GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego
    1. Czy w Państwa parafii regularnie wygłasza się kazanie podczas niedzielnej Mszy św.?
    2. Czy istnieje zwyczaj wygłaszania kazania podczas Mszy św. w dzień powszedni? Czy odczuwają Państwo i Państwa znajomi duchową potrzebę słuchania kazania podczas każdej Mszy św.?
    3. Czy wygłasza się w Państwa parafii kazania katechizmowe, tłumaczące Katechizm Kościoła Katolickiego?
    4. Jakie tematy poruszają kapłani w swoich kazaniach?
    5. Jakie tematy niepokoją Państwa najbardziej? Jakie tematy warto poruszać i omawiać podczas kazania?
    6. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania kapłanów do kazań (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
    7. Czy według Państwa lokalny Kościół (kapłani, wierni świeccy) w odpowiedni sposób wykorzystuje dziś do głoszenia Ewangelii środki masowego przekazu oraz internet?
    8. Jak Państwo sądzą, jakich starań trzeba dołożyć, by bardziej owocnie głosić Słowo Boże podczas Mszy św. oraz ceremonii nieliturgicznych?

    Komisja ds. Życia Konsekrowanego
    1. Jak Państwo rozumieją znaczenie wyrażenia „życie konsekrowane”?
    2. Jakie znają Państwo formy życia konsekrowanego?
    3. Jaką działalność w Państwa parafii prowadzą osoby konsekrowane?
    4. Czy uważają Państwo działalność wspólnoty zakonnej w swojej parafii i na terenie diecezji za zauważalną i wystarczającą?
    5. Co mogą Państwo zaproponować, by zwiększyć świadomość wiernych o życiu konsekrowanym?
   
    Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego
    1. Jak Państwo rozumieją wyrażenie „dziedzictwo Kościoła”?
    2. Jakie kierunki działalności w ramach zachowania dziedzictwa Kościoła uważają Państwo za najważniejsze?
    3. Czy Państwa zdaniem są wystarczające dążenia i działania lokalnego Kościoła, by zachować swoje dziedzictwo?
    4. Jak Państwo sądzą, czy kapłani i wierni świeccy są odpowiednio przygotowani do działalności w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego Kościoła?
    5. Jak zachęcić kapłanów i wiernych do troski o dziedzictwo Kościoła?
   
    Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
    1. Jak Państwo rozumieją słowa papieża Franciszka wypowiedziane na XXXVI Światowych Dniach Młodzieży w Panamie: „Młodzież to nie przyszłość Kościoła, lecz jego «dzisiaj»”?
    2. Proszę określić wiek osób, które można uznać za młode.
    3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej z młodzieżą istnieją w Państwa parafii?
    4. Czy dostrzegają Państwo niewystarczający stopień opieki duszpasterskiej nad młodzieżą w swojej wspólnocie? Jeśli tak, proszę określić przyczyny.
    5. Czy dostrzegają Państwo barierę w działalności duszpasterskiej z młodzieżą w wirtualnych środkach masowego przekazu?
    6. W jaki sposób Państwa zdaniem można najlepiej wykorzystać przestrzeń wirtualną (sieci społecznościowe i in.) do ewangelizacji młodzieży?
    7. W jaki sposób Państwa zdaniem dziś można najszybciej i najskuteczniej dotrzeć do młodzieży, zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego?
    8. Jakie wydarzenia dla młodzieży Państwa zdaniem Kościół powinien organizować w diecezjach, dekanatach, parafiach?
   
    Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego
    1. Jak rozumieją Państwo wyrażenie „wychowanie katolickie”? Czy powinno wychowanie katolickie odróżniać się od innych form wychowania?
    2. Czy dostrzegają Państwo różnicę w określeniach „lekcje religii” oraz „katecheza”? Na czym polega?
    3. W jakich formach katechizacji Państwo kiedykolwiek uczestniczyli (parafialne, szkolne przygotowanie przed przyjęciem sakramentów i in.)?
    4. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania osób, które Państwa katechizowały (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
    5. Czy istnieje w państwa parafii potrzeba katechizowania dorosłych? Jakie formy mogą Państwo zaproponować?
    6. W jaki sposób Państwa zdaniem powinna odbywać się katechizacja dzieci i młodzieży w rodzinach?
    7. Jak Państwo sądzą, jakie cechy powinien posiadać katecheta, by móc zainteresować swoich uczniów i zachęcić ich do prowadzenia rzeczywiście życia religijnego?
    8. Komu oddają Państwo przewagę w nauczaniu katolickim – kapłanom, siostrom zakonnym lub osobom świeckim? Dlaczego?
    9. Czy uważają Państwo poziom programu katechizacji uczniów szkół odpowiedni do potrzeb współczesnej rzeczywistości?
   
    Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.