GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

23 lutego 2020 roku

Z głębi serca

ПАПЯЛЬЦОВАЯ СЕРАДА

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, błogosławieństwa i tylko radosnych chwil. Niech Jezus Chrystus będzie przewodnikiem na drodze życia, a Najświętsza Maryja Panna pociesza i obdarza pokojem. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Adamowicze i Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi Morawskiemu z okazji imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry i miłosierny Bóg obdarza Was mocnym zdrowiem, cierpliwością, spokojem i potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie udziela swych darów i pomaga w posłudze kapłańskiej. Szczerych i życzliwych ludzi obok, obfitych owoców i radości z pracy oraz niegasnącego zapału do służby Bogu i ludziom.
Rodziny Orlukas i Juadeszko ze wsi Goraczki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sinickiemu z okazji urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, niegasnącej miłości i wiary oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg błogosławi Ci i wynagradza za nieustanną pracę i modlitwę.
Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą dobrzy i szczerzy ludzie, zawsze gotowi przyjść z pomocą. Niech Anioł Stróż czuwa nad Tobą, a Matka Boża otula swym płaszczem. Życzymy pogody ducha, optymizmu, obfitych łask Bożych na każdy dzień posługi kapłańskiej i spełnienia marzeń.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Gniezna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji imienin życzymy zdrowia, pokoju, radości i owocnych plonów w każdej sprawie. Niech Twoją codzienność wypełniają wiara, nadzieja i miłość, dobry Bóg nieustannie błogosławi, Maryja Panna wyprasza potrzebne łaski, a święty patron zawsze będzie obok. Dziękujemy za ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą parafianie z Adamowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Żywalewskiemu z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie podążasz, będzie szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie – mocne, a radość – niegasnąca. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Rodzina Żywalewskich
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twą drogę zawsze oświeca Matka Najświętsza, Jezus trzyma przy swoim sercu i obdarza potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie bezgranicznie hojny na swe dary. Życzymy również zdrowia, pogody ducha i radości. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Twe dobre serce i modlitwę.
Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości i pokoju. Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czigodnemu Księdzu Pawłowi Gordziejczykowi z okazji urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitego plonu w posłudze na niwie Pańskiej, pomocy Bożej na niełatwej drodze kapłańskiej oraz codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i życzliwych ludzi obok.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czigodnemu Księdzu Andrzejowi Kowszukowi z okazji urodzin życzymy dużo łask Bożych, zdrowia, szczęścia, uśmiechu i radości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna prowadzi Cię najpiękniejszą drogą, a każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Liszykowi z okazji imienin i urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi obok i aby praca przynosiła radość. Niech Pan Bóg błogosławi każdy dzień, a Matka Boża prowadzi do świętości i nieustannie się Tobą opiekuje.
Członkowie Kółka Różańcowego św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Z powodu odejścia do wieczności czcigodnego Księdza Pawła Borysiewicza przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia i chrześcijańskiego wsparcia rodzinie zmarłego.
Wierni z Radunia
❧✿❧
Z powodu śmierci czcigodnego Księdza Pawła Borysiewicza składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia krewnym zmarłego. Niech Pan przyjmie duszę swego sługi do Królestwa Niebieskiego.
Wierni z parafii Nowojelnia

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.