GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Jedyna obrona u Boga

Słowo redaktora

 Już szybko rozpoczniemy Wielki Post, czas łaski i zbawienia. Zostaniemy razem z Jezusem wyprowadzeni na pustynię i poddani pokusie.
   Post Chrystusa nawią- zuje do czterdziestoletniej wędrówki Izraela z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej i jest pierwowzorem Wielkiego Po- stu Kościoła przygotowującego się do Wielkanocy. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak porzucić nieuporządkowane przywiązania i na nowo zwrócić się do Boga.
    Od samego początku do zalecanych przez Kościół praktyk pokutnych należy post, modlitwa i jałmużna.
Oznaczają one szczególną powściągliwość w spożywaniu pokarmów, zwrócenie się z synowskim oddaniem do miłosiernego Ojca i otoczenie miłosierną troską ubogich. „Istnieją trzy rzeczy, na których trzyma się wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to: modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie” – twierdził św. Piotr Chryzolog.
    Dziś trudno zrozumieć sens wielowiekowego i niezmiennego nauczania Kościoła. Dominujący w świecie konsumpcjonizm i materializm zamiast zaspokajać potrzeby, stwarzają wciąż nowe i często prowadzą do niekończącego się samozadowolenia. Człowiek nie ma nawet czasu, aby obcować z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem.
    Okres Wielkiego Postu jest dla nas niezbędny, bo rzeczywiście potrzebujemy przygotowania duchowego, odnowy, nawrócenia, abyśmy mogli w pełni zanurzyć się w misterium świąt paschalnych. To czas szczególnego działania Boga, który obdarza nas potrzebnymi łaskami. Nie czyni tego jednak wbrew naszej woli, dlatego niezbędna jest nasza otwartość na Bożą łaskę, którą otrzymujemy w sakramentach świętych, czytając Biblię, uczestnicząc w rekolekcjach i nabożeństwach.
    Drodzy Czytelnicy!
    Pouczeni słowami św. Piotra Chryzologa pamiętajmy o tym, że modlitwa, uczynki miłosierdzia i post są naszą jedyną obroną u Boga. Tym trzem obszarom sens nadaje miłość jako najważniejsza przestrzeń wolności, którą obdarzył nas Stwórca.
    Przeżywając tegoroczny czas wielkopostnej zadumy, nadajmy całemu naszemu życiu znaczenie, odnieśmy je do Chrystusa i rozświetlijmy je światłem Ewangelii!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.