GRODNO
Czwartek,
08 czerwca
2023 roku
 

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta!

Tradycje chrześciańskie

8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – jedno z najważniejszych świąt maryjnych.
    Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej, a także świadczy, że Bóg pomaga każdemu człowiekowi sprostać postawionym przez Niego zadaniom.

   Czym jest niepokalane poczęcie?
    Niepokalane poczęcie Maryi wyraża prawdę o tym, że córka Joachima i Anny została przez Boga zachowana od grzechu pierworodnego, ponieważ miała w przyszłości zostać Matką Syna Bożego. Jest to sytuacja wyjątkowa i jedyna w historii świata. Nie wolno utożsamiać niepokalanego poczęcia Maryi z Jej dziewiczym poczęciem Jezusa Chrystusa z Ducha Świętego. Boża interwencja w wypadku Przenajświętszej Panny nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, tylko na zachowaniu Jej duszy od skutków grzechu pierworodnego, dzięki czemu osiągnęła szczególną bliskość z Wszechmogącym, umiała Mu we wszystkim zaufać.
Jednak wolność od grzechu i głęboka relacja ze Stwórcą nie oddalają Maryi od ludzi. Wręcz przeciwnie, dla każdego pozostaje kochającą, współczującą i wyrozumiałą Matką. Łączności Bogarodzicy z człowiekiem nie da się z niczym porównać, ponieważ tym, co nas dzieli, oddala od siebie, jest przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego Maryja nie miała.
    Prawda o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku oraz że każdego pragnie doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.
   
    Dlaczego Najświętsza Dziewica Maryja Panna otrzymała ten szczególny dar i dlaczego w to wierzymy?
   
    Wskazówki z Psalmów
    W Piśmie Świętym, a dokładnie w księdze Psalmów czytamy: „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki” (Ps 139, 13). Łatwo z tych słów wyciągnąć wniosek, że Bóg bezpośrednio uczestniczy w stwarzaniu człowieka.
   
    Wskazówki z Księgi Przysłów
    W Biblii znajdujemy opis idealnej matki. Został on włożony w usta króla Lemuela i prawdopodobnie dotyczyły jego mamy: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły...” (Prz 31, 10). Warto zauważyć, że lista cech przytoczonych przez autora tych słów jest natury duchowej i moralnej.
   
    Wskazówki anielskie
    Podczas zwiastowania Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Pan z Tobą! Błogosławiona jesteś między niewiastami!” (por. Łk 1, 28). Nie można więc nazwać Niepokalaną przeciętną dziewczyną! Jest pełna łaski! Jest ponad inne niewiasty!
   
We Włoszech, Austrii, Hiszpanii i Portugalii uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z tradycją papież modli się przy figurze Maryi na Placu Hiszpańskim w Rzymie (Włochy).

    Wskazówki synowskie
    Spośród wielu darów, które Stwórca mógł ofiarować Maryi, dar Boskiego macierzyństwa jest najbardziej doskonały. Macierzyństwo jest formą doskonałości samo w sobie. Jednakże Boskie macierzyństwo jest jej szczytem. Żaden dar nie może przewyższyć tej łaski.
   
    Wskazówki Boskie
    Czy Syn może wyobrazić sobie doskonalszą Matkę niż Ta, która według Biblii będzie błogosławiona między niewiastami, a którą wszystkie pokolenia będą błogosławić? Czy Ojciec może stworzyć niewiastę bardziej wyjątkową niż Ta, którą przepowiadał już w Księdze Rodzaju, obiecując, że zmiażdży Ona głowę węża? Czy Duch Święty może uhonorować kobietę bardziej niż wybranie jej na swą Oblubienicę? Te wysublimowane zaszczyty pozwalają stwierdzić, że Matka Boża nie miała grzechu pierworodnego.
   
    Wskazówki dogmatyczne
    Jednym z najbardziej przekonujących argumentów, który broni Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest zdanie: „Potuit, decuit, ergo fecit” (łac. „Bóg mógł to zrobić, należało to zrobić, a więc to uczynił”). Gdyby Maryja urodziła się z grzechem pierworodnym, nie wyróżniałaby się pośród innych kobiet.
   
Historia ustanowienia święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny sięga VII wieku. Oficjalne ogłosił je papież Pius IX w 1854 roku.

    Medalik Niepokalanego Poczęcia
    Do ogłoszenia przez Kościół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w sposób szczególny przyczyniła się historia cudownego medalika. Stanowi on pokłosie objawień Matki Bożej, mających miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac w Paryżu (Francja). Bogarodzica objawiła się wówczas s. Katarzynie Labouré, powierzając jej m.in. misję wybicia medalika. Najświętsza Maryja Panna powiedziała do nowicjuszki: „Ci, którzy noszą cudowny medalik, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę”. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku. W krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania: wielu uzdrowień i nawróceń. Dlatego zaczęto je nazywać cudownymi.
    Cudowny medalik – obok Różańca i Szkaplerza karmelitańskiego – jest jednym z trzech uprzywilejowanych w Kościele sakramentaliów. Na jego awersie znajduje się wizerunek Niepokalanej, która miażdży głowę węża, co symbolizuje zwycięstwo nad szatanem. Jednak Maryja jest nie tylko Tarczą, lecz także Pośredniczką wszelkich łask Bożych. Symbolizują je promienie, wychodzące z rąk Jezusowej Matki. Pod stopami Bożej Rodzicielki widnieje data 1830, czyli rok Jej objawień. Otok medalika zdobią słowa modlitwy, którą Niepokalana poleciła odmawiać: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Pośrodku rewersu znajduje się duża litera „M” – inicjał imienia Maryi. Nad nim widnieje krzyż, symbolizujący mękę i śmierć Chrystusa. Symbolika tych złączonych znaków jest bardzo czytelna – u stóp krzyża zawsze stoi Maryja, która cierpi w całkowitej komunii ze swoim Synem za całą ludzkość.
    Dookoła tych symboli zwarło się w krąg 12 gwiazd symbolizujących moc Maryi nad wszelkim stworzeniem. Matka Boża otrzymuje wszystko, o co prosi Wszechmocnego. Jest najpewniejszą Przewodniczką do Nieba. Pod inicjałem i krzyżem widzimy obok siebie dwa serca. Z lewej strony – Najświętsze Serce Jezusa, otoczone koroną cierniową. Jego rana krwawi z bólu cierpienia – przyczyniają się do tego ludzkie grzechy. Z prawej strony znajduje się Niepokalane Serce Maryi. Także cierpi, przebite mieczem boleści. Matka Boża zgodziła się cierpieć, uczestnicząc w Męce Syna, byśmy mogli w wieczności radować się słodyczą Pana.
W tym roku uroczystość przeniesiono na 9 grudnia, gdyż 8 grudnia przypada II niedziela Adwentu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  207

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.