GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Warto wiedzieć (170)

Warto wiedzieć

☞ W ramach Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka powołano specjalną Komisję ds. sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych pandemią koronawirusa. Funkcjonuje ona we współpracy ze wszystkimi strukturami Kurii Rzymskiej i miejscowymi Kościołami. Działalność wspierają światowe instytucje intelektualne, m.in. Uniwersytet Georgetown i Uniwersytet Poczdamski, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mediolanie (Włochy), międzynarodowa organizacja „World Resources Institute”. Zadaniem watykańskiej Komisji ds. COVID-19 jest przygotowanie przyszłości Kościoła po zakończeniu pandemii.

    ☞ Papież Franciszek założył Fundację „Gesù Divino Lavoratore” („Jezus Boży Pracownik”), której celem jest wspieranie osób, które doświadczają poważnych trudności finansowych w wyniku pandemii (bez stabilnej pracy, tym, którym nie przywrócono kontraktów, którzy pracowały godzinowo lub odbyły staż, a także pracowników domowych, drobnych przedsiębiorców, osób pracujących na własny rachunek). Kapitał początkowy Funduszu wyniósł 1 milion euro, które przekazał Papież. Między innymi, Papież wezwał wiernych w duchu solidarności do wybaczenia długów i zakończenia sporów sądowych.
   
   ☞ Kierownik projektu poznania ludzkiego genomu, Francis Collins, został tegorocznym laureatem nagrody Templetona. Nagrodę przyznano naukowcowi za „promowanie dialogu wiary i nauki”. Zdaniem badacza poprzez naukę można „docenić wielkość Bożego stworzenia”, co jest swoistą formą adoracji. Nagroda Templetona została ustanowiona w 1972 roku. Jej laureatami są naukowcy, filozofowie, pisarze, przedstawiciele duchowieństwa, osoby publiczne, które wnieśli znaczący wkład do badań nad duchową sferą życia i przyczyniły się do dialogu między nauką a religią.
   
   ☞ Łaciński Patriarchat Jerozolimy wyprzedaje swój majątek w Ziemi Świętej: nieruchomości i tereny w Jordanii, a także w Nazarecie. Ten krok spowodowany jest katastrofalną sytuacją finansową, a konkretnie ogromnymi długami, które ostatnio przekroczyły kwotę 100 milionów dolarów. Kupującym jest arabski biznesmen, a Patriarchat nadal będzie zajmował 10 hektarów w rodzinnym mieście Pana Jezusa. Będą one służyć lokalnej społeczności chrześcijańskiej.
   
    ☞ Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA abp José Gómez wyraził zaniepokojenie Kościoła z powodu decyzji Sądu Najwyższego. Chodzi o to, że ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji z 1964 r. powinna również dotyczyć homoseksualistów i osób transpłciowych. Istnieją obawy, że decyzja ta zostanie wykorzystana do zniszczenia wolności religijnej i wolności sumienia (na przykład, aby zmusić Kościół do udzielania ślubu osobom tej samej płci, lub wierzących – do działań sprzecznych z ich poglądami).

vaticannews.va; ekai.pl; credo.pro

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.