ГРОДНА
Панядзелак,
20 мая
2024 года
 

19 красавіка 2020 года

Ад шчырага сэрца

БОЖАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ


Віншаванні з нагоды Дня святара і свят Уваскрасення Пана
❧✿❧
Глыбокапаважаным Ксяндзу Арцыбіскупу Тадэвушу Кандрусевічу, Біскупам Аляксандру Кашкевічу і Юзафу Станеўскаму, Ксяндзам Юрыю Марціновічу, Антонію Грэмзу, Валерыю Быкоўскаму, Юрыю Канапельку, Генадзю Кухарэвічу, Дзмітрыю Леўчыку, Анджэю Ганчару, Айцу Казіміру Жылісу і ўсім Супрасоўнікам рэдакцыі “Слова Жыцця” жадаю Божага бласлаўлення, доўгіх гадоў жыцця і спакою ў сэрцы. Няхай кожны дзень будзе асвечаны прамянямі Божай міласэрнасці.
Дзмітрый Зотаў, ПК-11 у Ваўкавыску
❧✿❧
Глыбокапаважанным Ксяндзам Біскупам Аляксандру Кашкевічу і Юзафу Станеўскаму, Ксяндзам Юрыю Марціновічу і Яну Сарэлу жадаем моцнага здароўя, радасці і душэўных сіл. Няхай агеньчык аптымізму ніколі не гасне ў сэрцы, а кожны дзень будзе асвечаны любоўю, міласэрнасцю і спакоем.
Апостальства “Маргарытка” і Легіён Марыі з парафіі св. Яна Паўла II у Смаргоні
❧✿❧
Іх Эксцэленцыям Ксяндзам Біскупам Аляксандру Кашкевічу і Юзафу Станеўскаму, а таксама паважанаму Ксяндзу Пробашчу Вітольду Лазавіцкаму жадаем душэўнага супакою, моцнага здароўя, штодзённай радасці і непахіснага жадання абвяшчаць Божае слова.
Парафіяльная рада і вернікі з Балі Касцёльнай
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу, паважаным Ксяндзам Каноніку Здзіславу Вэдэру, Пробашчу Алегу Жураўскаму, Артуру Ляшнеўскаму, Алегу Каралёву, Аляксандру Мятліцкаму, Казіміру Мураву, Віктару Захарэўскаму, Каноніку Юзафу Багдзевічу, Уладзіславу Сурвілу, Сёстрам Марыі Стасевіч, Ірыне Барцэвіч, Вераніцы Блізнюк, Валянціне Кот, Юліі Клявец, Агаце Смольскай, Аляксандры Арэшка, Мар’яне Алешчык, Філатэі Ціхановіч і Клары Волчэк жадаю спакою, які прыносіць свету ўваскрослы Пан. Няхай Хрыстос сцеражэ і бласлаўляе.
Аліцыя Воранава са Смаргоні
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу, паважаным Ксяндзам Алегу Яновічу, Яну Сарэлу, Леону Лішыку, Віктару Мыслюку і Юрыю Марціновічу жадаем здароўя і радасці. Няхай сэрца будзе напоўнена Божым спакоем і любоўю ўваскрослага Пана.
Вернікі з парафіі св. Яна Хрысціцеля ў Воўпе
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Антонію Казлоўскаму жадаем шчодрых Божых ласкаў, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя і плённай душпастырскай паслугі.
Парафіяне з в. Малінавая
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу Паўлу Астукевічу і Антонію Адамовічу, а таксама Манаскім Сёстрам жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста, апекі Панны Марыі і моцнага здароўя. Ксяндзу Пробашчу з нагоды дня нараджэння жадаем таксама патрэбных Божых ласкаў і нястомнасці ў абвяшчэнні Яго Слова.
Парафіяне з Індуры
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Віктару Захарэўскаму жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста на кожны дзень. Няхай Ваш святарскі шлях будзе шчаслівы і бласлаўлёны. З нагоды дня нараджэння жадаем таксама, каб здароўе было моцным, радасць – штодзённай, сілы – бясконцымі, а сэрца заўсёды было адкрыта для Бога і людзей.
Вернікі з касцёла Божага Цела ў Дварцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Руслану Мазану і ўсім Святарам дэканата Вялікая Бераставіца жадаем, каб уваскрослы Хрыстос адарыў Вас сваімі ласкамі, радасцю і супакоем.
Францішканскі ордэн свецкіх з Вялікіх Эйсмантаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Яну Сарэлу жадаем стойкасці ў святарскай паслузе, нязгаснага запалу ў абвяшчэнні Божага слова і непахіснай надзеі.
Люцыя Лабэцкая і Станіслава Сідаровіч з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Алегу Яновічу жадаем моцнага здароўя, дароў Святога Духа, бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста і людской добразычлівасці.
Колы Жывога Ружанца МБ Нястомнай Дапамогі і св. Юзафа з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Валерыю Спірыдону жадаем доўгіх гадоў жыцця, здароўя, Божага бласлаўлення і апекі Найсвяцейшай Панны Марыі. Няхай Святы Дух кіруе і асвячае!
Вернікі з капліцы ў Бортніках
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Валянцiну Хведуку жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, шмат радасці і светлай раніцы Уваскрасення. З нагоды дня нараджэння жадаем таксама апекі Маці Божай і мноства Божых ласкаў. Няхай Хрыстос Цябе бласлаўляе!
Родныя
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Канапельку жадаем бязмежнай радасці ад уваскрасення Хрыста і шчодрга плёну ў святарскай паслузе. З нагоды дня нараджэння і імянін жадаем таксама, каб здароўе было моцным, у сэрцы заўсёды гасцілі спакой і дабрыня, а Маці Божая і святы заступнік нястомна апекаваліся.
Парафіяне са Студзенікаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Пробашчу Юрыю Бяганскаму, Дыякану Дзмітрыю Мальцу і ўсім Ксяндзам, якія абвяшчалі Божае слова і служылі ў нашай парафіі, жадаем цярплівасці, умення захоўваць спакой у хвіліны сумненняў, а таксама добрага сэрца, якое сваім цяплом умацоўвае душы патрабуючых.
Вернікі з парафіі Наведвання НПМ у Тракелях
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Яўгену Учкуронісу, Дзмітрыю Урбановічу, Алегу Яновічу, Артуру Валчкевічу, Аляксандру Вараб’ёву, Юрію Ёдзіку і Віталію Цыбульскаму, Сястры Магдалене Кулай і Закрыстыяніну Сяргею Кікілічу жадаем добрага здароўя, цярплівасці і шчодрых ласкаў ад уваскрослага Хрыста. Няхай Маці Божая беражэ Вас, а Святы Дух надзяляе мудрасцю.
Легіён Марыі, апостальства “Маргарытка” і вернікі з парафіі св. Яна Паўла II у Смаргоні
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Паўлу Гардзейчыку жадаем, каб уваскрослы Езус адарыў сваімі ласкамі, моцным здароўем, радасцю, душэўным супакоем і зычлівасцю людскіх сэрцаў.
Вернікі з парафіі Нараджэння НПМ у в. Кемелішкі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Рудзевічу жадаем, каб уваскрослы Хрыстос бараніў ад няшчасцяў, а Святы Дух шчодра адорваў патрэбнымі ласкамі.
Парафіяне з касцёла св. Міхала Арханёла ў Луконіцы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу Аляксандру Раманоўскаму, Прэлату Юзафу Трубовічу, Эрнэсту Мікалайчыку і Андрэю Зайко жадаем, каб Езус стаў для Вас жывой крыніцай, якая ніколі не перасыхае. Дзякуем за духоўнае развіццё нашай парафіі, адданую паслугу і клопат пра кожнага з нас.
Парафіянез касцёла Беззаганага Зачацця НПМ, Гродна-Паўднёвы
❧✿❧
Паважанаму Айцу Пробашчу Багуславу Вуйтовічу жадаем, каб уваскрослы Езус узмацняў Вашу веру, напаўняў сэрца любоўю і станавіўся крыніцай спакою і памяркоўнасці.
Францішканскі ордэн свецкіх
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу Чэславу Паўлюкевічу, Дзмітрыю Папенюку, Андрэю Радзевічу і ўсім Рэкалекцыяністам, якія служылі ў нашай парафіі, жадаем нястомнага аднаўлення Вашага святарства праз Святога Духа. Няхай Ён будзе з Вамі праз свае дары!
Парафіяне з Росі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Віктару Ханько жадаем заўсёды заставацца верным Хрысту. Няхай Ён адорвае Вас тымі ласкамі, якія Вам неабходны, каб яшчэ паўней рэалізаваць святарскае пакліканне.
Сябры
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Яну Рушніцкаму жадаем, каб святло Хрыста асвячала Ваш шлях, а Божая любоў і апека Найсвяцейшай Маці дадавала сіл і цярплівасці.
Парафіяне і Касцёльны камітэт з Каробчыцаў і навакольных вёсак
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Рудзевічу жадаем святла, якое прыносіць у жыццё ўваскрослы Хрыстос, а таксама супакою, надзеі і сіл на службе Богу і людзям.
Вернікі з в. Старое Сяло
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Віктару Захарэўскаму жадаем, каб уваскрослы Хрыстос адарыў Вас моцным здароўем, цярплівасцю і ўсімі патрэбнымі ласкамі. Ксяндзу Пробашчу з нагоды дня нараджэння жадаем таксама, каб кожны дзень жыцця быў асвечаны прамянямі Божай любові і міласэрнасці.
Вернікі з парафіі Раготна
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Юрыю Канапельку і Айцу Валерыю Шэйгерэвічу жадаем душэўнага супакою ў святарскай паслузе, а таксама сіл для рэалізацыі ўсіх планаў і намераў.
Парафіяне з Поразава
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Яну Балтрукевічу жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою і радасці. Няхай Ваш шлях заўсёды будзе асвечаны ласкаю Божай дапамогі, а побач будуць добрыя людзі.
Вернікі фарнага касцёла ў Навагрудку
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Генрыху Яблонскаму жадаем шчодрых ласкаў ад уваскрослага Хрыста. Дзякуем за плённыя рэкалекцыі ў нашым касцёле, за так узнёсла праведзены Крыжовы шлях і актуальныя казанні.
Вернікі з парафіі св. Яна Хрысціцеля ў Беняконях
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Здзіславу Пікулу жадаем, каб уваскрослы Хрыстос нястомна бласлаўляў, а Святы Дух дапамагаў годна выконваць святарскую паслугу і ўдзяляў свае дары.
Вернікі з парафіі Унебаўзяцця НПМ у Дзятлаве
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Раману Ялоўчыку жадаем здароўя, поспехаў і радасці на кожны дзень святарскай паслугі. Няхай уваскрослы Езус адорвае сваёй любоўю.
Былыя парафіяне з Навіянкі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу Дзмітрыю Несцеру, Юрыю Марціновічу і Віктару Савіцкаму жадаем здароўя, душэўнага супакою, зычлівых людзей побач. Няхай святарскі шлях будзе шчаслівы і бласлаўлёны, а Пан Бог адорвае сваімі ласкамі.
Вернікі з капліцы Вінцукі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Каноніку Віктару Велівісу і Сястры Паўліне жадаем, каб уваскрослы Хрыстос нястомна адорваў Вас сваімі ласкамі, штодзённа бласлаўляў і падтрымліваў у паслузе.
Вернікі з касцёла св. Роха
❧✿❧
Паважанаму Айцу Андрэю Шчупалу жадаем велікоднай радасці ў выкананні штодзённых абавязкаў і заданняў. Няхай уваскрослы Хрыстос вядзе па сваіх шляхах.
Сем’і Заяц і Пешкун
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Вячаславу Матукевічу жадаем моцнага здароўя, сіл, спакою ў сэрцы. Няхай добры Бог бласлаўляе кожны Ваш дзень, а Маці Божая ахінае плашчом апекі.
Касцёльны Камітэт і вернікі з парафіі Дуды
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Андрэю Пышынскаму, Валерыю Спірыдну і Паўлу Звяжынскаму жадаем шчодрых Божых дароў, якія прыносіць уваскрослы Пан, радасці і спакою ў сэрцы, каб надалей адважна крочыць праз жыццё.
Вернікі з Дзянісава, Рандзілаўшчыны і Казлоўшчыны
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Шэмету жадаем, каб Езус бласлаўляў на святарскім шляху. Дзякуем за штодзённую паслугу ў нашай парафіі.
Вернікі з Адамавічаў і Гродна-Аўгустоўка
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Раману Ялоўчыку жадаем, каб на святарскім шляху Вам спадарожнічала блізкасць Таго, хто Вас паклікаў і каму Вы прысвяцілі сваё жыццё. Няхай Божы Дух жыве ў Вашым сэрцы.
Вернікі з парафіі св. Міхала Арханёла ў Гнезне
❧✿❧
Паважаным Айцам Пробашчу Дзмітрыю Лабкову, Юзафу Гензу, Андрэю Врублеўскаму, Валерыю Мазюку, Віктару Бохану, Андрэю Ядкоўскаму, Эдуарду Пяцельчыцу, Вальдэмару Слоту і Змітру Чарнелю, Сёстрам Філатэі і Агаце жадаем нязгаснай любові і веры, а таксама зычлівых людзей побач. Няхай святло Хрыста асвячае Ваш шлях!
Францішканскі ордэн свецкіх, апостальства “Маргарытка” і вернікі з парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Каноніку Антонію Грэмзу і Уладзіміру Шкурынскаму жадаем усяго найлепшага на доўгія гады жыцця, а таксама стойкасці ў пакліканні і радасці ў сэрцы.
Сям’я Падзялінскіх
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Уладзіславу Сурвілу і Леону Ладышу жадаем пасхальнай радасці і сіл у рэалізацыі Божай волі. Няхай Панна Марыя разам са сваім Сынам заўсёды маюць Вас у сваёй апецы.
Вернікі з парафіі Найсвяцейшай Тройцы, Войстам
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Міхалу Ластоўскаму жадаем спазнаць радасць, якую прыносіць уваскрослы Пан. Няхай Божы супакой агорне сэрца, каб з надзеяй і адвагай крочыць праз жыццё.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Капцёўкі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Лебядзевічу жадаем, каб ніякія трывогі не здолелі знішчыць надзею на лепшае заўтра. Няхай Ваша сэрца заўсёды будзе адкрыта на ўздзеянне Бога.
Члены Колаў Жывога Ружанца з Суботнікаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Дзмітрыю Несцеру жадаем зычлівасці, любові і дабрыні ад кожнага чалавека, якога Божы Провід ставіць побач з Вамі. Няхай уваскрослы Пан апраменьвае сваёй ласкай.
Касцёльны Камітэт і вернікі з парафіі Геранёны
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Віктару Ханько жадаем, каб уваскрослы Хрыстос даў Вам сілы, каб пераадолець усе цяжкасці, і надзяліў радасцю Уваскрасення.
Парафіяне з Мастоў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Антонію Абухоўскаму, Юрыю Свіслоцкаму, Юрыю Павайбу і Юрыю Марціновічу, Сёстрам Гарэцці, Эўхарыі, Серафіме, Юліце і Паўле жадаем сіл на кожны дзень паслугі, моцнага здароўя, душэўнага супакою і людской зычлівасці.
Касцёльная рада і сям’я Касцюшкаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Яну Сарэлу і Алегу Яновічу жадаю шчодрых ласкаў ад уваскрослага Хрыста і моцы Святога Духа, каб надалей адважна абвяшчаць Евангелле.
Марыя Вішнеўская з Воўпы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу Яну Пузыну, Аляксандру Пятровічу, Яну Варанецкаму і Юрыю Садоўскаму жадаем, каб жыццё было асвечана прамянямі Божай міласэрнасці і любові, а ўваскрослы Хрыстос адорваў надзеяй на лепшае заўтра.
Вернікі з парафіі св. Міхала Арханёла ў Ашмянах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Каноніку Генрыху Яблонскаму жадаем, каб святло Хрыста асвячала Ваш святарскі шлях, а Божая міласэрнасць і апека Панны Марыі дадавалі сіл і цярплівасці. З нагоды дня нараджэння жадаем таксама моцнага здароўя і людской добразычлівасці.
Вернікі з Забалаці

Віншаванні з нагоды дня нараджэння
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Канапельку з нагоды дня нараджэння і імянін жадаем моцнага здароўя, шчодрых дароў Святога Духа і патрэбных Божых ласкаў.
Былыя парафіяне з капліцы ў Вердамічах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Канапельку з нагоды дня нараджэння і імянін жадаем моцнага здароўя, радасці, спакою і поспехаў. Няхай Усемагутны штодзённа дадае сіл і надзеі на лепшае.
Вернікі з парафіі св. Міхала Арханёла ў Поразаве
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Шэмету жадаем штодзённай радасці, шчасця, душэўнага супакою і моцнага здароўя на доўгія гады жыцця.
Парафіяне

Віншаванні з нагоды імянін
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Рэдактару Юрыю Марціновічу жадаем, каб усемагутны Бог дапамагаў у рэалізацыі планаў, а Святы Дух шчодра ўдзяляў свае дары.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Саковічу жадаем апекі Найсвяцейшай Маці і святога заступніка, шчодрых Божых дароў і моцнага здароўя.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Карэлічаў і Варончы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Федуку жадаем, каб добры Бог бласлаўляў кожны Ваш дзень, а Найсвяцейшая Маці ахінала плашчом мацярынскай любові і апекі.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Ражанкі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Кузьмічу жадаем рэалізацыі планаў і намераў, сіл і цярплівасці ў душпастырскай паслузе, а таксама добрых і зычлівых людзей побач.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Новага Двара
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Жэгарыну жадаем здароўя, моцы, радасці, шмат сіл для абвяшчэння Божай праўды і няспыннай апекі Найсвяцейшай Маці на кожны дзень. Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Навагрудка і Любчы
❧✿❧
Паважанаму Айцу Віталію Юркевічу жадаем моцы Святога Духа, радасці, якая выплывае з паклікання, здароўя і шмат шчаслівых і спакойных дзён.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам са Слоніма
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Мар’яну Хаменю жадаем моцнага здароўя, сілы, надзеі, стойкасці, дароў Святога Духа і апекі Маці Божай на кожны дзень.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Шылавічаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Юрыю Марціновічу жадаем радасці ад здзяйснення святарскай паслугі і шчодрых ласкаў ад Пана Езуса на дарозе, па якой Вы ідзеце да святасці.
Вернікі з парафіі бл. Мар’яны Бярнацкай, Баранавічы-Ласосна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Юрыю Марціновічу жадаем патрэбных Божых ласкаў, здароўя на доўгія гады, радасці ў жыцці, апекі святога заступніка і нястомнай дапамогі Маці Божай. Вернікі з капліцы Вінцукі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Юрыю Барташэвічу і Юрыю Ясевічу жадаем шчодрых ласкаў, стойкасці ў выкананні сятарскай паслугі і нястомнай апекі Маці Божай.
Апостальства “Маргарытка” і вернікі з парафіі Беняконі

Актуальны нумар

 

Каляндар 2022

Каляндар
«Слова Жыцця»
на 2022 год

Літургічны каляндар

 
white
Адзначаем імяніны:
Да канца года засталося дзён:  226

Чакаем Вашай падтрымкі

skarbonkaДарагія Чытачы!
Просім Вас аб дапамозе ў абвяшчэнні Добрай Навіны. Мы чакаем Вашых лістоў, артыкулаў, здымкаў і падтрымкі ў фінансаванні газеты. Як адна сям’я “Слова Жыцця” мы прагнем несці Божае слова, гаварыць аб Хрысце і Касцёле ўсё большай колькасці людзей у Беларусі і па-за яе межамі.