GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Warto wiedzieć (165)

Warto wiedzieć

☞ Ojciec Święty Franciszek otworzył fundację charytatywną, aby pomóc cierpiącym na pandemię koronawirusa. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności wielu instytucji medycznych, przytułków, domów opieki i in. Papież wezwał Kościół na całym świecie do przyłączenia się do inicjatywy i dokonał pierwszej wpłaty w wysokości 750 tysięcy dolarów. Darowizny można przelać na specjalne konto Administracji Papieskich Dzieł Misyjnych (Amministrazione Pontificie Opere Missionarie): IT84F0200805075000102456047 (SWIFT UNCRITMM) з пазнакай “Fund Corona-Virus”.

    ☞ Zgromadzenie Księży św. Wiatora w Chicago (USA) przekazało 63 tysiące dolarów na utrzymanie bezdomnych w hotelach, którzy nie mają miejsca na samoizolację w czasach ogłoszonej pandemii. Wraz z organizacją niekomercyjną „Dżornis: Droga do domu” połączyli siły, aby zapewnić schronienie 90 osobom bez określonego miejsca zamieszkania przez 3 tygodnie. Organizacja zapewnia również bezdomnym żywność, dostarcza odzież, świadczy usługi pocztowe i zapewnia pierwszą natychmiastową pomoc.
   
   ☞ W Polsce odkryto relikwie męczennika św. Jana Gabriela Perboyrego (1802-1840). Przechowywane są w sejfie parafii Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu. Świadczy o tym inskrypcja na tabliczce relikwiarza, która pochodzi z 1917 roku. Stosunkowo niedawno w parafii zaczęto badać biografię świętego i okazało się, że został on skatowany i zamordowany za wiarę w Wuchang (Chiny) - mieście, z którego wybuchła epidemia koronawirusa. W związku z tym postanowiono, że relikwie męczennika zostaną wystawione dla uczczenia w miejscowej świątyni do końca pandemii.
   
   ☞ CORONA(ANTI)VIRUS – internetowa sztafeta różańcowa zainicjowana we Włoszech. Z powodu braku możliwości uczestniczenia w Eucharystii wierni zmobilizowali się do całodobowego odmawiania różańca. Nieustanna modlitwa trwa w intencji wszystkich ludzi, którzy w jakiś sposób cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Można dołączyć się do inicjatywy za pomocą linku recode.digital/corona-anti-virus (trzeba wpisać swoje imię, miasto i wybrać wygodne pół godziny na modlitwę).
   
    ☞ Stały Synod prawosławnego Kościoła Grecji postanowił przełożyć obchody świąt wielkanocnych na 26–27 maja (w tym roku Wielkanoc prawosławna wypada 19 kwietnia). Wtedy winny rozpocząć się procesje wokół cerkwi, poprzedzające uroczyste całonocne liturgie paschalne. Między innymi, synod wezwał duchowieństwo do przestrzegania wszystkich rozporządzeń służby zdrowia i rządu, dodając, że niestosowanie się do nich „w obecnej chwili nie znajduje uzasadnienia nawet w imię wiary chrześcijańskiej”, ponieważ „wiara w Chrystusa prowadzi do życia, a nie do śmierci”

vaticannews.va; credo.pro; ekai.pl

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.