GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

22 grudnia 2019 roku

Z głębi serca

БОЖАЕ НАРАДЖЭННЕ

❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość w posłudze duszpasterskiej.
Z modlitwą s. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę, by nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarzało Ekscelencję swoimi łaskami, wypełniało pokojem, radością i miłością, błogosławiło na każdy dzień posługi, a Najświętsza Maryja Panna zawsze miała w opiece. Niech światło Ducha Świętego, które płonie w sercu, nigdy nie zgaśnie, dając siłę i natchnienie, a Gwiazda Betlejemska wskazuje piękną drogę do Pana.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Wszechmogący Ci błogosławi, Matka Boża przytula do swojego serca, a Duch Święty oświeca każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Wierni z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Hołynka
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, a także czcigodnym Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi, Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, radości z owoców posługi, życzliwych ludzi na drodze życia, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Wasz dzień będzie oświecony bezgraniczną miłością Boga.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie z okazji Urodzin serdecznie życzymy opieki Matki Bożej i świętego Patrona, obfitych darów od Pana oraz mocnego zdrowia, radości i sił w posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu z okazji Imienin z serca życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, radości, natchnienia, życzliwych ludzi obok, a także licznych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Werejek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, ludzkiej życzliwości i bogobojnych parafian. Niech Twa droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a pełniona posługa przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, obdarzył swoimi darami, zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech Ci Bóg błogosławi!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, pogodnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej, spokoju w duszy, dobrych ludzi obok, opieki Matki Bożej w każdej chwili i wielu łask od nowonarodzonego Chrystusa. Dziękujemy za pracę w naszej parafii!
Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej oraz parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy radosnego czekania i gotowości przyjęcia Bożego Syna, a także mocnego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, życzliwych ludzi dokoła, Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny. Jesteśmy wdzięczni za oddaną posługę w naszej parafii.
Wierni z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi, Siostrze Annie Nosiewicz, a także wszystkim kapłanom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha. Niech Panna Maryja otacza Was swoją opieką, a Boże Dzieciątko oświeca drogę życiową.
Wierni z kapliczki Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksandrowi Fiedotowowi, Wiktorowi Sinickiemi, Aleksemu Wienckiewiczowi, a także Siostrom Aleksandrze i Dorocie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy szczęścia, zdrowia na długie lata, wytrwałości i pogodnych dni w posłudze. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę życia, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem, miłością i radością, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty hojnie obsypuje swoimi darami. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i modlitwę.
„Legion Maryi” oraz grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia i radości na całe życie. Niech Bóg błogosławi każdy dzień, a ogień miłości i dobroci, płonący w Twoim sercu, nigdy nie zgaśnie. Życzymy spokoju w duszy, zawsze dobrych i życzliwych ludzi dokoła, a także zrealizowania wszystkich celów. Zawsze pamiętamy w modlitwie.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mądrości, radości, szczęścia i zapału w posłudze. Niech Bóg, który wskazał Wam drogę do kapłaństwa, prowadzi przez życie i pomaga pokonywać wszelkie trudności. Niech Wasza szczera modlitwa i dobre słowo zawsze obdarzają ludzi światłem i natchnieniem. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę, a Waszą posługę zawierzamy opiece Matki Bożej.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, radości na co dzień, spokoju w duszy, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i płomiennej miłości. Niech Matka Boża przytula Cię do siebie i dodaje sił w posłudze duszpasterskiej.
Wierni z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy hojnych łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa i dużo radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Ci Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca, a święty Patron nieustannie się opiekuje.
Byli parafianie z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Tomaszowi Książkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżających się Urodzin życzymy dobrego zdrowia, radości, sił, mocy Ducha Świętego, dobroci i czułości od ludzi, niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana.
Parafianie z Jezior
❧✿❧
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin oraz Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, radości, obfitych łask od Dzieciątka Jezus, opieki świętego Patrona, dużo sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia.
Kochający rodzice oraz brat z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, pokoju, radości i dostatku. Niech w nowym roku spełniają się marzenia ukryte w głębi serca, a miłosierny Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, siłą oraz wytrwałością w szczerej i oddanej posłudze.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Porozowie
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Janie Kuczyński! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Dzieciątko Jezus obdarzało i błogosławiło swoimi łaskami każdy dzień posługi kapłańskiej. Dziękujemy za przykład głębokiej modlitwy, mądre i pouczające kazania, oddaną pracę, a także troskę o świątynie i parafian. Niech miłosierny Pan zawsze hojnie wynagradza, Duch Święty obdarza mądrością, Matka Boża przytula do serca i dodaje sił, a Gwiazda Betlejemska nieustannie oświetla drogę.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Jerzemu Sakowiczowi, Onufremu Olchowikowi oraz Bratu Sergiuszowi Kalucie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia duchowego i cielesnego, szczęścia, mądrości do gorliwego i godnego prowadzenia naszych dusz do Boga. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam na owocną i długą posługę, a Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej dobroci.
Wierni z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarynowi z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z serca życzymy błogosławieństwa Bożego Dzieciątka i wszystkich Jego darów. Dziękujemy za ofiarną pracę, życzliwość, trafne słowa. Niech z Bożą i ludzką pomocą realizują się wszystkie Księdza plany i zamiary.
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia, radosnych dni, dużo sił do pokonywania trudności, mocnej wiary, niegasnącej nadziei i prawdziwej Bożej miłości.
Byli parafianie z Zelwy: rodziny Trubiej i Romańczuk z Grodna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi, a także siostrom Marynie Sakacz, Augustynie Białogrzywej, Dorocie Białogrzywej, Aleksandrze Staszkiewicz i Katarzynie Sawko z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, realizacji planów, radości i nadziei na każdy dzień życia.
Rodzina Sawko z Wejszyczów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy szczęścia, radości, mocnego zdrowia na długie lata, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Dziękujemy za piękne, pouczające kazania oraz za to, że jesteś z nami, za troskę o nas i naszą świątynię.
Parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zenonowi Romejce i Jerzemu Grycko okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska, która wschodzi w mroku, przyniesie szczęście i dużo sukcesów w nowym roku. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus błogosławi i obdarza swoimi łaskami i mocnym zdrowiem na długie lata. Z całego serca dziękujemy za ofiarą posługę w naszej parafii, obecność wśród nas, troskę o świątynię i wiernych.
Parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, spokojnej pracy duszpasterskiej, dobrych ludzi na drodze życiowej oraz jak najwięcej słonecznych dni.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Wiktorowi Sinickiemu, Aleksandrowi Fiedotowowi, Aleksemu Wienckiewiczowi, Siostrom Dorocie i Aleksandrze oraz Organistce Annie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia oraz życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarowuje Was pokojem, radością i miłością, Najświętsza Maryja Panna otula macierzyńską opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Wasz dzień.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Olegowi Korolowowi, Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Morawskiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi i Władysławowi Surwile z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, owocnej posługi kapłańskiej oraz mocy Ducha Świętego. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Szanownym Siostrom Marii Stasiewicz, Aleksandrze Oreszko, Mariannie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Julii Klewiec i Walentynie Kot z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę obfitych darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny, niezachwianej nadziei, mocnego zdrowia, mądrości, pogody ducha. Bądźcie prawdziwą bronią w ręku Chrystusa, za pomocą Słowa nawracajcie ludzi do Boga. Niech każdy dzień przynosi siły i radość do pełnienia Waszej posługi.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Bóg błogosławił drogę kapłańską, Duch Święty ją rozjaśniał, a Matka Boża się opiekowała. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy, praca przynosi zadowolenie i dobry plon, pokój i nadzieja wypełniają serce, a uśmiech i życzliwość do ludzi staną się inspirującą mocą dla wszystkich, którzy są obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Imienin życzymy spokoju w duszy, uśmiechu na twarzy, satysfakcji z posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarzy zdrowiem na długie lata życia, mądrością, siłą i cierpliwością, a także pomaga w każdej sprawie. Miło nam widzieć, że dzięki Tobie nasza świątynia staje się coraz piękniejsza i przytulna.
Parafianie kościoła farnego w Nowogródku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radości, długich kapłańskich lat. Niech Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka zawsze opiekują się Tobą, otaczając ciepłem swych serc, a obok będą życzliwi ludzie. Dziękujemy za modlitwę, naukę, dobre słowa. Niech z Twojej twarzy nigdy nie znika uśmiech.
Parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hołynce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu Sidorce, Denisowi Brazińskiemu, Stanisławowi Krawczence, Ernestowi Mikołajczykowi, Diakonom Tomaszowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Strukielowi, a także drogim Siostrom Halinie i Nazarii z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa, sił, wytrwałości, pogody ducha na długie lata. Niech Duch Święty rozjaśnia Wasze serca i umysły, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie otacza opieką.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzał swoimi łaskami i dodawał sił w posłudze kapłańskiej. Niech płomień miłości Bożej w Twym sercu się wzmacnia, a Gwiazda Betlejemska nigdy nie gaśnie nad drogą życia. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, radości, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i przykład szczerej wiary.
Wierni ze wsi Jewłasze, Bogdany, Dołgaja parafii Lack
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Witalemu Pietkiewiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Witalemu Walukowi, a także Siostrom Miriam, Antoninie, Liliannie, Natalii z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości i dobra, mocnego zdrowia, owoców z posługi, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Dziękujemy za czułość, szczerość, życzliwość, a także za nieustanną modlitwę za nas.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, Franciszkański Zakon Świeckich z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Duch Święty pomaga we wszystkich sprawach, Matka Boża prowadzi najpiękniejszymi ścieżkami przez życie, posługa przynosi obfite owoce, a dobry Bóg we wszystkim błogosławi. Niech każdy dzień nowego roku będzie radosny i pogodny. Dziękujemy za oddaną posługę w naszej parafii i za wszystko, co Ksiądz dla nas robi.
Parafianie z Żołudka
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Białonosowi, Prałatowi Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Jerzemu Martinowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej służbie Bogu i ludziom, Matka Najświętsza niech opiekuje się Wami przez całe życie, okrywa swym płaszczem i darzy ciepłem serca, a Duch Święty oświeca drogę. Dziękujemy za Wasze modlitwy, życzliwość, uśmiech, pracowitość i dobroć serca.
Parafianie z Makarowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radości, długich lat życia, optymizmu i pomyślności w codziennej posłudze. Niech każdy dzień będzie wypełniony błogosławieństwem Bożym, obok będą życzliwi ludzie, a Słowo, które zasiewasz w sercach wiernych, wydaje obfite plony.
Rodzice
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi oraz Witoldowi Petelczycowi, Klerykowi Pawłowi, a także wszystkim Ojcom Pijarom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarza wszelkimi łaskami, pokojem, radością, miłością i błogosławi każdy dzień posługi, a Najświętsza Maryja Panna zawsze się o Was troszczy. Niech światło Ducha Świętego, płonące w Waszych sercach, nigdy nie gaśnie, dodaje sił i inspiruje, a Gwiazda Betlejemska wskazuje piękną drogę do Pana.
Wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Siostrze Magdalenie Kułaj oraz Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pełnionej posłudze, hojnych łask Bożych i opieki Maryi Panny. Niech Wasze serca zawsze będą otwarte dla ludzi, Dzieciątko Jezus dodaje sił, męstwa i cierpliwości, Duch Święty pokrzepia wiarę, a światło Gwiazdy Betlejemskiej białą wstążką ciągnie się przez całe życie. Drogi Księże Proboszczu! Dziękujemy za to, że dzieli Ksiądz z nami nasze radości, troski i kłopoty, że jest nam radą i wsparciem. Niech Wszechmogący wynagrodzi Księdzu za pomoc ludziom w kroczeniu przez z życie z wiarą, nadzieją i miłością ku Bogu!
Apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Zdzisławowi Pikule, Kazimierzowi Murawie Olegowi Żurawskiemu oraz Siostrze Karolinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Gwiazda Betlejemska oświecała drogę, Dzieciątko Jezus obdarzało pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty hojnie obsypywał swymi darami. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, pogodnych dni oraz życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Łucji z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, optymizmu, nadziei, zdrowia, pogody ducha, mocy oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach. Dziękujemy, że jesteś z nami i nam służysz całym swym sercem! /div>
Parafianie z Lipniszek<
❧✿❧
Kochanym Rodzicom Marii-Stanisławie i Antoniemu Piaseckim w 90. rocznicę Urodzin życzymy dobrego zdrowia, pokoju w sercu, obfitych łask Bożych. 90 lat zegar bił, tyle się w życiu działo... Ty, dobry Boże, dodaj sił, by życie ich nadal trwało. Mijało tyle różnych dat i niespokojnych nocy. Choć czasem zawiał w oczy wiatr – wytrwaliście z Bożą pomocą. Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za życie, które daliście nam, za miłość w sercu, matczyne łzy, co wzruszały tak, za stroskaną zmęczoną ojca twarz i za ciepło rodzinnego domu.
Dzieci, wnuki i prawnuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy szczęścia, zdrowia, energii i natchnienia Ducha Świętego do posługi w nowej parafii. Niech Dzieciątko Jezus wspiera w życiu, a Maryja Panna otacza opieką. Pamiętamy w modlitwie i czekamy na spotkanie z Księdzem w naszej świątyni.
Komitet Kościelny oraz wierni z Graużyszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wzrastania w cnotach otrzymanych z Bożej łaski, dużo sił i rozwagi w trudnych chwilach, realizacji wszelkich planów, mocnego zdrowia, spokoju w duszy. Dziękujemy za to, że zapala Ksiądz w naszych sercach płomień miłości do Boga, za mądre rady, kazania, życzliwość, chęć ukazywania ludziom drogi do Pana, za katechizację naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy wdzięczni za łaskę spotkania z Księdzem.
Wierni z Graużyszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z serca życzymy hojnych łask od Dzieciątka Jezus na każdy dzień życia. Jesteśmy wdzięczni Panu za Księdza obecność wśród nas, za troskę o parafian i świątynię, za mądre słowa, miłość, dobroć, otwarte serce. Niech Bóg wynagrodzi, a Maryja ma w nieustannej opiece.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z serca życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzał łaskami, Matka Boża zawsze miała w opiece, a Duch Święty hojnie obsypywał darami. Dziękujemy za czułe serce, za to, że uczy Ksiądz kochać Boga i bliźniego, okazuje wsparcie i nadal poświęca swój czas, otacza troską i dzieli się wiedzą.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzał zdrowiem i radością, Jego Matka się opiekowała i chroniła co dnia, a Gwiazda Betlejemska oświetlała życie i wprowadzała do serca pokój. Dziękujemy za oddaną pracę, cierpliwość, troskę o świątynię i ludzi, za dobre serce oraz za to, że jesteście z nami i dla nas.
Parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech miłosierny Bóg strzeże, Gwiazda Betlejemska oświetla kapłańską drogę, wprowadza pokój do serca i duszy, a Dzieciątko Jezus i Jego Matka nieustannie błogosławią.
Byli parafianie z Nowijanki
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi Sawickiemu, Jerzemu Martinowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radosnych dni, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, opieki Matki Bożej. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla drogę!
Kółko Różańcowe i wierni ze wsi Wincuki
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu życzymy radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku! Niech Gwiazda Betlejemska zawsze oświetla Waszą kapłańską drogę, zdrowie będzie mocne, radość codzienna, a wiara niezachwiana. Niech Najświętsza Maryja Panna otula Was macierzyńskim płaszczem miłości, a Duch Święty darzy mądrością i pomyślnością. Niech w nowym roku realizują się wszystkie dobre plany i zamiary. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej świątyni, za dobroć i troskę o każdego z nas.
Parafianie i Kółko Różańcowe ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Spirydonowiz okazji Świąt Bożego Narodzenia z serca życzymy, aby Jezus Chrystus napełniał duszę pokojem i radością, dodawał otuchy i hojnie obdarzał swoimi łaskami w nadchodzącym nowym roku. Niech każdy dzień będzie wypełniony błogosławieństwem Bożym i opieką Świętej Rodziny.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, prawdziwej radości, zadowolenia z pełnionej posługi oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus w każdym dniu nowego roku.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Witalij Czurgan! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, nieustannej pomocy Matki Bożej w niełatwej posłudze i wszelkich dobrych sprawach, zdrowia, cierpliwości i spokoju w duszy. Niech płomień wiary, nadziei i miłości ogrzewa serce.
Członkowie Apostolstwa Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu, Diakonowi Dymitrowi Malcowi oraz wszystkim Kapłanom, którzy głosili Słowo Boże i pełnili posługę duszpasterską w naszej parafii, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Jezus nieustannie rodził się w sercu obdarzał wewnętrznym pokojem, radością i odwagą. Niech moc wiary pomoże usunąć z życia wszelki lęk, pokonać obawy przed niepewnością jutra i zawsze pokładać ufność w Bogu. Oby każdy słowem i czynem mógł wyznać: „Wierzę w Syna Bożego”. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i obfitości łask na każdy dzień nowego 2020 roku!
Parafianie z Trokiel
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, spełnienia marzeń i pogodnych dni. Niech życie będzie słoneczne, radosne i szczęśliwe. Niech dobry Bóg rozjaśni łaską Twą ziemską drogę, a Matka Boża otacza płaszczem matczynej opieki.
Stanisława Sidorowicz i Łucja Łabecka z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech życie będzie wypełnione dobrymi wrażeniami, a na wybranej drodze dzięki opiece Matki Bożej zawsze panuje trwały duch miłosierdzia i miłości.
Kółko Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi i Siostrze Paulinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej, hojnych darów Ducha Świętego i życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie, radość i pokój nigdy Was nie zostawią.
Wierni z parafii św. Rocha w Grandziczach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.