GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Życie Kościoła

Decyzją Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi nowy rok pasterski w naszym kraju jest poświęcony św. Janowi Pawłowi II. W ten sposób pragniemy uczcić jubileusz 100-lecia urodzin wielkiego papieża, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w polskich Wadowicach, a także bliżej poznać jego nauczanie oraz bogate dziedzictwo duchowe, które po sobie pozostawił.
Hasło roku papieskiego brzmi: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Te słowa św. Jan Paweł II wypowiedział 22 października 1978 roku podczas Mszy św. na rozpoczęcie swego prawie 27-letniego kierowania Stolicą Apostolską. Jeśli chodzi o znaczenie pontyfikatu Ojca Świętego dla naszego kraju, warto zauważyć, że właśnie Jan Paweł II sprzyjał odrodzeniu struktur kościelnych na Białorusi. Z osobą świętego papieża jest związane bardzo ważne wydarzenie: 25 lipca 1989 roku mianował ks. Tadeusza Kondrusiewicza administratorem apostolskim dla katolików na Białorusi, a jesienią tegoż roku w bazylice św. Piotra w Rzymie (Włochy) udzielił mu sakry biskupiej. Ojciec Święty wyznaczył też pierwszego w historii naszego kraju kardynała Kazimierza Świątka.
13 kwietnia 1991 roku św. Jan Paweł II założył diecezję grodzieńską. W Bulli „Qui Operam” zaznaczył: „Na wieczną pamięć przekazujemy tę sprawę, aby w Związku Republik Radzieckich został odnowiony Kościół katolicki dla duchowego pożytku wspólnoty katolików obrządku łacińskiego, mieszkających w obwodzie grodzieńskim w Republice Białoruś jako składowej Państwa Federalnego, i wydajemy List Apostolski...”.
   
Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził Kodeks Prawa Kanonicznego, ogłosił odnowiony Katechizm Kościoła Katolickiego, odbył 120 podróży zagranicznych, odwiedził 129 krajów, beatyfikował 1243 i kanonizował 482 osoby, wydał 14 encyklik i 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich, tysiące listów papieskich, opublikował trzy książki. Czas trwania pontyfikatu Jana Pawła II jest krótszy tylko od zwierzchnictwa św. Piotra oraz papieża Piusa IX (1846-1878).

    Wraz z Bullą o założeniu diecezji grodzieńskiej Ojciec Święty podpisał Bullę o mianowani „umiłowanego syna Aleksandra Kaszkiewicza z duchowieństwa archidiecezji wileńskiej, proboszcza parafii Ducha Świętego w Wilnie, Biskupem Grodzieńskim Łacińskim”. Za katedrę biskupa diecezjalnego i „matkę kościołów” obrano kościół pw. św. Franciszka Ksawerego.
    Wielki papież bardzo kochał Białoruś i zawsze pamiętał w swoich modlitwach o naszym Kościele, ciepło witał jego hierarchów w Watykanie podczas różnych spotkań i wydarzeń, a także przekazywał swoje błogosławieństwo pasterskie wiernym. Zwracając się do białoruskich biskupów, którzy w 2003 roku przybyli do Stolicy Apostolskiej z wizytą ad limina Apostolorum, Ojciec Święty powiedział: „Powierzam wszystkich opiece Najświętszej Maryi Panny. Proszę Ją, by była Orędowniczką wam, wielebni i kochani bracia, oraz waszym najbliższym pomocnikom – kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, seminarzystom i osobom świeckim, które aktywnie angażują się w działalność apostolską, a także całej wspólnocie katolickiej, mieszkającej na Białorusi. Niech wszystkich i każdego otoczy wraz ze świętymi Orędownikami waszej ziemi matczyną opieką. Ja zaś zapewniam was o codziennej modlitwie i błogosławię całym sercem”.
    Podczas tradycyjnego bożonarodzeniowego i wielkanocnego przesłania „urbi et orbi” Jan Paweł II jako pierwszy z papieży przemówił po białorusku. Choć ku wielkiej przykrości nie mieliśmy szczęścia witać go na swojej ziemi, mamy jednak za co dziękować Bogu i wychwalać Jego wielkość przez osobę Ojca Świętego. Dziś wielki papież pomaga wiernym w drodze do doskonałości i świętości poprzez swoje orędownictwo i pozostawione dziedzictwo, uczy płonąć Bożym światłem i miłością, do której wszyscy razem zostaliśmy powołani.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.