GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

17 maja 2020 roku

Z głębi serca

WNIEBOWSTĄPIENIE


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji 29. rocznicy sakry biskupiej z całego serca życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości w posłudze pasterskiej, opieki Matki Bożej i świętego patrona, darów Ducha Świętego oraz potrzebnych łask od Wszechmocnego. Niech Bóg obdarza Ekscelencję swoją miłością i błogosławieństwem, dobroć i życzliwość ludzka zawsze towarzyszą, a każdy dzień posługi przynosi obfite owoce.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Redaktorowi Naczelnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty oświeca Księdza drogę przez wszystkie lata posługi kapłańskiej, Matka Boża wyprasza sił, cierpliwości i wytrwałości w życiu, a Anioł Stróż wiernie Ci służy. Niech każdy dzień przynosi radość i zadowolenie.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Weronice Bliźniuk z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wszechmogący oraz Panna Maryja zawsze mają Siostrę w swojej opiece, a Duch Święty inspiruje Cię do dobrych i godnych spraw. Życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji urodzin i kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Boskiej, wielu sił, cierpliwości, niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego zdrowia. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie starania, wysiłki i prace, które podejmujesz, by przybliżyć nas do Pana.
Wdzięczni wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność za lata posługi wśród nas. Stałeś się prawdziwym ojcem dla każdej rodziny w naszej parafii i znałeś każdego po imieniu. Zawsze mogliśmy odnaleźć u Ciebie wsparcie i otrzymać radę. Z całego serca życzymy Ci obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Pan Jezus przytula Cię do swojego Serca i oświeca promieniami miłosierdzia, a Matka Boża kieruje Tobą każdego dnia.
Wierni z Rohotna, Starojelni i Dworca
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu pragniemy serdecznie podziękować za posługę w naszej parafii i ojcowską troskę o każdego z nas. Serdecznie dziękujemy za ten czas, poświęcony nam, za wszystkie rady i wszelką pomoc w naszych sprawach i problemach. Dziękujemy za troskę o naszą świątynię i katechizację dzieci oraz młodzieży. Niech dobry Bóg błogosławi każdy Twój dzień w nowej parafii i stawia na drodze tylko życzliwych ludzi, a Matka Boża niech ma Cię w swojej szczególnej opiece.
Wdzięczni wierni z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji 14. rocznicy kapłaństwa przesyłamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siły nieustanne, a radość codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a patron święty zawsze będzie obok. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że posługuje u nas taki kapłan, który uczy być prawdziwymi chrześcijanami, szczery w modlitwie i pracy oraz gotowy zawsze przyjść z pomocą. Dziękujemy za pouczające kazania, dobroć, życzliwy uśmiech, cierpliwość, skromność i troskę o ludzi.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Jerzy Martinowicz! Z okazji urodzin życzymy Ci mocnego zdrowia, pokoju w sercu, nieustannych sił i cierpliwości w realizacji wszelkich planów i zamiarów, optymizmu, życzliwości od ludzi oraz wszelkich łask Bożych. Dołączamy do życzeń naszą modlitwę.
Wierni z parafii bł. Marianny Biernackiej, Grodno (Baranowicze-Łosośna)
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji dnia urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: niesłabnącego żaru ducha w posłudze kapłańskiej i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech życie Księdza będzie żywym głosem Ewangelii i świadectwem miłości Boga do człowieka. Niech Maryja otacza Cię swą nieustanną opieką oraz wyprasza wszelkie łaski i siły, potrzebne do kierowania naszą parafią oraz głoszenia Słowa Bożego.
Z wdzięcznością i modlitwą apostolat „Margaretka”, grupa modlitewna „Rodzina Najświętszego Serca Jezusa”, Żywy Różaniec oraz Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Porzecza

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.