GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Zbawienna moc Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa

Rozważania

“Życie wszelkiego ciała jest we krwi jego” (Kpł 17, 14)
Spoglądając na ukrzyżowanego, wykrwawionego od głowy do stóp, Jezusa, każdy chrześcijanin rozumie, że ta Krew została przelana z miłości do skażonego człowieka. Przystępujemy do sakramentu spowiedzi i przyjmujemy Eucharystię, by oczyścić swą duszę z brudu grzechów i pojednać się z Bogiem. To jest najbardziej rozpowszechnione pojmowanie działania Krwi Zbawienia wśród wiernych. Jednak, aby w pełni uświadomić sobie cały ogrom bogactwa, do jakiego mamy dostęp dzięki tej drogocennej Ofierze, i jak wielka jest jej potęga w duszy i życiu człowieka, należy przyjrzeć się Słowu Bożemu.
OCZYSZCZENIE I USPRAWIEDLIWIENIE
   “Prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (Hbr 9, 22). To właśnie Krew Baranka, przyjmowana w komunii, wymazuje z ludzkiej pamięci dłużny zapis starodawnej winy, “oczyszcza sumienie z martwych uczynków” (Hbr 9, 14) i rozpamiętywania popełnionego grzechu, zmywa poczucie brudu, nieczystości, niegodności i zawstydzenia. “Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Iz 1, 18), gdy zostaną zanurzone we Krwi.
Gdy Bóg widzi przyjmowaną Krew Umiłowanego Syna, to więcej nie widzi i nie pamięta grzechu (por. Hbr 10, 17), a szatan traci wszelkie prawo do oskarżenia i posiadania duszy, gdyż następuje usprawiedliwienie w oczach Boga. Całe jestestwo człowieka zostaje omyte z piętna bezprawia oraz niemoralności i znów staje się czysty tak, jakby nigdy przedtem nie grzeszył.
   
    UŚWIĘCENIE I ODNOWIENIE
   Słowo Boże niejednokrotnie powtarza, że Jezus przelał swoją Krew ku uświęceniu człowieka, aby mógł zbliżyć się do Świętego Boga. Tylko i wyłącznie dzięki przyjętej ofierze Krwi, Duch Święty może zejść i zasiać nasienie Prawa Bożego w sercu i umyśle (por. Hbr 10, 10-17), wzbudzając zamiłowanie do świętości, przestrzegania przykazań i poznawania Słowa Bożego. Ileż jest ludzi, którzy znają przykazania i czytają Biblię, jednak, mają ogromny problem z przestrzeganiem prawd moralnych i żyją w nieustannych upadkach i zniewoleniach. A to dlatego, że nie zastosowują Krwi Chrystusa w swoim życiu. „Kto nie spożywa Ciała Syna Człowieczego i nie pije Krwi Jego, nie będzie miał życia w sobie” (J 6, 53).
    Przyjmując Krew, istota ludzka zostaje duchowo wszczepiona do „krzewu winnego” (por. J 15, 5), którym jest sam Jezus, i staje się jego żywą latoroślą, gdzie zaczyna bić Jego Krew. Na skutek tego, przez namaszczenie Ducha Świętego, człowiek staje się nowym, bardziej doskonałym, stworzeniem z czystymi myślami, pragnieniami, dążeniami i wartościami. Przestaje rozkoszować się w grzechu, a zaczyna go nienawidzieć. Nagle tam, gdzie panował duch nieczysty i zamiłowanie do rzeczy światowych, opadają wszelkie mury wyniosłości, egoizmu, chciwości, pychy, pogardy, i kruszeją nawet najmocniejsze łańcuchy zniewolenia. Niegdyś skamieniałe i brutalne serce, staje się ciche, łagodne, pokorne i wydaje nowe owoce w swoim życiu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Trwając w Jezusie, człowiek zaczyna duchowo dojrzewać do postawy miłości i miłosierdzia wobec innych ludzi i staje się posłannikiem Boga samego na ziemi.
   
    UWOLNIENIE I TRYUMF NAD MOCAMI CIEMNOŚCI
    Krew Zbawiciela nie tylko zmywa grzech, lecz także wyzwala z jego niewoli i usuwa pragnienie nieczystości z serca człowieka. Daje Ona ponadnaturalną siłę stanowczo przeciwstawić się pokusie w przyszłości. Jak Jezus na pustyni przepędził szatana, tak i my, mając udział w Jego Krwi, dostajemy moc powiedzieć podszeptom diabelskim zdecydowane: ”Idź precz!”.
    Zwyciężamy wszelkie dzieło szatana “dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” (Ap 12, 11). Za każdym razem, gdy z wiarą przywołujemy Krew Zbawienia i zwycięsko ogłaszamy, co Ona dla nas osiągnęła, to przypomina całemu piekłu o porażce, rozbraja moc ciemności i niszczy jego dzieło. “Oto daję wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi” (Łk 10, 19). Legiony diabelskie nie mogą przekroczyć granicy, gdzie z wiarą jest przyjmowana i przywoływana krew Jezusa. Nasza niezachwiana wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do Serca Jezusa, gdzie możemy bezpiecznie się ukryć.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.