GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. relacji społecznych i prawnych z władzami świeckimi
    1. Co Państwo wiedzą o nauce społecznej Kościoła katolickiego?
    2. Jak Państwo rozumieją stwierdzenie, że wierni świeccy są powołani do misji apostolskiej we współczesnym świecie?
    3. Czy zauważają Państwo pasywność wiernych świeckich w sprawach Kościoła w życiu społecznym? W jaki sposób można wzbudzić w nich większą odpowiedzialność za sprawy społeczne Kościoła?
    4. Na czym powinna się opierać misja społeczna świeckich katolików w naszym – białoruskim – społeczeństwie?
    5. Co Państwa zdaniem wymaga uwagi w relacjach między Kościołem a państwem?
    6. Co w relacjach między Kościołem a państwem uważają Państwo za najważniejsze i najpotrzebniejsze?

    Komisja ds. posługi charytatywnej
    1. Czy wiedzą Państwo o istnieniu organizacji „Caritas”?
    2. Czy brali Państwo kiedykolwiek udział w akcjach organizowanych przez „Caritas” (zbiórka środków dla potrzebujących, pomoc biednym itd.)?
    3. Czy istnieje oddział (filia) „Caritas” w Państwa parafii?
    4. Czy byliby Państwo zainteresowani we współpracy z „Caritas” i w jakiej formie (np. wsparcie pieniężne, praca, wolontariat)?
    5. Państwa zdaniem, kto dziś najbardziej potrzebuje pomocy „Caritas”?
    6. Jakie zapotrzebowania mają wierni Państwa parafii? Jakie grupy społeczne przede wszystkim potrzebują pomocy charytatywnej?
   
    Komisja ds. duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego
    1. Jakie formy duszpasterstwa istnieją w Państwa parafii?
    2. Czy uważają Państwo zaangażowanie kapłanów w tę działalność za wystarczającą?
    3. Jaką rolę świeckich widzą Państwo w działalności pasterskiej w Państwa parafiach?
    4. Państwa zdaniem, czy istnieje potrzeba założenia Diecezjalnej Szkoły Formacji Animatorów?
    5. W jaki sposób można włączyć wiernych w działalność pasterską Kościoła?
    6. Jakie formy duszpasterstwa specjalistycznego wydają się Państwu nieodpowiednie lub jakich brakuje?
    7. Jakie propozycje mają Państwo odnośnie ogólnodiecezjalnych programów duszpasterskich?
   
    Komisja ds. duszpasterstwa liturgicznego i życia sakramentalnego
    1. Czym dla Państwa jest liturgia? Jak rozumieją Państwo ten wyraz?
    2. Czy istnieją w Państwa parafiach lokalne tradycje, związane z przeżywaniem niedzielnej Eucharystii?
    3. Czy warto celebrować osobne Msze św. dla dzieci i młodzieży?
    4. Państwa zdaniem, co trzeba zrobić, by pogłębić u wiernych świadomość, że regularny udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach parafialnych jest konieczny?
    5. Państwa zdaniem, jakie zmiany trzeba wprowadzić, by bardziej owocnie przygotowywać wiernych do przyjęcia sakramentów chrztu, spowiedzi, Komunii św., bierzmowania, małżeństwa?
    6. Czy chcieliby Państwo, by powrócił zwyczaj „Wieczystych adoracji” w parafiach diecezji (zgodnie z tradycją w ciągu każdego roku w jednej z parafii odbywa się nieustanna adoracja eucharystyczna w intencjach diecezji grodzieńskiej)?
    7. Czy uważają Państwo, że kościoły i kaplice diecezji są wystarczająco otwarte dla modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu?
    8. Czy warto stworzyć Diecezjalny Kurs Formacji Liturgicznej Wiernych?
   
    Podkomisja ds. śpiewu i muzyki kościelnej
    1. Jak Państwo sądzą, na jakim poziomie znajduje się śpiew i muzyka kościelna w Państwa parafiach?
    2. Czy istnieją w Państwa parafiach chóry czy schole kościelne?
    Jeśli tak, jaki mają stopień przygotowania?
    3. Czy widzą Państwo potrzebę stworzenia w diecezji szkoły do przygotowywania organistów i muzyków kościelnych?
    4. Jaki mają Państwo stosunek do koncertów lub innych wydarzeń organizowanych w kościołach i kaplicach?
    5. Jakie mogą Państwo zaproponować warunki dla wystąpień świeckich muzyków w kościołach i kaplicach diecezji?
    6. Czy dostrzegają Państwo konieczność wydania nowych śpiewników? Jaki język Państwa zdaniem powinien mieć pierwszeństwo (polski, białoruski, rosyjski)?
   
    Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.