GRODNO
Środa,
29 marca
2023 roku
 

22 marca 2020 roku

Z głębi serca

ЗВЕСТАВАННЕ ПАНА

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji imienin życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, prawdziwej radości, optymizmu i niegasnącego zapału do służby Bogu i ludziom. Niech Matka Boża i święty patron troskliwie się Tobą opiekują, a miłosierny Bóg obdarza wszelkimi łaskami, których nigdy niech nie zabraknie.
Kochająca mama z rodziną
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji imienin serdecznie życzymy, by życie bez zmartwień płynęło i często słonko się uśmiechało. Niech Ekscelencja nam długo w dobrym zdrowiu żyje, a Matka Boża niech Cię ukrywa od smutku.
Apostolat „Margaretka” oraz wierni z Bieniakoń
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji imienin życzymy, aby Najświętsza Maryja Panna zawsze opiekowała się Ekscelencją, a szlachetne powołanie przynosiło radość i zadowolenie z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej. Za pośrednictwem św. Józefa wypraszamy dla Księdza Biskupa obfitych plonów w posłudze pasterskiej, pogodnych i jasnych dni oraz błogosławieństwa Bożego.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji imienin życzymy zdrowia, szczęścia, wytrwałości w posłudze pasterskiej, dużo pogodnych dni i życzliwych ludzi obok. Niech wszechmogący Bóg obdarzy Ekscelencję wszelkimi łaskami, a święty patron i Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekują.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji urodzin życzymy, aby dobry Bóg udzielał Ci dużo sił, zdrowia i cierpliwości do realizacji planów, Duch Święty towarzyszył i oświecał drogę życia przez długie lata, a Matka Boża obejmowała i otulała ciepłem swojego serca. Jesteś dla nas przykładem i punktem orientacyjnym. Twa miłość do Boga, pragnienie dojść do każdego ze wsparciem i z przesłaniem Ewangelii, szczera chęć świadczyć o Wszechmogącym słowem i czynem, pomagają nam realizować wolę Bożą, być z Panem, iść naprzód i zmieniać swe życie. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twój wysiłek przy remoncie kościoła. W modlitwie dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteś z nami i prosimy o świętość dla Ciebie.
Wierni z parafii św. Mikołaja w Mirze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w niełatwej posłudze duszpasterskiej, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi Cię wytrwałością i radością, a św. Józef i Najświętsza Maryja Panna pomogą w codziennych sprawach. Dziękujemy za to, że jesteś z nami i dla nas.
Wierni z parafii Traby
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zbigniewowi Dragule z okazji imienin życzymy pogody ducha, radości, sił, mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi Cię na każdy dzień życia, Maryja obdarza swoją miłością i opieką, a Anioł Stróż strzeże od wszelkiego zła.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek Starych
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Józefowi Hańczycowi z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Jezus błogosławi Cię na dalsze lata pracy na rzecz Boga i ludzi, a miłosierny Pan Bóg wynagradza za ofiarną posługę. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy
❧✿❧
Czcigodny Księże Wiktorze Chańko! Z okazji urodzin życzymy Ci pokoju, zdrowia, dobroci, pomocy Bożej w posłudze i harmonii w duszy. Niech Pan Bóg wynagrodzi obfitymi łaskami i obdarzy długim życiem. Kolejny rok stoi na progu. Życzymy światła w nim i zdrowia. Wybrawszy służbę Panu Bogu, Ty zawsze już jesteś gotowy. Rozdarcia pragniesz nie dopuszczać Nawet w myślach swych parafian. Z całego serca chcemy życzyć Tobie szczęścia cały ocean.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji imienin życzymy, aby święty patron opiekował się Księdzem każdego dnia, Pan Bóg zsyłał obfite dary, a Matka Najświętsza otaczała płaszczem macierzyńskiej opieki. Niech życie mija w radości, a posługa kapłańska przynosi obfite plony na niwie Pana. Dziękujemy za każde słowo, obecność, a przede wszystkim za piękny przykład kapłana.
Młode małżeństwa z dziećmi oraz księża pochodzący z parafii Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, radości i dobrobytu. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, Pan Jezus broni od nieszczęść, a Duch Święty obficie obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Wierni ze wsi Wiguszki, Golimszczyzna i Sakowicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień. Niech Twe życie będzie szczęśliwe i błogosławione, obok zawsze będą życzliwi ludzie, a w sercu mieszka radość i nadzieja. Niech zdrowie zawsze sprzyja, a siła nigdy nie opuszcza, Jezus wspiera w każdej sprawie, a patron święty zawsze czuwa nad Tobą.
Wierni z parafii świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodny Księże Aleksandrze Rudziewicz! Z okazji urodzin życzymy Ci zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, męstwa i zadowolenia z posługi kapłańskiej. Niech każda chwila będzie pełna miłości, a na twarzy zawsze gości uśmiech. Niech Najświętsza Maryja Panna prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do świętości, a Jezus miłosierny opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonice
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji urodzin życzymy pokoju, radości w duszy, zadowolenia z pracy z wiernymi. Niech rytm Twojego serca kapłańskiego bije rytmem miłości serca Jezusowego. Niech święty patron broni Cię w każdej chwili twego życia, dobry Bóg obdarzy błogosławieństwem, Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Tobą, Matka Boża obdarza ciepłem swego serca, a Anioł Stróż splata Ci wieniec z białych róż.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu codziennych obowiązków duszpasterskich. Niech każdy dzień obfituje w pokój i Boże błogosławieństwo. Dziękujemy, że Ksiądz jest z nami i dla nas!
Członkowie Kółek Różańcowych z parafii Sobotniki
❧✿❧
Szanownej organistce Pani Teresie z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Ci za cudowny śpiew i ofiarną posługę.
Wierni ze wsi Płoskowce i parafii Sylwanowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji imienin życzymy pogody ducha, optymizmu, szczerych i życzliwych ludzi obok. Niech droga, którą codziennie podążasz, będzie szczęśliwa, zdrowie – mocne, a radość – niegasnąca. Niech Twój święty patron zawsze czuwa nad Tobą. Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną posługę.
Wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok. Niech Jezus obdarza Cię obfitymi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otacza matczyną opieką, a Duch Święty prowadzi przez życie.
Wierni z Dereczyna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji urodzin i nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, życzliwych parafian, darów Ducha Świętego, wytrwania w powołaniu i wszelkich łask Bożych.
Mama, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, radości, wytrwałości na każdy dzień, pogody ducha oraz długich lat życia. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego, a Najświętsza Maryja Panna otula Cię swoją miłością.
Byli parafianie, chór kościelny z Wiszniewa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Petelczycowi z okazji urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, pogody ducha, uśmiechu, dużo radości i zdrowia, niech Duch Święty pomaga Ci pełnić posługę duszpasterską i udziela swych darów, a Maryja Panna otula macierzyńskim płaszczem i troszczy się o Ciebie zawsze i wszędzie.
Wierni z parafii Lida-Industrialny

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  278

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.