Święty udziela wszelkich darów, Najświętsza Maryja Panna otacza swoją opieką i wyprasza łaski potrzebne do kierowania parafią. Niech Bóg wynagrodzi Ci za wiarę, miłość i szacunek do ludzi, rzetelną pracę, szczerą modlitwę, troskę o świątynię i katechizację parafian.
Wierni z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Załodze z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych, radości, optymizmu. Niech serce płonie miłością do Pana Boga i bliźniego, a Matka Boża ukrywa płaszczem swojej dobroci i nieustannie się Tobą opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żyrmun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji imienin życzymy zdrowia, szczęścia, spokojnych dni, radości z pełnionej posługi. Niech Chrystus Pan przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca, udzieli błogosławieństwa oraz obfitych łask, a Matka Boża broni od nieszczęść.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żołudka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji imienin życzymy nieustannej opieki świętego Patrona, silnej wiary, wsparcia od Boga i ludzi oraz realizacji wszystkich zamiarów w budowaniu kościoła. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci za wiarę, miłość i szacunek do ludzi, a Maryja Panna niech prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości. Dziękujemy za szczerą modlitwę i dobroć.
Kółko Różańcowe MB Anielskiej z Korobczyc
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Etelowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, sił, cierpliwości, wszelkich darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech życzliwość ludzka zawsze Ci towarzyszy, Pan Bóg błogosławi drogę kapłańską, a Anioł Stróż przewodniczy w każdej sprawie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Wiszniowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia będzie pełny zdrowia, szczęścia i radości. Niech Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Matka Najświętsza nieustannie się Tobą opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żodziszek
❧✿❧
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji 7. rocznicy święceń kapłańskich i imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siły nieustanne, a radość codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, Jezus Chrystus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron zawsze będzie obok.
Kochający rodzice oraz brat z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, optymizmu, nadziei, zdrowia, pogody ducha, mocy oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Indury
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Radziukowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, radości na co dzień, pokoju w sercu, pogodnej pokory oraz wiary, co góry przenosi. Niech Duch Święty wspiera Cię swoimi darami w głoszeniu ludziom Dobrej Nowiny, a Jezus Chrystus zawsze będzie przykładem bezgranicznej miłości i bezwarunkowego przebaczenia.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Gordziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu oraz niegasnącego zapału. Niech Pan Bóg Ci zawsze błogosławi, a Matka Najświętsza i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Piotrowi Morcincowi z okazji imienin mocnego zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, życzliwości i szacunku od ludzi. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a praca przynosi radość i zadowolenie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Jezior
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo sił w niełatwej posłudze kapłańskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego i pomocy świętego Patrona w każdej chwili życia.
R. Karniełowicz oraz Kółko Żywego Różańca św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Janowi Woronieckiemu i Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, mądrości, cierpliwości, pokoju, łaski Bożej i opieki świętych Patronów. Niech płomyczek optymizmu nigdy nie zgaśnie w sercu, a każdy dzień będzie oświecony miłością, miłosierdziem, wiarą i nadzieją.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył Ci wszechmogący Bóg, a także ludzkiej dobroci.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hoży
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Znosce z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus obdarza Cię obfitymi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Rodzice i siostra z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łozowskiemu z okazji imienin życzymy mocy Ducha Świętego na każdy dzień życia i posługi duszpasterskiej, niezawodnej opieki świętego Patrona i wszelkich łask Bożych. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Pana Boga, staje się wsparciem na drodze życia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Strubnicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech każdy dzień posługi duszpasterskiej będzie napełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce. Jesteśmy Ci wdzięczni za ofiarną posługę w naszej parafii, za głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości, otwarte serce i nieustanną troskę o każdego z nas. Niech Duch Święty umacnia Cię swoimi darami, wspiera w głoszeniu światu Dobrej Nowiny, obdarza wytrwałością i mądrością, Najświętsza Maryja Panna zawsze się opiekuje Tobą, a Anioł Stróż pomaga w trudnych chwilach życia.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe i wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, potrzebnych sił do codziennej posługi kapłańskiej, pokoju w sercu i uśmiechu na twarzy. Niech miłosierny Pan Bóg błogosławi każdy Twój dzień, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej opieki. Dziękujemy za życzliwość, modlitwę i za to, że Ksiądz do nas przyjeżdża.
Wierni z kaplicy w Wincukach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, orędownictwa świętego Patrona, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, codziennej radości, serdecznych i szczerych ludzi oraz błogosławionego plonu w posłudze duszpasterskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wołdaciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji imienin i urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, twórczy zapał bezgraniczny, a radość z owoców pracy nieustanna. Niech Cię zawsze oświecają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Maryi Panny. Jezus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron nieustannie Cię wspiera.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona, obfitych darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Porzecza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Szańczukowi z okazji imienin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył dla Ciebie wszechmogący Bóg, oraz ludzkiej dobroci. Nisko się kłaniamy z wdzięcznością za głoszenie Słowa Bożego, ofiarną pracę, cierpliwość, dobroć i wielkość serca.
Wierni z parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji imienin składamy gorące życzenia połączone z modlitwą. Niech wszechmogący Bóg i Maryja Panna zawsze mają Księdza w swojej opiece, a Duch Święty inspiruje do dobrych i godnych spraw. Życzymy, by święty Patron mocno trzymał Księdza za rękę i pomagał w trudnych sytuacjach życiowych. Szczęść Boże!
Byli wierni z parafii św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Skubie z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdrowia, sił i radości na całe życie. Niech Pan Bóg błogosławi każdy Twój dzień, a ogień miłości i dobroci, gorejący w Twym sercu, nigdy nie zagaśnie. Życzymy spokoju i dobrych ludzi obok, a także realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Wierni z parafii Bożego Ciała w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona. Niech całe życie będzie napełnione światłem i miłością, Zbawiciel prowadzi piękną drogą kapłańską, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Szczęść Boże! Wierni z parafii św. Stanisława Kostki i Kółka Różańcowe z Wołkowyska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i tylko radosnych chwil. Niech Duch Święty opromienia swoim światłem każdy dzień Twojej oddanej posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Twoim najlepszym Przyjacielem, a Najświętsza Maryja Panna przytula Cię do swojego serca.
Parafianie z Szydłowic
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu składam wyrazy wdzięczności za troskę i opiekę duchową podczas pobytu w szpitalu. Z całego serca dziękuję za to, co Ksiądz robi każdego dnia dla ludzi chorych i cierpiących. Niech sił nigdy nie zabraknie! Niech Pan Bóg błogosławi na kolejne lata i pozwoli realizować wszystkie plany i zamiary.
Salomea z kaplicy pw. św. Faustyny we wsi Subocze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości z posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Pan Bóg błogosławi na każdy dzień, a Matka Najświętsza nieustannie opiekuje się Tobą.
Kółko Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji urodzin życzymy obfitych łask Bożych i wszelkich darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony ciepłem, radością i nadzieją, wiara tylko się wzmacnia, a wszystko, co zaplanowałeś, realizuje się dzięki pomocy Pana Boga i dobrych ludzi.
Wdzięczni parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Etelowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, sił, radości, życzliwych ludzi obok oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje i strzeże w różnych sytuacjach życiowych, a święty Patron czuwa każdego dnia.
Komitet parafialny i wierni z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie z okazji urodzin i imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wszechmogący i Najświętsza Maryja Panna zawsze mają Cię w swojej opiece, Duch Święty inspiruje do dobrych i godnych spraw, a Anioł Stróż wiernie Ci służy. Życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego w każdej chwili życia.
Wierni z parafii świętych Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, sił duchowych i fizycznych na dalszą posługę, opieki Bożej w realizacji planów duszpasterskich. Niech Duch Święty pomaga Ci w pracy, a ona wydaje obfite plony.
Apostolat „Margaretka” z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi z okazji imienin oraz 21. rocznicy święceń kapłańskich życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień posługi duszpasterskiej, dobrego zdrowia, niegasnącego zapału, mocnej wiary i niezachwianej nadziei. Niech Twoje serce napełnia radość, obok zawsze będą życzliwi ludzie, a droga kapłańska będzie oświecona przez Ducha Świętego.
Wdzięczni parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji imienin życzymy zdrowia, wytrwałości, radości, życzliwych ludzi, mocy Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej. Niech światło Chrystusa będzie niezawodnym przewodnikiem na drodze życia. Dziękujemy za czułość, serdeczność, wsparcie i za to, że zawsze się modlisz za nas.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji urodzin życzymy zdrowia, wytrwałości, pogody ducha, optymizmu, potrzebnych sił do realizacji planów i zamiarów, dobrych ludzi obok. Niech towarzyszą Ci mądrość i rozum, umiejętność i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości i uśmiechu. Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo coraz głębiej trafia do serc wiernych. Niech Pan Jezus zawsze Ci towarzyszy i strzeże przed złem.
Wierni z parafii MB Nieustającej Pomocy w Porzeczu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i radości. Niech Bóg Najwyższy obdarzy Cię swoimi łaskami, Matka Najświętsza ma w swojej opiece i pomaga Ci zawsze i wszędzie, święty Patron towarzyszy w drodze do świętości, a każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z powodu śmierci ojca przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu. Niech dusza zmarłego odpoczywa w pokoju.
Parafianie z kościołów pw. św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach i Świętej Rodziny w Wiercieliszkach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.