GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (200)

Słowo dla Życia

papa franciszek 2020Papież Franciszek
    Ewangelia Chrystusa nie jest bajką, mitem, budującą historią. Ewangelia Chrystusa to pełne objawienie Bożego planu dotyczącego człowieka i świata. Jest to orędzie jednocześnie proste i wspaniałe, co pobudza nas do postawienia sobie pytania: jaki konkretny plan umieścił we mnie Pan, stale aktualizując swoje narodziny pośród nas?
    Apostoł Paweł podpowiada nam odpowiedź: „[Bóg] wybrał nas [...], abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości” (Ef 1, 4). Oto znaczenie Bożego Narodzenia. Pan stale przychodzi do nas i obdarza swoim Słowem, aby każdy mógł się stawać świętym w miłości. Świętość to przynależność do Boga, to komunia z Nim, przejrzystość Jego nieskończonej dobroci. Świętość to strzeżenie daru, który dał nam Bóg. Dlatego ktokolwiek przyjmuje w sobie świętość jako dar łaski, nie może nie przełożyć jej na konkretne działanie w codziennym życiu. Ta miłość, to miłosierdzie wobec bliźniego, będące odzwierciedleniem miłości Boga, jednocześnie oczyszcza nasze serce i pozwala nam przebaczać, czyniąc nas dzień po dniu „nieskalanymi”.
Fragment przemówienia przed modlitwą „Anioł Pański” w Watykanie, 05.01.2020 


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Stajenka wyraźnie uczy, że nie możemy się poddać ułudzie bogactwa i różnorodnym przemijającym obietnicom szczęścia. […] Nowonarodzony Chrystus pragnie, byśmy byli bliżej siebie nawzajem oraz bliżej Niego. Więc przybliżajmy się do Niego nie tylko dziś, lecz nieustannie – poprzez głęboką wiarę i miłość, w modlitwie i pracy, w radości i cierpieniu. Jednoczmy się z Nim we Mszy i Komunii św. Stawajmy się bliżsi jeden dla drugiego nie tylko przy stole wigilijnym i podczas składania życzeń, lecz zawsze.
Fragment kazania podczas Pasterki w katedrze grodzieńskiej, 24.12.2019

staniewski2   Ks. bp Józef Staniewski

      Chrystus się rodzi – nas oswobodzi! W mieście Dawida narodził się nam Zbawca Pan! Wędrujemy wiarą i myślą właśnie tam, gdzie Bóg wchodzi do historii człowieka – staje się naszym bratem, rodząc się z Maryi Panny. O tym świadczą pasterze i trzej królowie, którzy jako pierwsi powitali Dzieciątko Jezus w betlejemskim żłóbku. Powitali, gdyż rozpoznali w Nim Mesjasza, na którego naród, wybrany przez Pana Boga, czekał przez wieki. I oto nadeszła ta chwila – chwila spotkania człowieka ze swoim Stwórcą… Chwila, w której w ramionach miłości człowiek jednoczy się z Bogiem. Najwyższy pozwala się przytulić, aby byśmy się już nie czuli osamotnieni i porzuceni.
Fragment życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.