GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Komunia duchowa

Tradycje chrześciańskie

W obecnej sytuacji, gdy wielu katolików z obawy przed zakażeniem koronawirusem nie przystępuje do Komunii sakramentalnej albo nie ma możliwości osobiście nawiedzić świątynię, aby wziąć udział w Najświętszej Ofierze, można korzystać z Komunii duchowej. Czym ona jest? Jak prawidłowo ją „przyjąć”?
Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem Eucharystycznym, realizująca się poprzez pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej. Jednocześnie takie pragnienie opiera się na wierze ożywionej przez miłość.
Podstawowe elementy Komunii duchowej to:
   1. mocne pragnienie wynikające z żywej wiary;
   2. pragnienie sakramentu Eucharystii, które przynosi zbawienie;
   3. pragnienie, wynikające z miłości do Chrystusa;
   4. pragnienie wyraźne i świadome.
   
    Komunia duchowa, orientowana na Komunię sakramentalną, prowadzi do niej i ściśle się z nią łączy. Owoce Komunii duchowej właściwie są tożsame z owocami Komunii sakramentalnej (eucharystycznej) – pokrzepianie łaski uświęcającej, wzrastanie w miłości, czystości życia i jedności z Chrystusem.
    Nie ma ograniczeń w przyjmowaniu Komunii duchowej: każdy może ją przyjąć bez wyjątku, a nawet kilka razy dziennie.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.