GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

19 kwietnia 2020 roku

Z głębi serca

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Życzenia z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych
❧✿❧
Najdostojniejszym Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Antoniemu Gremzie, Waleremu Bykowskiemu, Jerzemu Konopielce, Genadiuszowi Kucharewiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Andrzejowi Honczarowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi oraz wszystkim Współpracownikom redakcji „Słowa Życia” życzę Bożego błogosławieństwa, długich lat życia i pokoju serca. Niech każdy dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego.
Dmitrij Zotow, KP-11 w Wołkowysku
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Janowi Sarele życzymy mocnego zdrowia, radości i sił duchowych. Niech płomyk optymizmu nigdy nie zagaśnie w sercu, a każdy dzień będzie oświecony miłością, miłosierdziem i pokojem.
Apostolat „Margaretka” i Legion Maryi z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu oraz Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, codziennej radości i trwałego pragnienia głoszenia Słowa Bożego.
Rada parafialna i wierni z Balli Kościelnej
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Czcigodnym Księżom Olegowi Janowiczowi, Janowi Sarele, Leonowi Liszykowi, Wiktorowi Myślukowi i Jerzemu Martinowiczowi życzymy zdrowia i radości. Niech serce będzie wypełnione Bożym pokojem i miłością Zmartwychwstałego Pana.
Wierni z parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Czcigodnym Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Olegowi Korolowowi, Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Murawie, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi, Władysławowi Surwile, Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot, Julii Klewiec, Agacie Smolskiej, Aleksandrze Oreszko, Mariannie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz i Klarze Wołczek życzę pokoju, który przynosi światu Zmartwychwstały Pan. Niech Chrystus strzeże i błogosławi.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi oraz wszystkim Kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały obdarzył Was swoimi łaskami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu życzymy obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia i owocnej posługi duszpasterskiej.
Parafianie ze wsi Malinowaja
❧✿❧
Czcigodym Księżom Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi i Antoniemu Adamowiczowi oraz Siostrom Zakonnym życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Maryi Panny i mocnego zdrowia. Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy również wszelkich łask Bożych i nieustannych sił w głoszeniu Jego Słowa.
Parafianie z Indury
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele życzymy wytrwałości w posłudze kapłańskiej, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i niezachwianej nadziei.
Łucja Łabecka i Stanisława Sidorowicz z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi życzymy mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego i ludzkiej życzliwości.
Kółka Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi życzymy długich lat życia, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Duch Święty prowadzi i oświeca!
Wierni z kaplicy w Bortnikach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Gordziejczykowi życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, radością, pogodą ducha i życzliwością serc ludzkich.
Wierni z parafii Narodzenia NMP we wsi Kiemieliszki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona. Z okazji urodzin życzymy również, aby zdrowie było mocne, radość – codzienna, siły – nieustanne, a serce było zawsze otwarte na Boga i ludzi.
Wierni z kościoła Bożego Ciała w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości i jasnego poranka Zmartwychwstania. Z okazji urodzin życzymy również opieki Matki Bożej i wielu łask Bożych. Niech Chrystus Ci błogosławi!
Krewni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy bezgranicznej radości ze zmartwychwstania Chrystusa i obfitych owoców posługi kapłańskiej. Z okazji urodzin i imienin życzymy również, aby zdrowie było mocne, w sercu zawsze gościły pokój i dobroć, a Matka Boża i święty patron nieustannie się Tobą opiekowali.
Parafianie ze Studzienik
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu, Diakonowi Dymitrowi Malcowi oraz wszystkim Księżom, którzy głosili Słowo Boże i pełnili posługę duszpasterską w naszej parafii życzymy wiele wytrwałości, umiejętności zachowania spokoju w chwilach zwątpienia oraz dobrego serca, które swoim ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących.
Wierni z parafii Nawiedzenia NMP w Trokielach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Dymitrowi Urbanowiczowi, Olegowi Janowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Jerzemu Jodzikowi i Witalemu Cybulskiemu, Siostrom Magdalenie Kułaj i Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Matka Boża Was strzeże, a Duch Święty udziela mądrości.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały bronił od nieszczęść, a Duch Święty obficie udzielał potrzebnych łask.
Parafianie z kościoła św. Michała Archanioła w Łukonice
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcowi Proboszczowi Bogusławowi Wójtowiczowi życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały umacniał Twą wiarę, napełniał serce miłością oraz stawał się Twoim źródłem pokoju i cierpliwości.
Franciszkański Zakon Świeckich
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Dymitrowi Popieniukowi, Andrzejowi Radziewiczowi oraz wszystkim Rekolekcjonistom, którzy posługiwali w naszej parafii, życzymy nieustannej odnowy Waszego kapłaństwa poprzez Ducha Świętego. Niech On będzie z Wami poprzez swoje święte dary!
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy zawsze pozostawać wiernym Chrystusowi. Niech On obdarza Cię tymi łaskami, których potrzebujesz, aby jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu życzymy, aby światło Chrystusa oświecało drogę, a miłość Boża i opieka Matki Najświętszej dodawały Ci sił i cierpliwości.
Parafianie i Komitet Kościelny z Korobczyc i okolicznych wsi
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko życzymy, aby Jezus stał się dla Was żywym źródłem, które nigdy nie wysycha. Dziękujemy za rozwój duchowy naszej parafii, ofiarną posługę i troskę o każdego z nas.
Parafianie z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy światła, którym napełnia życie Chrystus Zmartwychwstały, a także pokoju, nadziei i sił na służbie Bogu i ludziom.
Wierni ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył mocnym zdrowiem, cierpliwością i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Z okazji urodzin życzymy także, aby każdy dzień życia był oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia.
Wierni z parafii Rahotna
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Jerzemu Konopielce i Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi życzymy pogody ducha, radości w posłudze kapłańskiej oraz sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i radości. Niech Twa droga zawsze będzie oświecona łaską pomocy Bożej, a obok będą dobrzy ludzie.
Wierni z kościoła farnego w Nowogródku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękujemy za owocne rekolekcje w naszym kościele, za tak pięknie przeprowadzoną Drogę Krzyżową i aktualne kazania.
Wierni z parafii św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały nieustannie Tobie błogosławił, a Duch Święty pomagał Ci godnie pełnić posługę kapłańską i udzielał swych darów.
Wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waldemarowi Słocie i Źmicierowi Czarnielowi oraz Siostrom Filotei i Agacie życzymy niegasnącej miłości i wiary oraz życzliwych ludzi obok. Niech światło Chrystusa oświetla Waszą drogę!
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi życzymy zdrowia, pomyślności i radości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza swoją miłością.
Byli parafianie z Nowijanki
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu Martinowiczowi i Wiktorowi Sawickiemu życzymy zdrowia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a Pan Bóg obdarza Was swoimi łaskami.
Wierni z kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi i Siostrze Paulinie życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały nieustannie obdarzał Was swoimi łaskami, codziennie błogosławił i wspierał w posłudze.
Wierni z kościoła św. Rocha
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi życzymy wielkanocnej radości w wypełnianiu codziennych obowiązków i zadań. Niech Zmartwychwstały prowadzi swoimi drogami.
Rodziny Zając i Pieszkun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi życzymy mocnego zdrowia, sił i pokoju serca. Niech dobry Bóg błogosławi każdy Twój dzień, a Matka Boża otacza Cię płaszczem opieki.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Dudy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Andrzejowi Pyszyńskiemu, Waleremu Spirydonowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu życzymy obfitości Bożych darów, które przynosi Zmartwychwstały Pan, radości i pokoju serca, aby dalej dzielnie kroczyć przez życie.
Wierni z Dzienisowa, Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandowi Szemetowi życzymy, aby Jezus błogosławił na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za codzienny trud posługi w naszej parafii.
Wierni z Adamowicz i Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi życzymy, aby na drodze kapłańskiej towarzyszyła bliskość Tego, który powołał i któremu Ksiądz oddał swe życie. Niech Duch Boży mieszka w Twym sercu.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Gnieźnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Antoniemu Gremzie i Włodzimierzowi Szkuryńskiemu życzymy wszystkiego co najlepsze na długie lata życia, a także wytrwałości w powołaniu i radości w sercu.
Rodzina Podzielińskich
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Władysławowi Surwile i Leonowi Ładyszowi życzymy paschalnej radości i sił w realizacji woli Bożej. Niech Maryja Panna razem ze swoim Synem zawsze ma Was w swojej opiece.
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej, Wojstom
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzymy doświadczyć radości, którą przynosi Zmartwychwstały Pan. Niech Boży pokój ogarnie Twoje serce, aby z nadzieją i odwagą kroczyć przez życie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi życzymy, aby żadne trwogi nie zdołały zniszczyć nadziei na lepsze jutro. Niech Twoje serce zawsze będzie otwarte na działanie Boga.
Członkowie Kółek Różańcowych z Sobotnik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi życzymy życzliwości, miłości i dobroci od każdego człowieka, którego Opatrzność Boża stawia na Twojej drodze. Niech Zmartwychwstały Pan opromienia swoją łaską.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Gieraniony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały dodawał sił, by pokonać wszelkie trudności i udzielał radości Zmartwychwstania.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie i Jerzemu Martinowiczowi oraz Siostrom Goretti, Eucharii, Serafimie, Julicie i Pauli życzymy sił na każdy dzień posługi, mocnego zdrowia, pogody ducha oraz ludzkiej życzliwości.
Rada Kościelna i rodzina Kościuszków
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Olegowi Janowiczowi życzę wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz mocy Ducha Świętego, aby nadal odważnie głosić Ewangelię.
Maria Wiszniewska z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Janowi Woronieckiemu i Jerzemu Sadowskiemu życzymy, aby życie zostało oświecone promieniami miłosierdzia Bożego i miłości, a Chrystus Zmartwychwstały obdarzył nadzieją na lepsze jutro.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu życzymy, aby światło Chrystusa oświecało Twą drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Maryi Panny dodawały sił i cierpliwości. Z okazji urodzin życzymy również mocnego zdrowia i ludzkiej życzliwości.
Wierni z Zabłocia

Życzenia z okazji urodzin
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i potrzebnych łask Bożych.
Byli parafianie z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju i pomyślności. Niech Wszechmogący codziennie dodaje Ci sił i nadziei na lepsze.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Porozowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi życzymy codziennej radości, szczęścia, pogody ducha i mocnego zdrowia na długie lata życia.
Parafianie

Życzenia z okazji imienin
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi życzymy, aby Bóg Wszechmogący pomagał w realizacji planów, a Duch Święty obficie udzielał Ci swych darów.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi życzymy opieki Matki Najświętszej i świętego patrona, obfitych darów Bożych oraz mocnego zdrowia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi życzymy, aby dobry Bóg błogosławił każdy Twój dzień, a Matka Najświętsza otula Cię płaszczem swej macierzyńskiej miłości i opieki.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Różanki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi życzymy realizacji planów i zamiarów, sił i cierpliwości w posłudze duszpasterskiej oraz dobrych i życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowego Dworu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarinowi życzymy zdrowia, mocy, radości, dużo sił w głoszeniu Bożej prawdy oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowogródka i Lubczy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Jurkiewiczowi życzymy mocy Ducha Świętego, radości płynącej z powołania, zdrowia oraz wielu szczęśliwych i radosnych dni.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Marianowi Chamieni życzymy mocnego zdrowia, siły, nadziei, wytrwałości, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Martinowiczowi życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej oraz obfitości łask od Pana Jezusa na drodze, którą podążasz ku świętości.
Wierni z parafii bł. Marianny Biernackiej, Baranowicze-Łosośna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia na długie lata, radości życia, opieki świętego patrona i nieustannej pomocy Matki Bożej.
Wierni z kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czigodnym Księżom Jerzemu Bartoszewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi życzymy obfitych łask, wytrwałości w pełnieniu posługi kapłańskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Bieniakonie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.