GRODNO
Niedziela,
24 wrzesnia
2023 roku
 

Chrzest. Komentarz kapłana

Pytania i odpowiedzi

Aby przyjąć chrzest kandydat najpierw musi wyrazić chęć zostania chrześcijaninem. Zwykle odbywa się to podczas indywidualnej rozmowy z kapłanem. Gdy chodzi o chrzest dziecka, to pragnienie wyrażają rodzice.
    Podczas udzielania chrztu za dziecko uznaje się osobę do 7 roku życia włącznie. Jeśli jest starsza, powinna zostać ochrzczona jako człowiek dorosły (por. KPK, kan. 852 §1, kan. 97).
Oczywiście przed udzieleniem sakramentu powinno się odbyć odpowiednie przygotowanie (spotkania z kapłanem). Dotyczy to zarówno przyjmującego chrzest (jeśli jest to osoba dorosła), jak i rodziców, chrzestnych. Chrzestni są wybierani przez kandydata do chrztu, jego rodziców lub opiekunów, w wyjątkowych sytuacjach – przez proboszcza czy kierownika. Oprócz tego trzeba mieć tę możliwość i wyrazić chęć spełniania podjętego obowiązku.
    Jeśli chodzi o chrzest osób dorosłych, od początków istnienia Kościoła jest praktykowany dość długi okres katechumenatu – specjalnego przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Jest to bardzo ważny czas w życiu człowieka, który powinien w odpowiedni sposób przygotować się do przyjęcia wielkiego Bożego daru. Podczas katechumenatu wierni uczęszczają na katechezę, w trakcie której są omawiane pytania doktrynalne, a także istota praktyk religijnych. Katechumeni poznają podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, Biblię, przykazania, historię zbawienia, składowe oraz sens Mszy św.
    Warto też zaznaczyć, że Kościół nigdy nie odmawia chrztu osobom, którym zagraża śmierć. Wymaga jednak wyrażenia woli przyjęcia sakramentu oraz obietnicy, że będą zachowywały nakazy chrześcijańskie (por. KPK, kan. 865). W sytuacjach śmiertelnego zagrożenia nie stawia się pytania o obowiązek katechumenatu.
    Wiemy, że podczas chrztu człowiek oczyszcza się ze wszystkich grzechów i nie musi się spowiadać. Jednak powinien on umieć wzbudzić żal za grzechy. Najlepiej, by nowo ochrzczony, jeśli istnieje taka możliwość, przyjął zarazem sakrament bierzmowania i I Komunii Świętej – wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  99

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.