GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Drodzy Czytelnicy! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

winszowanieChrystus zmartwychwstał! Alleluja!
    W Święta Zmartwychwstania Pańskiego z odnowioną wiarą i głęboką wdzięcznością pochylamy się nad niepojętą tajemnicą nieskończonej Bożej miłości.
    Z miłości do nas Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, wziął na siebie grzechy całego świata, aby wszystkich nas, przybranych dzieci Bożych, raz na zawsze pojednać z Ojcem, bogatym w łaskę i miłosierdzie, a przez to otworzyć drogę do życia wiecznego.

   Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywamy w szczególnej atmosferze.
    Jak nigdy przedtem, czujemy się członkami jednej wielkiej rodziny ludzkiej, dziś tak bardzo doświadczonej, przygnębionej i smutnej w bolesnym zetknięciu się z tajemnicą cierpienia i śmierci. Obserwujemy świat coraz bardziej świadomy własnej kruchości, pogrążony w wielkim lęku, przerażony swą bezsilnością i niepewny jutra.
    Całej ludzkości spragnionej nadziei i pokoju, my chrześcijanie głosimy dziś wspaniałe orędzie: Chrystus zmartwychwstał, to znaczy raz na zawsze odniósł zwycięstwo nad złem, grzechem i śmiercią. Prawda Wielkiej Nocy nie należy do przeszłości – jest ona wciąż aktualna, nieustannie do nas przemawia, pozwala nam spojrzeć zarówno na bieg ludzkiej historii, jak i na nasze własne życie z nowej, Boskiej perspektywy. Zmartwychwstanie Chrystusa Pana przemienia mroki śmierci w jutrzenkę życia, łzy rozpaczy – w uśmiech nadziei, a lęk i niepewność – w głęboki pokój serca pokrzepionego łaską.
    W Święta Wielkanocne życzę każdemu z Was, Drodzy Bracia i Siostry, osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech owocem tego spotkania będzie coraz mocniejsza wiara, że Zbawiciel naprawdę żyje i jest zawsze z nami. Niech Jego obfite błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia.
   
    Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.