GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

Miłosierna Pani

Słowo redaktora

 Bóg objawia się człowiekowi poprzez swoje miłosierdzie. Jak zaznaczał św. Jan Paweł II, ludzie „miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki” (Dives in misericordia, nr 9). Nic więc dziwnego, że od początków chrześcijaństwa wierni zwracali się do Maryi jako Matki Miłosierdzia, ufając, że dzięki Jej wstawiennictwu Bóg obdarzy ich przebaczeniem.
    Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, który zostanie ogłoszony błogosławionym w przyszłym roku, rozważając w więziennej celi o życiu Niepokalanej, zanotował: „Podążałaś za Synem miłości Bożej wszędzie, by w porę podpowiadać: wina nie mają, chleba nie mają, miłości nie mają, łaski nie mają, serca szukają...
Czy w Kanie, czy na Golgocie, czy dziś – po prawicy Zbawiciela, w Niebie – Miłosierdzie Twoje zawsze niemal, uśmiecha się przez łzy. Zawsze tam, gdzie męka zwątpienia. I dopiero gdy łzy obmyją oczy i serce z pyłu ziemi, dostrzegały Pańskie miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie”. Najświętsza Panna objawia światu, jak wielką moc ma miłosierdzie Boże, w ten sposób odradzając w ludzkich sercach nadzieję na Jego zmiłowanie. Przybliża człowiekowi miłość Stworzyciela w sposób szczególnie owocny, gdyż u jej podstaw leżą niezwykła podatność macierzyńskiego serca, niezmierna wrażliwość, wyjątkowa zdolność docierania do wszystkich...
    Na ziemiach grodzieńskich Maryja jako Matka Miłosierdzia jest czczona w obrazie ostrobramskim od przeszło 300 lat. Jej kult się poszerzył jeszcze bardziej, gdy została wybrana na główną Patronkę diecezji. Wizerunek Niepokalanej ze skrzyżowanymi na piersiach dłońmi zdaje się łagodnością i miłością ogarniać cały świat.
   
    Drodzy Czytelnicy!
   Starajmy się naśladować Maryję w postawie służebnej, gdyż miłosierni miłosierdzia dostąpią (por. Mt 5, 7). Zwracamy się do Matki Miłosierdzia szczególnie wtedy, gdy przytłacza nas życie, gdy dręczy niepokój, gdy cierpimy, obciążeni grzechami, gdy tracimy nadzieję. U Niej szukajmy ukojenia, wsparcia i pomocy.
    Niech nasze serce, oczy i dłonie będą otwarte na potrzeby bliźnich, a Niepokalana osłoni każdego płaszczem miłosierdzia! Szczerze podziękujmy Przenajświętszej Matce za wszelkie łaski otrzymane za Jej wstawiennictwem.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.