GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

14 czerwca 2020 roku

Z głębi serca

JANA CHRZCICIELA


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Szpieniowi z okazji 45. rocznicy urodzin życzymy mocnego zdrowia, potrzebnych łask i błogosławieństwa od Boga, opieki Maryi Panny i wszystkich świętych. Dziękujemy za trud odrodzenia naszej parafii, za opiekę duchową nad nami, za to, że jak Chrystus jesteś naszym nauczycielem i w chwilach radości, smutku i żalu podajesz pomocną dłoń. Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa dla Ciebie, a Twej mamie – za to, że wychowała Cię i w ciągu wielu lat jest ofiarną dobrodziejką naszej parafii.
Wierni z kościola Opieki NMP w Dojlidkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Filipczykowi z okazji imienin życzymy zdrowia, ciepłych i słonecznych dni, obfitych darów i łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, a także życzliwych ludzi obok. Niech Pan Bóg za wszystko Ci wynagrodzi.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wołkowyska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji urodzin i 35. rocznicy święceń kapłańskich życzymy, aby Jezus Chrystus codziennie Ci błogosławił, Matka Boża otaczała swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał godnie pełnić posługę kapłańską i nieustannie udzielał swych darów. Żyj w radości, a Twe serce niech zawsze będzie wypełnione pokojem i miłością. Dziękujemy za szczerość, dobroć, miłość do ludzi, za mądrość, optymizm, nieustanność i pomysłowość w posłudze duszpasterskiej, za troskę o naszą świątynię. Modlimy się, kochamy, szanujemy i szczycimy się Tobą.
Komitet Parafialny i wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji urodzin życzymy wielu łask Bożych. Niech Duch Święty napełni szare dni głębokim sensem Twej posługi, aby do bram Nieba w swoich rękach przyniosłeś dar swego ofiarnego życia dla większej chwały Bożej.
Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, wielu łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitych plonów w posłudze duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i szczerej radości w sercu.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji 45. rocznicy urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, a Matka Boża otacza miłością i opiekuje się Tobą. Wszystkiego najlepszego w życiu!
Kółko Różańcowe MB Trokielskiej i parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Steckiewiczowi z okazji 24. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości, darów Ducha Świętego, radości, wypływającej z powołania, opieki świętego patrona i nieustannej pomocy Matki Bożej. Niech na drodze kapłańskiej Ci zawsze towarzyszy bliskość Boga, który Cię powołał i któremu oddałeś swe życie.
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii św. Kazimierza, Pierwomajsk – Nieciecz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i wielu dni w łasce Bożej. Niechaj Duch Święty oświeca swym światłem Twe życie kapłańskie, Chrystus będzie Ci Przyjacielem, a służba Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfity plon.
Rodzina Pawlukiewic z Alekszyc
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji urodzin życzymy, aby Pan Bóg nieustannie obdarzał swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i patron święty zawsze się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Rodziny Szczockich i Kasperowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji urodzin życzymy zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej posługi na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Ci sił i natchnienia, a Matka Boża codziennie obdarza pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarność w posłudze i troskę, miłość i szacunek do każdego z nas. Pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Filipczykowi z okazji imienin i urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, nieustannej opieki Maryi Panny i świętego Antoniego, obfitych darów Ducha Świętego, a także dobrego zdrowia, szczęścia, pomyślności we wszystkich sprawach oraz dużo radości. Z całego serca dziękujemy za troskę o nas.
Franciszkański Zakon Świeckich i Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji 45. rocznicy urodzin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej dobroci. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że służy u nas szczery w modlitwie kapłan, który uczy być prawdziwymi chrześcijanami i zawsze powie dobre słowo dla każdego człowieka. Twa głęboka wiara w Boga, erudycja, inteligentność i ofiarność w pracy duszpasterskiej są fascynujące. Jesteś naszym mądrym nauczycielem duchowym. Dziękujemy za to, że leczysz nasze dusze.
Komitet kościelny, apostolat „Margaretka” i wierni z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Antoniemu Porzeckiemu z okazji imienin życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Jemu i ludziom. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci w ciągu długich lat życia, przynosząc zadowolenie i radość z tego, co się udało osiągnąć.
Członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Kręgu Adoracji
❧✿❧
Czcigodnemu siędzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otacza swą pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji imienin życzymy wielu łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień będzie wypełniony mocą, miłością, wiarą i nadzieją na lepsze.
Wierni z parafii Porozowo i Świsłocz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, sił, radości i pogody ducha. Dziękujemy za dobroć, życzliwość i wyrozumiałość, którymi darzysz ludzi. Niech Bóg Ci błogosławi i udziela swoich łask, a Matka Boża, święty patron i Anioł Stróż wspierają w pełnieniu posługi duszpasterskiej i nieustannie mają w swojej opiece.
Parafianie oraz członkowie Kółka Różańcowego św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Czcigodny Księże Olegu Janowicz! Z okazji urodzin życzymy Ci dużo łask Bożych, zdrowia, szczęścia i radości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza prowadzi Cię najpiękniejszą drogą, a każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Rodzina Karniełowicz z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Józefowi Gęzie z okazji 50-letniego jubileuszu święceń kapłańskich życzymy wielkiej radości z każdego dnia służby, obfitości darów Ducha Świętego, zdrowia i wszelkiego dobra. Niech Bóg, bogaty w miłosierdzie, błogosławi Tobie na dalsze lata kapłańskiego życia.
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, grupa „Margaretka” i wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, nieustannych sił i codziennej radości. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Matki Najświętszej. Niech Jezus króluje w Twym sercu, a patron święty zawsze będzie obok. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że posługuje u nas kapłan, który uczy być prawdziwymi chrześcijanami, szczery w modlitwie i pracy oraz gotowy zawsze przyjść z pomocą. Dziękujemy za pouczające kazania, dobroć, cierpliwość, skromność i troskę o ludzi.
Wdzięczni wierni z parafii Lack
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z powodu śmierci ojca składamy wyrazy szczerego współczucia. Niech Pan Bóg przyjmie duszę zmarłego do swojego Królestwa, a Tobie ukoi ból po stracie bliskiej osoby.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z powodu śmierci ojca przesyłamy wyrazy szczerego żalu i współczucia, jednocząc się w modlitwie o pokój wieczny dla zmarłego.
Wierni z parafii Mała Brzostowica
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Faustynie Cydzik i całej rodzinie pogrążonej w żałobie z powodu śmierci kochanej mamy Józefy wyrażamy swój głęboki żal i przesyłamy wyrazy współczucia.
Podopieczni z Domu Miłosierdzia w Kamionce

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.