GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

12 stycznia 2020 roku

Z głębi serca

CHRZEST PAŃSKI

❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom Andrzejowi Roubie, Proboszczowi Piotrowi Kubielowi oraz wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju w duszy, wiernych ludzi obok, hojnych darów Ducha Świętego. Niech Bóg Ojciec obdarza Was swoją mocą, Jezus błogosławi, a Maryja chroni przed zmartwieniami.
Parafianie z Krupowa
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z serca dziękujemy, że rozdzieli z nami radość z okazji obchodów 30. rocznicy od momentu zwrócenia naszej świątyni parafialnej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Matki i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus.
Róże Żywego Różańca z parafii Trójcy Przenajświętszej w Zelwie
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze Zofii Śmietance z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia na długie lata, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Panny, pogodnych dni. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę, a Bóg pomaga w realizacji wszelkich zamiarów i obdarza szczęściem. Dziękujemy za dobre serca, oddaną posługę, miłość i cierpliwość do dzieci, troskę o świątynię.
Komitet Kościelny, Koło Żywego Różańca, parafianie z Żemysławia i Girowicz
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subielowi, Siostrom gnieszce i Annie, Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, samych pogodnych dni, mocnego zdrowia na długie lata. Niech Zbawca oddali smutek i troski, wypełni serce radością i nadzieją na lepsze jutro, zachowa od nieszczęść. Dziękujemy za dobre serca, oddaną posługę, troskę o świątynię.
Komitet Kościelny, Koło Żywego Różańca MB Bolesnej z Girowicz, parafianie z kościoła pw. Najświętszej Trójcy w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodny Księże Aleksandrze Rudziewicz! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Bóg co dnia obdarzał swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, pokojem, mądrością i sukcesami w posłudze duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze jaśnieje uśmiech, oczy płoną z radości, a serce głośno bije z miłości. Niech Gwiazda Betlejemska nigdy nie gaśnie na drodze życia.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by w wieczór wigilijny bardziej niż ogień w piecu, bardziej niż światło płonących świec ogrzewała Was miłość krewnych i bliskich ludzi. Niech maleńki Jezus prowadzi ziemską drogą, chroni od upadku, zawsze wspiera i pomaga. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla całe życie.
Wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Agielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, pokoju w sercu, wytrwałości i dużo radości. Niech Bóg stawia na drodze dobrych ludzi. Niech Ksiądz nadal zostaje tak życzliwy i uczynny. Niech uśmiech nigdy nie znika z twarzy.
Wierni z parafii Wniebowzięcia NPM, Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, sukcesów, pokoju, niegasnącej nadziei i wiary, życzliwych ludzi obok. Niech Bóg obdarza łaskami, Maryja nieustannie się opiekuje, a Duch Święty hojnie obsypuje darami. Z serca dziękujemy za obecność wśród nas, troskę o kościół, głoszenie Słowa Bożego i katechizowanie naszych dzieci.
Parafianie z Nowojelni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy hojnych łask od Dzieciątka Jezus i Bożej pomocy w każdej sprawie. Niech Pan wspiera w pełnieniu niełatwej posługi kapłańskiej, Duch Święty oświeca każdy dzień, Matka Boża otacza opieką, a święty Patron wstawia się za Księdzem przed Bożym tronem.
Parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, mocnego zdrowia, pokoju, pogody ducha, radości i wytrwałości. Niech droga życia będzie szczęśliwa, święty Patron pomaga w realizacji zamiarów, a Matka Boża prowadzi drogą ku świętości.
Byli parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarzył Was mocnym zdrowiem, radością i pogodą ducha, dobrocią i życzliwością ludzkich serc.
Rycerstwo Niepokalanej i Kółko Adoracji
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Gwiazda Betlejemska oświetlała drogę, Dzieciątko Jezus obdarzało pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty opromieniał światłem i obficie udzielał swych darów. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, a także życzliwych ludzi obok.
v Parafianie ze wsi Łojki
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Gordziejczykowi, Pawłowi Romanowskiemu oraz Siostrze Idalii z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by nowonarodzony Pan Jezus obdarzył łaskami, mocnym zdrowiem, radością, pogodą ducha, a także dobrocią i życzliwością ludzką, a Najświętsza Maryja Panna stale się opiekowała. Dziękujemy za dobre serce i ofiarną pracę na rzecz naszej parafii!
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Siostrom Irenie, Marii i Zofii z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy miłości od Dzieciątka Jezusa, mocnego zdrowia, nieustannej radości, dobroci i pogodnych dni. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę, Matka Boża ciągle się opiekuje, Duch Święty otacza światłem i hojnie zsyła dary. Niech nasze modlitwy inspirują do dalszej szlachetnej i ofiarnej posługi na rzecz Boga i ludzi.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i Siostrze Paulinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pogody ducha i dużo radości. Niech Duch Święty opromienia światłem każdy dzień Waszej posługi, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przygarnia do swego serca. Niech Wasza posługa przynosi obfite owoce i łączy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Parafianie z Putryszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Święty oświeca kapłańską drogę, a Matka Boża dodaje sił, wytrwałości i cierpliwości. Niech każdy dzień posługi na rzecz Boga i ludzi przynosi radość i satysfakcję.
Wierni z parafii św. Michała w Gnieźnie
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Czesławie Pawlukiewicz! Z okazji Urodzin życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, a satysfakcja z owoców swej pracy pozwala na podejmowanie nowych przedsięwzięć. Życzymy Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego oraz obfitych łask Bożych. Niech opieka Pana prowadzi Cię właściwą drogą, a Jego światło rozjaśnia mrok. Życzymy, abyś doznawał życzliwości i miłości od każdego spotykanego człowieka. Niech Bóg Cię umacnia swoją łaską i pokojem.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Urodzin życzymy zdrowia, radości i pokoju w duszy. Niech droga, którą Bóg wybrał dla Księdza, zawsze będzie oświecona przez Najświętszą Matkę, niech Jezus przytula do serca i obdarza błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie hojny na dary. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Księdza dobre serce i modlitwę.
„Legion Maryi” oraz grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech każdy dzień będzie wypełniony pokojem, w oczach jaśnieje szczęście, a z twarzy nie schodzi uśmiech.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdecznie życzymy mocnego zdrowia i życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza zawsze ma w swojej opiece.
Parafianie ze Studzieników
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Jezus przytulał do swego serca i błogosławił, Gwiazda Betlejemska prowadziła najlepszą drogą do Pana, Najświętsza Matka otaczała opieką, a Duch Święty opromieniał swoim światłem. Dziękujemy za miłość i cierpliwość do nas, oddaną posługę, głoszenie Słowa Bożego i dobre serce.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Stanisławowi Staniewskiemu, Waldemarowi Słocie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Andrzejowi Jodkowskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Edwardowi Petelczycowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa i mocnego zdrowia. Niech Dzieciątko Jezus odnawia Waszą wiarę, Duch Święty pomaga dostrzegać owoce ze swej pracy, a Matka Boża broni od zła.
Apostolat „Margaretka” z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Eugeniuszowi Cichonowi, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Janowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi i Pawłowi Białonosowi, a także wszystkim Księżom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, darów Ducha Świętego, zdrowia i sił w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą, a Matka Boża ma w swojej opiece.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym, apostolat „Margaretka” i wierni z Radunia
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Wiktorowi Bochanowi, Edwardowi Pietelczycowi, Waleremu Maziukowi, Andrzejowi Jodkowskiemu Stanisławowi Staniewskiemu i Waldemarowi Słocie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, siły na każdy dzień posługi, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Dzieciątka Jezus. Niech Święta Rodzina opiekuje się wspólnotą redemptorystów, a miłość Pana Boga umacnia Was i czuwa nad Wami.
Parafianie z kościoła Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Wiktorowi Bochanowi, Edwardowi Petelczycowi, Waleremu Maziukowi, Andrzejowi Jodkowskiemu Stanisławowi Staniewskiemu i Waldemarowi Słocie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, radości, nadziei, wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Matka Najświętsza chroni Was od złego, a Gwiazda Betlejemska oświetla drogę do Pana.
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Janowi Woronieckiemu i Jerzemu Sadowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech życie będzie oświetlone promieniami Gwiazdy Betlejemskiej, Bóg błogosławi, a Maryja Panna ma w swej opiece. Dziękujemy za modlitwę, nauki i życzliwość.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Waleremu Spirydonowi, Marianowi Chamieni, Henrykowi Żukowskiemu, Jerzemu Konopielce, Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy długich lat życia, dobrego zdrowia, szczęścia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Niech Duch Święty prowadzi Bożymi ścieżkami, a Pan Jezus udziela swoich łask. Dziękujemy za cierpliwość i radość, którą nas obdarzacie.
Wierni z kaplicy w Bortnikach parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło radość, pokój, nadzieję i miłość od wszystkich ludzi. Niech Pan błogosławi i pomaga przezwyciężać wszelkie trudności, a Duch Święty przenika w głąb serca i wypełnia dni swoimi darami.
Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech Święta Rodzina ma Ojca w swojej opiece, a Duch Święty oświeca drogę i zawsze towarzyszy, udzielając potrzebnych darów.
Wierni ze wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby Dzieciątko Jezus oświecało drogę, każdy dzień był szczęśliwy i błogosławiony, serce wypełniały radość i nadzieja, Święta Rodzina obdarzała mocnym zdrowiem, cierpliwością i pokorą, a Duch Święty mądrością i pokojem.
Wierni ze wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele, Olegowi Janowiczowi, Leonowi Liszykowi i Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego, wielu radosnych chwil na co dzień oraz długich lat życia, abyście mogli służyć Bogu i Jego ludowi. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza prowadzi do świętości i nieustannie się Wami opiekuje.
Członkowie Kółka Różańcowego św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by zawsze otaczały Księdza promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Matki Najświętszej. Niech Jezus króluje w sercu i obdarza łaskami. Dziękujemy za mądrość i dobre serce!
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Żyrmuny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pokoju w duszy, radości, licznych łask Bożych, dobrych ludzi obok zawsze gotowych do pomocy, a także sił w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Boża nieustannie ma Księdza w swojej opiece, a Bóg obdarza błogosławieństwem.
Wierni ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi, Romanowi Wojciechowiczowi oraz naszym Siostrom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, radości, sił i wytrwałości w posłudze, pokoju w duszy i sercu, spełnienia wszystkich marzeń. Niech nowonarodzony Jezus uświęca każdy dzień, a Maryja ma w swej opiece.
Wierni z parafii świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy hojnych łask Bożych i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech święta noc jaśnieje blaskiem nadejścia Króla nad wiekami, nowy rok będzie wypełniony pokojem i miłosierdziem, a Gwiazda Betlejemska oświetla kapłańską drogę.
Wierni z parafii Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej dobroci. Szczerze dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, ofiarną pracę, cierpliwość, dobroć i otwartość serca.
Parafianie z Brzostowicy Małej
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi i Witalemu Mancewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Dzieciątko Jezus obdarza pokojem i miłosierdziem, oświeca drogę kapłańską. Serdecznie dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Wierni z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Mancewiczowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy obfitych łask Bożych. Niech Matka Najświętsza zawsze się Ojcem opiekuje, Pan prowadzi przez życie, a Duch Święty udziela obfitych darów i oświeca drogę kapłańską.
Wierni z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, zdrowia, hojnych darów Ducha Świętego. Niech Maryja Panna otacza matczyną miłością i opieką, a nasza modlitwa dodaje sił. Bardzo się cieszymy, że Ksiądz jest z nami. Dziękujemy za posługę w parafii, cierpliwość do nas, mądre nauki, dobroć i skromność, troskę o ludzi i czułe serce.
Komitet Kościelny i parafianie z Korobczyc i pobliskich wsi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, opieki Maryi Panny, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom, radosnych i pogodnych dni. Dziękujemy za dobre serce, głoszenie Słowa Bożego oraz otwartość na każdego.
Parafianie z Zabłoci
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Arturowi Leszniewskiemu, Siostrom Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot, Julii Klawiec z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, radości na co dzień, spełnienia marzeń i życzliwych ludzi obok. Niech pokój jak Gwiazda Betlejemska płonie w sercu i napełnia je dobrocią, Matka Boża otacza miłością i opieką, a Jezus błogosławi i hojnie obdarza łaskami.
Parafianie ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i ludzkiej życzliwości. Niech nowonarodzony Syn Boży wzmacnia Cię w powołaniu, a każdy dzień życia będzie wypełniony szczęściem i radością.
Parafianie z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli we wsi Kozłowicze i wspólnota religijna Świętej Rodziny z Wiercieliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha, radości, wiernych ludzi obok, obfitych darów Ducha Świętego oraz łask Bożych. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata posługi, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą drogą życia.
Parafianie i Kółko Różańcowe z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy hojnych łask Bożych. Niech Maryja przytula do serca, Duch Święty prowadzi wspaniałą drogą życia, a Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata posługi i zawsze będzie przykładem bezgranicznej miłości i bezwarunkowego przebaczenia.
Wspólnota „Matki w modlitwie” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, optymizmu, nadziei i wiary. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę, obdarza pokojem i radością, Dzieciątko Jezus otacza światłem, a Najświętsza Matka otula płaszczem miłości. Dziękujemy za posługę w naszej parafii, oddaną pracę na rzecz odnowienia świątyni, za dobroć i szacunek do nas, życzliwość i wyrozumiałość.
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia, życzliwych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świętego. Niech Dzieciątko Jezus wraz z Maryją opiekuje się Księdzem w niełatwej posłudze kapłańskiej, a nowy rok przyniesie radość Bożej łaski, gdyż dla Pana i ludzi nie oszczędzasz sił. Dziękujemy za Słowo Boże, pouczające kazania oraz życzliwy uśmiech.
Wierni ze wsi Somnaniszki parafia Nacza
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu i Arturowi Leszniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy hojnych łask od nowonarodzonego Chrystusa. Jak Gwiazda Betlejemska rozświetliła ziemię, gdy się urodziło Dziecię Jezus, tak niech miłość Boga Ojca płonie niegasnącym światłem w Waszym życiu!
Członkowie wspólnoty „Matki w modlitwie” oraz apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i obfitych łask Bożych. Niech nowonarodzony Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Matka Najświętsza nieustannie się Ojcem opiekuje.
Jana, Walery, Weronika
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Agielowi, Witalemu Słuce, Witalemu Sierce, Janowi Osipowiczowi, Witoldowi Petelczycowi i Aleksandrowi Machnaczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Maryi, pomocy świętych Orędowników, owocnej posługi na niwie Pana, mocnego zdrowia, mądrości i wytrwałości. Niech Dzieciątko Jezus oświeca Waszą drogę kapłańską. Dziękujemy za przykład, pobożność i nauki, za miłość do ludzi i troskę o świątynię.
Kółko Różańcowe św. Maksymiliana z parafii św. Teresy z Avili w Szczuczynie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, głębokiej wiary, nadziei i miłości, radości i pokoju w sercu. Niech Gwiazda Betlejemska ukazuje drogę do Pana, a Jezus błogosławi i hojnie obdarza łaskami.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, pokoju w duszy, radości, niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech Maryja Panna ma w swej opiece, Duch Święty pomaga w realizacji planów, Chrystus będzie Przyjacielem, a służba Bogu i ludziom przynosi radość i obfite owoce. Dziękujemy za posługę w naszej parafii i wspaniały przykład wiary.
Apostolat „Margaretka”, Legion Maryi i wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi, Siostrom Goretti, Eucharii, Pauli Serafimie i Julicie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, optymizmu, mocnej wiary i niegasnącej miłości do Boga i bliźnich. Niech Pan błogosławi każdy dzień, a Matka Najświętsza otacza opieką.
Rada Kościelna i rodzina Kościuszków
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Olegowi Janowiczowi i Janowi Sarele z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby Dzieciątko Jezus darzyło zdrowiem, siłą i pokojem, Matka Najświętsza miała w swej opiece, a Gwiazda Betlejemska oświecała drogę kapłańską.
Maria Wiszniewska i Maryna Skorb z parafii Wołpa
❧✿❧
Czcigodni Księża Tadeuszu Kaczan i Dymitrze Siedlecki! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, dziękując za trud i poświęcenie, życzymy, aby Chrystus wypełnił Wasze serca swoją łaską, obdarzył zdrowiem i błogosławieństwem. Niech Bóg miłością Wasze dusze napełnia, Niech Duch Święty swą rolę wypełnia. A Jezus maleńki, nam narodzony, Rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony.
Parafianie z Konwaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Markielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia na długie lata. Niech każdy dzień przynosi siły i radość do realizowania posługi, Jezus obdarza potrzebnymi łaskami, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Róże Żywego Różańca z parafii Trójcy Przenajświętszej w Zelwie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia, sił do głoszenia Ewangelii, niegasnącego zapału, wiary i miłości w sercu, mocy i cierpliwości na drodze kapłańskiej oraz radości i pogody ducha.
Rada Kościelna z parafii Repla
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Dziękujemy za głoszenie Ewangelii, piękny przykład wiary i mądrości. Niech Matka Najświętsza zawsze się opiekuje. Oby Ksiądz służył w naszej parafii jak najdłużej!
Wierni z Dworca
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, pomyślności, wiernych ludzi obok, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i nieustannej opieki Maryi Panny. Dziękujemy za przykład głębokiej modlitwy, mądre i pouczające słowa, opiekę duchową i naukę, która zostawia ślad w naszych sercach. Niech droga będzie długa, szczęśliwa i owocna, a Wszechmocny wynagrodzi za to, że pomaga Ksiądz ludziom kroczyć przez życie z wiarą, nadzieją i miłością.
Parafianie z Hoży
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask od Dzieciątka Jezus oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Rodzina Zając
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy długich lat życia i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Boże Dziecię darzy potrzebnymi łaskami i rozświetla każdy dzień.
Rodziny Kowalczuków i Skiełbasów z Sylwanowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, łask Bożych na długie lata, nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech Bóg błogosławi i wynagradza za dobroć i życzliwe serce.
Rodzina Pilutkiewicz z Łojek
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Olegowi Janowiczowi, Janowi Sarele, Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia na długie lata, owocnej pracy na niwie Bożej, nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech smutek Was omija, a życie mija w radości.
Wierni z parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pogodnych dni posługi kapłańskiej. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę życia, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem, Matka Najświętsza się opiekuje, a Duch Święty udziela swych darów. Dziękujemy za głoszone Słowo Boże, modlitwę i troskę o świątynię. Dziękujemy, że jesteś z nami i dla nas!
Parafianie z Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Liszko z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi w każdej chwili życia, Matka Boża chroni przed złem, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę do Pana.
Ciocia Maria z rodziną

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.