GRODNO
Poniedziałek,
17 czerwca
2024 roku
 

5 kwietnia 2020 roku

Z głębi serca

NIEDZIELA PALMOWA


Życzenia z okazji Dnia Kapłana i świąt wielkanocnych
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Janowi Sarele, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Olegowi Kononowiczowi, Andrzejowi Kowszukowi, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, wszystkim Księżom i Siostrom diecezji grodzieńskiej, Rektorowi i klerykom WSD w Grodnie życzymy obfitych łask Bożych i błogosławieństwa w posłudze. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego stanie się dla Was nadzieją na pokój i wsparciem w trudnej chwili.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Czcigodnym Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi, Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus był źródłem pokoju i radości, błogosławił w posłudze duszpasterskiej i towarzyszył w drodze do świętości.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu oraz Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały pomagał pokonywać wszelkie trudności i obdarzał mocnym zdrowiem, a Matka Boża nieustannie miała w swojej opiece.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi i wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej przesyłamy serdeczne życzenia. Niech światło Chrystusa oświetla Waszą drogę, a Miłosierdzie Boże dodaje sił i cierpliwości.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Konsekrowanym Wdowom Sabinie i Zofii życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia, pogody ducha, mądrości i pomyślności. Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy także obfitego plonu na niwie Pańskiej. Niech Anioł Stróż czuwa nad Wami i pomaga godnie przeżywać każdy dzień.
Komitet Kościelny, Kółka Żywego Różańca, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze Zofii Śmietance życzymy, aby Chrystus błogosławił w wysiłkach, a każdy napotkany człowiek dzielił się z Wami swoją dobrocią. Księdzu Proboszczowi w dniu urodzin życzymy, aby kolejny przeżyty rok stał się bramą, przez którą wchodzą szczęście i zdrowie, a na twarzy zamieszkał uśmiech.
Komitet Kościelny, kółko Żywego Różańca, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami i parafianie z Żemosławia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał dobrym zdrowiem i napełniał serce pokojem i radością. Ciesz się każdą chwilą życia!
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Żyrmun
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Zenonowi Romejce i Jerzemu Gricko życzymy, aby światło ze zmartwychwstania Chrystusa rozpromieniało Wasze życie, Duch Święty udzielał swych darów, a Matka Najświętsza dodawała Wam sił.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i wierni z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi życzymy mocnego zdrowia, sił w posłudze duszpasterskiej i pogody ducha. Dziękujemy za poprowadzone w naszej parafii rekolekcje, za mądre słowa i otwarte serce.
Wierni z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Białonosowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi życzymy zdrowia, radości, szczęścia, pokoju i wszelkich łask od triumfującego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa przez ręce Jego Matki Maryi.
Parafianie z Makarowiec
❧✿❧
Kochanemu synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi życzymy, aby droga, którą codziennie idziesz, była szczęśliwa i błogosławiona. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Mama i ojciec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi życzymy obfitych łask Bożych i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Zmartwychwstały Ci błogosławi, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Parafianie, Kółko Różańcowe MB Trokielskiej i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu i Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy radości paschalnej na długie lata. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia serca pokojem i nadzieją.
Wierni ze wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi i Siostrze Annie Nosiewicz życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały opiekował się Wami i obdarzał mocnym zdrowiem, życie płynęło w pokoju, a posługa przynosiła obfite owoce.
Wierni z kaplicy Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Konsekrowanym Wdowom Sabinie i Zofii życzymy, aby poprzez łaskę miłosiernego Boga nigdy nie mieliście zmęczenia, żebyście byli obdarzeni niegasnącą energią i doskonałością w posłudze.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi i Witalemu Mancewiczowi życzymy mocnego zdrowia i obfitych łask Bożych. Niech Wszechmogący wynagrodzi Wam za wszelkie starania, których dokładacie, aby przybliżyć nas do Boga.
Parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy światła, które przynosi do życia Chrystus Zmartwychwstały, a także spokoju, nadziei i sił w posłudze Bogu i ludziom.
Wierni z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, błogosławieństwa i wszelkich łask od Zmartwychwstałego.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Porozowie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Witalemu Pietkiewiczowi, Witalemu Walukowi, Dymitrowi Lewczykowi oraz Siostrom Miriam, Antoninie, Liljanie i Natalii życzymy obfitości Bożych darów, które przynosi Chrystus Zmartwychwstały. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, Franciszkański Zakon Świeckich z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, niegasnącego zapału w posłudze, wytrwałości i obfitych plonów na niwie Pańskiej.
Wierni ze wsi Gineli, parafia Nacza
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi i Romanowi Wojciechowiczowi oraz kochanym Siostrom życzymy, by Zmartwychwstały Zbawiciel świata, obdarzał swoimi łaskami, a światło poranka wielkanocnego napełniało serca pokojem i miłością.
Wierni z parafii św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Wiktorowi Sinickiemu, Aleksandrowi Fiedotowowi, Aleksemu Więckiewiczowi, Siostrom Dorocie i Aleksandrze, a także organistce Julii życzymy, aby radość ze zmartwychwstania Zbawiciela napełniała dusze pokojem i miłością, czyniąc Was szczerymi apostołami Prawdy.
Komitet parafialny i wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi życzymy zdrowia, pokoju i wytrwałości. Niech Zmartwychwstały obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Matka Boża otula płaszczem opieki.
Parafianie z Międzyrzecza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Dziękujemy za nawrócenie naszych dusz i mądre słowa.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu życzymy, aby wypowiedziane przez Ciebie Słowo nadal dotykało dusz ludzkich, czyniło ich czystymi i dobrymi. Niech Miłosierdzie Boże rozjaśnia Twą drogę.
Wierni z Graużyszek
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obficie obdarzał Was swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i pogodą ducha.
Wierni ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Kazimierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Arturowi Leszniewskiemu oraz Siostrze Karolinie życzymy natchnienia i wytrwałości w posłudze oraz potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile życzymy obfitych łask Bożych. Nie zaznaj trosk i cierpienia oraz przez całe życie służ ludziom na pożytek, a Panu Bogu na chwałę!
Członkowie chóru kościelnego wraz z organistą, parafia Wojstom
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu życzymy hojnych łask Bożych. Niech Chrystus Pan pomaga Ci we wszystkim i wynagradza za modlitwę, przykład pobożności i dobroci.
Pracownicy z katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu życzymy potrzebnych sił do pełnienia posługi kapłańskiej. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was zdrowiem, pokojem i męstwem.
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi, Witalemu Cybulskiemu oraz Siostrom Irenie, Marii i Zofii życzymy nieustannej odnowy poprzez Ducha Świętego. Niech z Wami zawsze będą mądrość i rozum, umiejętność i rada, pobożność i bojaźń Boża.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Michałowi Łastowskiemu życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył mocnym zdrowiem, cierpliwością i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech każdy dzień życia będzie oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu życzymy sił do pokonania codziennych trudności. Dziękujemy za jasne Słowo Chrystusa, które obudza w nas to, co jest bezczynne i ożywia to, co jest martwe.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Szańczukowi, Ignacemu Saniucie, Witalemu Czebotarowi i Stanisławowi Maciukiewiczowi życzymy obfitych łask od Jezusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia i sił, aby pokonać wszelkie trudności na drodze życia.
Wierni z parafii MB Szkaplerznej w Przywałce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Antoniemu Gremzie i Włodzimierzowi Szkuryńskiemu życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały pomagał w codziennej posłudze i był Waszą siłą i mocą w pełnieniu dobrych zamiarów.
Grupy modlitewne „Różaniec rodziców za dzieci”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Olegowi Dulowi życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dużo sił w posłudze kapłańskiej. Niech święta będą radosne i błogosławione!
Rodzice i dzieci, przygotowujące się 2. rok do I Komunii św. z parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy miłosierdzia i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech On pomaga Ci trwać w wierze i z jeszcze większą mocą otwiera w Tobie potencjał kapłaństwa Chrystusowego.
Wierni z Kozłowszczyzny, Podwielkiego i Rędzinowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu życzymy, aby łaski Chrystusa Zmartwychwstałego, obfite dary Ducha Świętego i opieka Maryi Panny stały się dla Was życiodajnym źródłem.
Rycerstwo Niepokalanej i Kółko adoracyjne z parafii MB Anielskiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi życzymy, by Jezus Zmartwychwstały obdarzył pokojem serca i wynagrodził za Twoje poświęcenie dla naszej wspólnoty parafialnej.
Wierni z parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej oraz wszelkich łask od Pana Zmartwychwstałego.
Wierni ze wsi Jewłasze, Dołgaja i Bogdany, parafia Lack
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi i Witoldowi Petelczycowi, Klerykowi Pawłowi i wszystkim Ojcom Pijarom życzymy, aby Zmartwychwstały oświecał swoją łaską Waszą drogę życia, a Matka Boża z miłością czuwała.
Wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzymy, aby Zbawiciel Świata nieustannie błogosławił, a Matka Boża wiernie towarzyszyła w drodze do Królestwa Niebieskiego.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji grodzeńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy wielu łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, sił do realizacji wszystkich zamiarów i prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Eugeniuszowi Cichonowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi, Janowi Romanowskiemu oraz wszystkim Księżom, którzy posługiwali w naszej parafii, życzymy, aby Pan Jezus pomagał Wam być dobrymi kapłanami, Duch Święty prowadził po ścieżkach Bożych, a Maryja po macierzyńsku uczyła Was pokory.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, apostolat „Margaretka” oraz wierni z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Cię dobrym zdrowiem i potrzebnymi łaskami, a Maryja Panna prowadziła Cię do świętości.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy błogosławieństwa od Zbawiciela świata. Niech radość napełnia Twe życie, abyś nadal mógł pomyślnie pełnić swoją posługę.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Markielowi życzymy, aby Zmartwychwstały błogosławił, napełniał serce pokojem, ufnością i nadzieją. Wesołych Świąt!
Róże Żywego Różańca z parafii Trójcy Przenajświętszej w Zelwie

Życzenia z okazji urodzin
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile życzymy potrzebnej energii na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Pan obdarzy Cię zdrowiem i pokojem. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co Ksiądz dla nas robi.
Parafianie z Daniuszewa i Wojstomia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu życzymy, aby każdy dzień był obficie wynagrodzony Bożym plonem i darami Ducha Świętego oraz ogrzany przez dobre serce Matki Najświętszej. Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę.
Wierni z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi życzymy długich lat życia, błogosławieństwa Bożego, optymizmu i życzliwych ludzi obok.
Wierni z Adamowicz

Życzenia z okazji imienin
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi życzymy potrzebnych łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, dużo radosnych dni i ciszy w sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Dzitwy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Siedleckiemu życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, opieki Matki Bożej i świętego patrona na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Konwaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi życzymy, aby św. Józef towarzyszył Ci i wspierał, Matka Boża otaczała płaszczem swojej opieki, a Jezus dodawał Ci sił i męstwa, aby nieść światło Ewangelii.
Mieszkańce stacji Gudogaj

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  197

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.