GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

31 maja 2020 roku

Z głębi serca

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


❧✿❧
Czcigodnemu Redaktorowi Naczelnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich życzymy opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego, siły w prowadzeniu ludu Bożego do Pana i głoszeniu Dobrej Nowiny, zdrowia, radości oraz pięknych plonów na niwie Chrystusa.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi i Witalemu Cybulskiemu z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy dużo radości, zdrowia, niegasnącego żaru ducha w posłudze kapłańskiej. Niech Matka Boża zawsze otacza swoją opieką. Podążajcie za Panem z wiarą i nadzieją, a Wasze serca niech będą napełnione miłością. Szczerze dziękujemy za posługę, modlitwę, dobroć i troskę o każdego z nas.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy, aby Jezus Chrystus obdarzał Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża przytulała do swego matczynego serca, nieustannie się opiekowała i broniła od zła. Niech posługa duszpasterska będzie napełniona mocą i darami Ducha Świętego, a zdrowie i cierpliwość nigdy Cię nie opuszczą.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego, szczęścia, optymizmu i życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty oświeca Twoją codzienność, a Matka Boża dodaje sił, energii, cierpliwości i wytrwałości. Niech każdy dzień służby Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie z wyboru tak odpowiedzialnej drogi życia.
J. Borkowa i M. Czajkowska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji 58. rocznicy święceń kapłańskich życzę, aby Pan Bóg dodawał Ci mocy, Duch Święty obdarzał mądrością i pokojem, a Matka Boża i Anioł Stróż zawsze Cię bronili. Wyrażam szacunek i wdzięczność za natchnioną pracę na niwie Pańskiej, mądre nauki oraz dążenie przybliżać nas do Boga. Proszę Wszechmogącego o wszelkie potrzebne łaski dla Ciebie.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech szczęście sprzyja, anioł miłością obdarza, a zdrowie nie zdradza. Życzymy również pogody ducha, uśmiechu na twarzy i tradycyjnie 100 lat.
Byli parafianie ze Mścibowa
❧✿❧
Czcigodny Księże Walenty Chwieduk! Z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy Ci zdrowia, radości, pogody ducha, męstwa i zadowolenia z posługi kapłańskiej. Niech każda chwila będzie napełniona miłością, a na twarzy zawsze gości uśmiech. Niech Maryja prowadzi Cię najpiękniejszą drogą ku świętości, a Jezus opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Krewni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy, aby na drodze życia Ci zawsze towarzyszyła bliskość Pana. Niech Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, wszystkimi darami Ducha Świętego i radością zmartwychwstania, a Matka Boża obdarzy Cię swoim ciepłem. Niech rytm Twojego serca bije rytmem miłości Jezusa, abyś nadal był dobrym miłującym pasterzem i podążał drogą do świętości. Dziękujemy za prawdziwą miłość do Boga, za zrozumienie i wsparcie, za szczerą chęć mówić o Bogu słowem i czynem oraz za trud odnowienia naszego kościoła. Dziękujemy Twoim rodzicom, którzy pozwolili Ci być kapłanem. Modlimy się o moc i zdrowie na długie lata dla Twej mamy, a dla ojca – o pokój wieczny w Niebie.
Parafianie z kościoła pw. św. Mikołaja w Mirzeы
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich i urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości, światła Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niechaj każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana posługa przynosi radość i błogosławione owoce.
Krewni oraz parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji urodzin życzymy miłosierdzia Bożego, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny, łaski pragnienia Nieba, pogody ducha, radości, szczerych i życzliwych ludzi obok. Stokrotnie za wszystko dziękujemy Księdzu!
Wierni z parafii Imienia NMP, Wierejki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie z okazji 4. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dużo radości, szczęścia i zdrowia. Niech Matka Boża zawsze ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty hojnie obdarowuje swymi darami. Błogosławieństwa od Wszechmogącego, siły w pełnieniu codziennych obowiązków oraz obfitych plonów na niwie Pana.
Parafianie z kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy pogody ducha, radości, sił, mocnego zdrowia i szczęścia. Niech Jezus błogosławi na drodze kapłańskiej, a Matka Boża otacza Cię matczyną miłością. Dziękujemy za nieustanną pracę, opiekę duchową, modlitwę i dobroć.
Wierni z parafii Adamowicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz dużo sił, mądrości i wytrwałości, aby iść wybraną drogą.
Wierni z kościoła pw. św. Rocha
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Martinowiczowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wiele sił, by wspólnie z nami budować ten żywy Kościół, który wszyscy tworzymy. Niech obrana droga życia nigdy nie będzie ciężarem. Jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą wspólnie zbudujemy swoją świątynię. Dlatego na ten podjęty trud życzymy potrzebnego zdrowia, by nie ustać w tej błogosławionej drodze. Niech Pan Bóg błogosławi Ci i strzeże.
Wierni z parafii bł. Marianny Biernackiej, Grodno (Baranowicze-Łosośna)
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji 36. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy z darem modlitwy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy obfitych Bożych łask na kolejne lata służby w Kościele i naszej parafii. Dziękujemy za codzienny trud i posługę wśród nas.
Wierni ze wsi Gołowieńczyce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wiele łask Bożych na każdy dzień służby duszpasterskiej. Niech Chrystus zawsze będzie dla Ciebie wzorem i niezawodnym Przewodnikiem. Niech w mocy Ducha Słowo Boże dociera do naszych serc i je zmienia. Dziękujemy za codzienną troskę, dobroć, życzliwość i poświęcenie.
Wierni ze wsi Buciły
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich i posługi w naszej parafii życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości na długie lata. W Twoich oczach widzimy miłość i dobroć. Jako znak miłości Bożej odbieramy to, że dzięki Twoim staraniom mamy możliwość spotykać się z Panem Bogiem w odnowionym kościele. Niech Bóg Ojciec opiekuje się Tobą każdego dnia.
Wierni z Kozłowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech Maryja Panna wraz z Synem mają Cię w swojej opiece i towarzyszą przez całe życie, abyś z radością służył Bogu i ludziom.
Wierni z Mociewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony miłością Wszechmogącego, a posługa kapłańska przynosi radość i błogosławione owoce.
Członkowie ruchu „Matki w modlitwie” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi z powodu śmierci matki przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia. Niech Bóg Wszechmogący przyjmie jej duszę do swojego Królestwa.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi z powodu śmierci matki szczerze współczujemy i składamy słowa chrześcijańskiego wsparcia, jednoczymy się z Tobą w modlitwie o pokój wieczny dla zmarłej.
Wierni z kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi z powodu śmierci matki przesyłamy wyrazy współczucia i żalu. Niech dusza zmarłej odpoczywa w pokoju.
Chór „Cantate Domino”

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.