GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

3 maja 2020 roku

Z głębi serca

МБ ФАЦІМСКАЙ


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niechaj Duch Święty hojnie obdarza Ekscelencję swoimi wspaniałymi darami i wzmacnia w pełnieniu niełatwej posługi pasterskiej.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji imienin życzymy zdrowia, siły, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie modli się za Tobą przed tronem Bożym.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waldemarowi Słocie i Źmicierowi Czarnielowi oraz Siostrom Filotei i Agacie z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, darów Ducha Świętego, dużo sił w realizacji zamiarów oraz życzliwych ludzi na drodze życia. Niech każdy dzień Waszej posługi będzie napełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce.
Wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waldemarowi Słocie i Źmicierowi Czarnielowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana życzymy, aby każdy dzień życia i posługi kapłańskiej był szczęśliwy i błogosławiony, Bóg obdarzył Was długim życiem w zdrowiu i zawsze wspierał w trudnych chwilach, a Matka Boża otulała swą macierzyńską miłością.
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waldemarowi Słocie i Źmicierowi Czarnielowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, życzliwych ludzi na drodze życia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Chrystus Zmartwychwstały otwiera swoje dłonie dla Was i obficie błogosławi. Apostolat „Margaretka”
Z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i urodzin życzymy mocnego zdrowia oraz wdzięczności od ludzi. Niech Zmartwychwstały będzie źródłem radości i pokoju, a Matka Boża ma Cię w swojej szczególnej opiece.
Wierni ze wsi Mociewicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i urodzin życzymy obfitości Bożych darów i sił, potrzebnych w codziennej posłudze kapłańskiej. Niech Jezus obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Maryja otacza płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wierni ze wsi Mociewicze
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Stanisławowi Łabanowi i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, pogody ducha, uśmiechu, dużo radości i mocnego zdrowia. Niech Duch Święty pomaga pełnić posługę duszpasterską i udziela swych darów, a Maryja Panna otula Cię macierzyńskim płaszczem i nieustannie się troszczy.
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Bieniakonie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji urodzin życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Anioł Stróż nieustannie czuwa nad Tobą.
Rodzina Jakieli
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji urodzin życzymy, aby Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich dłoniach, błogosławił każdy Twój dzień, Duch Święty udzielał wszelkich darów, a Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekowała, abyś w dobrym zdrowiu mógł pełnić wolę Bożą.
Parafianie z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, mocnej wiary, powodzenia w pracy duszpasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji imienin oraz 60-tych urodzin życzymy obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia w realizacji zamiarów oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Maryi Panny, wiele sił, cierpliwości, niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego zdrowia. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie starania, które podejmujesz, by przybliżyć nas do Pana.
Kółka Różańcowe z parafii Sobotniki
❧✿❧
Czcigodny Księże Jerzy Biegański! Z okazji imienin życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens swojego powołania, a także abyś ludziom ukazywał skarb Bożych tajemnic. Niech Bóg darzy Cię zdrowiem i pozwala jak najowocniej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, a święty patron niech wstawia się za Tobą u tronu Bożego!
Werni z parafii Nawiedzenia NMP w Trokielach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i tylko radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swoim światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja przytula Cię do swojego serca.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krzemienicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Suszyńskiemu z okazji imienin życzymy pogody ducha, radości, mocnego zdrowia, realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi każdą chwilę życia, a Anioł Stróż broni Cię od wszelkiego zła.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hermaniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości w posłudze kapłańskiej, codziennej radości i niegasnącego zapału wiary. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony Bożą miłością i miłosierdziem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Bieniakoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu oraz niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości. Niech Pan Bóg Tobie zawsze błogosławi, a Matka Najświętsza i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Spirydonowi z okazji urodzin i 8. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i optymizmu, wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz dużo sił, mądrości i wytrwałości w kroczeniu wybraną drogą.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Kuderce z okazji imienin życzymy, żeby zdrowie nigdy nie zawodziło, uśmiech zawsze gościł na twarzy, marzenia się spełniały, a obok byli tylko życzliwi ludzie. Niech każdy dzień będzie napełniony radością, szczęściem, wiarą, miłością i nadzieją.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji imienin życzymy nieustannej opieki świętego patrona, silnej wiary, wsparcia od Boga i ludzi oraz realizacji wszystkich zamiarów. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci za wiarę, miłość i szacunek do ludzi, a Maryja Panna prowadzi najpiękniejszą drogą ku świętości. Dziękujemy za szczerą modlitwę i dobroć.
Parafianie і członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.