GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

24 listopada 2019 roku

Z głębi serca

ХРЫСТА - ВАЛАДАРА СУСВЕТУ

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, sił i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze znajdują się dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Wszechmocny codziennie obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Maryja Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Byli parafianie ze wsi Gołowieńczyce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin z całego serca życzę wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień Księdza życia i posługi kapłańskiej mija w pokoju i radości, zdrowie niech będzie mocne, plany zawsze się realizują, a obok będą życzliwi ludzie. Życzę również obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona.
Z pamięcią w modlitwie Andrzej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech święty Patron opiekuje się Tobą każdego dnia, Pan Bóg zsyła obfite dary, a Matka Najświętsza otacza płaszczem macierzyńskiej opieki. Życzymy też, aby każdy dzień życia mijał w radości, marzenia się spełniały, a posługa kapłańska przynosiła obfite plony na niwie Pana.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Woronowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, niezachwianej nadziei, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz niegasnącego zapału wiary. Niech wszechmogący Bóg obdarza Cię licznymi łaskami, a święty Patron codziennie się opiekuje i towarzyszy w drodze do Królestwa Niebieskiego.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Rędzinowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Agielowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień Twojego życia będzie radosny i ciepły, zdrowie mocne, siły niezachwiane, a ludzie obok – życzliwi. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy i Szczuczyna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, obfitych łask Bożych, dobrych i szczerych ludzi, zawsze gotowych do pomocy, a także dużo sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a dobry Bóg obdarza swym ojcowskim błogosławieństwem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Brzozówki
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Zujowi z okazji Imienin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech święty Patron codziennie Ci towarzyszy w drodze do świętości i do ludzkich serc. Niech wszechmogący Bóg otoczy Cię swoim błogosławieństwem, obdarzy zdrowiem, radością i pokojem, a Matka Boża nieustannie się opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lipniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji Imienin składamy z serca płynące życzenia. Niech w zdrowiu i radości mijają lata Twego życia, Duch Święty wspiera w pełnieniu tak niełatwej posługi duszpasterskiej, a Matka Najświętsza błogosławi. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Grodno-Dziewiatówka
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg wynagradza Ci mocnym zdrowiem, błogosławi i prowadzi najpiękniejszą drogą, a nasze modlitwy służą wsparciem. Życzymy dużo sił do pokonywania ludzkich słabości. Dziękujemy za dobre serce, cierpliwość i troskę o naszą świątynię.
Z wdzięcznością parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzymy zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i czułością, Wszechmogący nieustannie obdarza błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od nieszczęść, a Maryja Panna, święty Patron i Anioł Stróż mają w swojej opiece.
Z modlitwą i szacunkiem byli parafianie z Mociewicz
❧✿❧
Kochanemu Synowi Księdzu Antoniemu Adamowiczowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy najpiękniejsze życzenia. W naszych modlitwach prosimy miłosiernego Boga, aby wynagrodził Ci siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Jemu i ludziom. Niech na drodze, wskazanej przez Boga, zawsze Ci towarzyszy Pan Jezus wraz z Najświętszą Matką, obdarzając błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie hojny na swe dary.
Mama i ojciec
❧✿❧
Czcigodny Księże Aleksandrze Lebiedziewicz! Z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich oraz 6. rocznicy posługi w naszej parafii życzymy Ci mocnego zdrowia, radości, sił i szczęścia. Serce rośnie, gdy się gromadzimy w kościele na Mszy św., ponieważ zawsze spotykasz nas życzliwym spojrzeniem. Szczerze dziękujemy za kulturę, życzliwość, serdeczność, dobroć i modlitwę, za troskę o naszą świątynię oraz za to, że zrozumiale tłumaczysz Pismo Święte. Dziękujemy Bogu za to, że wśród setek rąk obrał Twoje i je pobłogosławił, a słowom dał siłę ognia, że dołączył do swojego kapłaństwa i uczynił szafarzem Eucharystii i Bożego przebaczenia. Niech Duch Pocieszyciel trwa przy Tobie, obdarzając darami, a Maryja Panna pomaga odnawiać i zachowywać pierwotną miłość do Boga i Kościoła, którą zostało napełnione Twe serce w dniu święceń.
Komitet Kościelny, Kółko Żywego Różańca, dzieci i wierni z Żemosławia i Girowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji 40. Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech miłość Boża nieustannie ogrzewa Księdza serce, dodając sił, by głosić Dobrą Nowinę światu. Niech Duch Święty oświeca drogę do ludzkich dusz, a Matka Boża i święty Patron otaczają swoją opieką, chroniąc przed wszelkim złem.
Z wdzięcznością i modlitwą wierni z ul. Zarecznej w Nowym Dworze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Agielowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą i pomaga godnie przeżywać każdy dzień. Niech obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie, a Twoja praca na niwie Bożej przynosi obfite owoce.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Andrzejowi Zujowi z okazji Imienin składamy z serca płynące życzenia i wyrazy wdzięczności. Kościół jest miejscem, gdzie przychodzimy z radością i dziękczynieniem, niepokojem i troską, miejscem, gdzie czujemy się bezpiecznie pod opieką Bożą. Jak wspaniale jest widzieć, że nasza świątynia staje się coraz piękniejsza. Szanowny Ojcze Andrzeju! Niech Bóg Ojciec nadal dodaje Ci sił, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, Pan Jezus służy przykładem na drodze kapłaństwa, a Matka Boża zawsze się opiekuje. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata, dobrych i życzliwych parafian oraz wszystkiego najlepszego. Niech Cię zawsze strzeże św. Andrzej!
Z wielkim szacunkiem wierni z parafii św. Kazimierza w Lipniszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witoldowi Żelwetro z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich dłoniach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga pełnić posługę duszpasterską i obficie obdarza Cię swoimi darami. Życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radosnych dni i samych życzliwych ludzi obok.
Wdzięczni parafianie z Lipniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: pogody ducha, uśmiechu na twarzy, satysfakcji z posługi kapłańskiej, opieki Matki Bożej. Niech szczęście sprzyja, Anioł miłością obdarza i zdrowie nie zawodzi. Sto lat!
Byli parafianie ze Mścibowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń połączonych z modlitwą. Niech Matka Boża codziennie się Tobą opiekuje, święty Patron wspiera w trudnych chwilach, a Duch Święty swoimi darami ubogaca duszę, byś nadal mógł nieść ludziom światło Ewangelii Chrystusowej. Szczęść Boże!
Parafianie z kaplicy w Masalanach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji jubileuszu Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan obdarzy Cię zdrowiem na długie lata życia, mądrością, siłą i cierpliwością. Życzymy też pomocy Bożej i błogosławieństwa we wszystkich sprawach, wytrwałości, by radzić sobie z codziennymi zadaniami, opieki Matki Bożej i świętego Patrona w Niebie. Niech Najświętsze Serce Jezusa pomaga Ci na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii Nowy Dwór
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin składamy z serca płynące życzenia. Przyjmij, Czcigodny Księże, te słowa ciepłe i szczere, W dniu Twoich Imienin niech Bóg da Ci łask wiele. Niech wzmacnia powołanie, osłania, kiedy trzeba, I prostą, pewną drogą prowadzi Cię do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie: Za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy I wszystkie swe życzenia
w modlitwę przemieniamy. Wdzięczni parafianie z Brzostowicy Małej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, mądrości, cierpliwości i darów Ducha Świętego na każdy dzień. Dziękujemy za niegasnący zapał na niełatwej drodze szczerej i ofiarnej posługi na rzecz Boga i ludzi. Niech Twoje serce zawsze będzie wypełnione radością, światłem i łaską Wszechmogącego. Niech dobry Bóg obdarza błogosławieństwem, Jezus Chrystus chroni od nieszczęść, a Maryja Panna, święty Patron i Anioł Stróż nieustannie mają Cię w swojej opiece.
Z wdzięcznością parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia będzie pełen zdrowia, szczęścia i radości. Niech Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Matka Najświętsza opiekuje się Ojcem. Szczęść Boże!
Jana, Walery i Weronika
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, a Matka Boża i święty Patron zawsze bronią i strzegą. Wyrażam szacunek i wdzięczność za pracę na niwie Pańskiej, za mądre nauki, które pomagają mi być dobrą chrześcijanką. Proszę Boga o łaski dla Ciebie, a także o dar zdrowia, potrzebnego do codziennej posługi.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg wynagradza Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka Boża się opiekuje i otula płaszczem miłości Niepokalanego Serca, a Duch Święty udziela swych darów, rozjaśnia drogę kapłańską i pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską. Dziękujemy za Twoje modlitwy, życzliwość, ofiarny trud przy budowie naszej świątyni, łagodny uśmiech, dobre serce, mądre nauki, wspaniały przykład wiary i pobożności oraz za to, że jesteś z nami i dla nas.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe i wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mógł szczęśliwie pełnić swoją posługę i radować wszystkich uśmiechem.
Rodziny Steckiewicz i Wasiliewy
❧✿❧
Czcigodny Ojcze Andrzeju Zuj! Z okazji Urodzin i Imienin serdecznie życzymy, aby dobry Bóg nadal pomagał Ci we wszystkim. Niech Ci wynagrodzi za dobre, szczere serce, za szacunek do każdego człowieka. Niech Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, napełnia radością każdy dzień Twojej niełatwej posługi duszpasterskiej na rzecz Boga i ludzi. Życzymy mocnego zdrowia, natchnienia, cierpliwości w codziennych trudach, a także mocy i odwagi wobec wyzwań. Szanowny Ojcze Andrzeju, jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za Twoją owocną pracę i dobre sprawy na rzecz naszej parafii. Bardzo Cię kochamy, szanujemy, pamiętamy w modlitwie.
Wierni ze wsi Gorodziszcze parafii wołkołackiej diecezji witebskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia i niekończących się sił. Niech na drodze, którą wskazał Pan, zawsze towarzyszą Ci Jezus i Jego Matka Najświętsza, obdarzając błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Szczerze dziękujemy za dobre serce, wiarę i miłość do ludzi, a także za to, że niesiesz nam radość Ewangelii, abyśmy trwali w Chrystusie i podążali za Nim.
Wdzięczni parafianie, chór kościelny i ministranci ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy nowy dzień przynosi same dobre wiadomości, posługa będzie długa, a trwogi i smutek nigdy nie dotykają Twego serca. Jesteś przewodnikiem w naszej parafii, więc zawsze będziemy z Tobą i nie ustaniemy się modlić za Ciebie. Choć lat 40 – liczba niespora, Zdążyłeś już znaleźć swój szlak, swoją drogę: Nad świata ułudę wolałeś Boga, By dusze strapione miłością ratować. Tyś Stwórcy narzędziem, by człowieka zbawiać, Do Niego najprostszą ścieżyną prowadzisz. Niech Pan w chwilach smutku czy trudu, czy znoju Napełnia mądrością i będzie Ostoją!
Z szacunkiem i miłością grupa modlitewna „Matki w modlitwie” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę serdecznych życzeń. Droga kapłańska to pokorna i wielkoduszna służba Bogu, która prowadzi przez Golgotę. Jednak na końcu tego szlaku czeka zmartwychwstały Jezus. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia i sił od Boga Ojca, promieniującego miłością serca od Jezusa, mądrości od Ducha Świętego i łaskawości od Matki Bożej. Z pewnością podążaj drogą świętości, a pomocą niech Ci będzie nasza szczera modlitwa.
Z wdzięcznością wierni z Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy sił, cierpliwości i wytrwania w posłudze kapłańskiej. Bądź prawdziwym narzędziem w ręku Chrystusa, nawracaj ludzi do Boga, swoim życiem i przykładem świadcząc o Jego miłości i obecności na co dzień. Niech Bóg Ci w tym dopomaga swymi łaskami, a Maryja nieustannie się troszczy o Ciebie.
Parafianie z Porozowa

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.