GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

III Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Мt 4, 12–23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Jezus – drogą nawrócenia
    Każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Nawrócić się oznacza rozpocząć życie od nowa – razem z Bogiem, zgodnie z Jego wolą. Nawrócony to ten, kto zawierzył Panu na zawsze nie tylko wszystko, co posiada, lecz także całego siebie; to ten, kto postawił Zbawiciela na pierwszym miejscu i z całych sił stara się osiągnąć świętość. Chodzi też o poprawę z grzechów lekkich, z codziennych słabości, które obciążają w drodze do Królestwa Bożego. Aby się zbliżyć do Wszechmocnego i przemienić swoje życie, trzeba dostrzec przechodzącego obok Jezusa i usłyszeć Jego propozycję: „Pójdźcie za Mną!” (Mt 4, 19). W ten sposób Chrystus wskazuje nam drogę nawrócenia. Poprzez to wezwanie Bóg wyciąga do człowieka pomocną dłoń. Decydujący się pójść za Nim musi zostawić wszystko, zburzyć mury, które go dzielą od Boga i odrzucić grzech oraz to, co do niego prowadzi.
    Jezus każdego z nas zaprasza do podjęcia mężnej decyzji o nawróceniu. Nie lękajmy się! Pan leczy wszelkie choroby i słabości, a także podnosi na duchu tych, którzy pragną własnej przemiany i kroczenia Jego drogą.
● Czy jestem gotów podjąć drogę oczyszczenia?
● Jaka jest moja relacja z Bogiem?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.