GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Warto wiedzieć (168)

Warto wiedzieć

☞ Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Wspomnienie obowiązkowe obchodzone będzie corocznie 5 października – w dniu odejścia św. Faustyny do wieczności. Decyzja została podjęta przez Ojca Świętego Franciszka z uwagi na liczne prośby duszpasterzy, osób zakonnych i stowarzyszeń świeckich oraz biorąc pod uwagę duży wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata.

    ☞ Papież Franciszek połączył dwie amerykańskie diecezje na terenie Alaski i utworzył jedną nową archidiecezję Anchorage-Juneau. Dotychczasowa diecezja Juneau stanowiła wąski pas w południowo-wschodniej części Alaski z wyspami, półwyspami, fiordami i lodowcami. A dawna archidiecezja Anchorage to główne miasto położone nad zatoką Cooka, w którym mieszka 42% ludności Alaski. Powierzchnia nowo powstałej Archidiecezji wynosi prawie 321 tys. km². Na jej terenie mieszka 560 tys. osób, w tym 55 tys. katolików. Pracuje tu 34 księży diecezjalnych. Do niektórych parafii można dotrzeć wyłącznie samolotem lub łodzią.
   
   ☞ W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) rozpoczął działalność Instytut Kultury, nazwany jego imieniem. Misją Instytutu jest głęboka refleksja nad aktualnymi problemami świata i Kościoła w relacji z myślą i naukami papieża-Słowianina. Pierwsi studenci Instytutu rozpoczną zajęcia już jesienią. Co roku w roli wykładowców będą zapraszani wybitni intelektualiści z całego świata. Jednocześnie zostanie uruchomiony program stypendialny dla młodych naukowców.
   
   ☞ Zgodnie z raportem Wolności Obywatelskich Intersociety, tylko w ciągu 4 pierwszych miesięcy tego roku w Nigerii zamordowano 660 chrześcijan. Nasiliła się przemoc islamskich ekstremistów. Za organizacją zamachów w tym kraju stoją bojownicy Boko Haram i Fulani. Najczęstszą formą agresji na chrześcijan są porwania dla okupu i napady na kościoły. Miejscowi biskupi zwracają się do władz kraju z prośbą o współpracę i lepszą ochronę dla wspólnot katolickich.
   
    ☞ Węgry zakazały oficjalnej rejestracji zmiany płci i prawnego uznania nowej tożsamości osób transpłciowych. Odpowiednią decyzję parlament podjął większością głosów. Teraz prawo uniemożliwia osobom transpłciowym zmianę nazwiska i uzyskanie dokumentów odpowiadających ich „nowej tożsamości”. Do tej pory osoby, które zmieniły płeć na drodze interwencji chirurgicznej mogły prosić władze na Węgrzech o zmianę danych.

vaticannews.va; ekai.pl; stacja7.pl

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.