GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie

Tradycje chrześciańskie

Boże Narodzenie to jedno z najbardziej uroczystych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Poprzedzająca je Wigilia jest pięknym i wzruszającym czasem dla każdej rodziny. Przeżywanie jej w duchu jedności, wspólnoty i miłości przybliża klimat nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie tego wieczoru jednoczy krewnych, pozostawiając w sercu miłe wspomnienia.
Przebieg wieczerzy wigilijnej
    Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawia się żłóbek z figurą Dzieciątka Jezus. Stół nakrywa się białym obrusem (można go przyozdobić również igliwiem). Pod obrusem umieszcza się siano. Pośrodku stołu stawia się świecę wigilijną, której światło jest symbolem obecności Chrystusa. Obok kładzie się Biblię i opłatek.
Gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazda, na znak Gwiazdy Betlejemskiej, rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu. Jedno miejsce zostawia się wolne jako wyraz pamięci o bliskich zmarłych czy podróżnych, którzy mogą niespodziewanie zapukać do drzwi. Wszyscy stoją, a najstarszy z rodziny zapala świecę. Po czym mówi: Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu.
    Wszyscy odpowiadają: . Bogu niech będą dzięki
    Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
    Wszyscy: Amen.
    Ojciec rodziny lub najstarsza osoba z rodziny odczytuje fragment Ewangelii św. Łukasza:
    „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
    W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»” (Łk 2, 1-14).
    Oto słowo Pańskie.
    Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
    Potem śpiewa się kolędę.
   
    Wspólna modlitwa
    Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, a wszyscy odpowiadają: „Wysłuchaj nas, Panie!”.
    P: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy,
    W: Wysłuchaj nas, Panie!
    P: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy,
    W: Wysłuchaj nas, Panie!
    P: Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy,
    W: Wysłuchaj nas, Panie!
    P: Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy,
    W: Wysłuchaj nas, Panie!
    P: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego. Spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
    W: Ojcze nasz…”.
   
    Łamanie się opłatkiem i życzenia
    Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawałkiem chleba należy dzielić się z bliźnim, a jednocześnie przypomina, że Syn Boży stał się Człowiekiem i ustanowił Eucharystię.
    P: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.
    Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo czynią następnie wszyscy obecni.
   
    Spożywanie wieczerzy
    Na stole podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Spożywanie wieczerzy powinno przebiegać w atmosferze rodzinnej życzliwości.
   
    Modlitwa po wieczerzy
    P: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny oraz dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
    W: Amen.
    Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince oczekujemy na Pasterkę, na którą w miarę możliwości wybieramy się całą rodziną.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.